Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Centre

Leadership Crossing Boundaries Kennislijnen

Het Leadership Crossing Boundaries project verbindt belanghebbenden en organisaties rond drie leiderschap thema's.

In drie werkgroepen waarin kennisuitwisseling en –productie centraal stonden, werd toegewerkt naar een agenda die de basis zal vormen voor innovatieve projecten en duurzame partnerschappen op het vlak van publiek leiderschap. Maatschappelijke uitdagingen rond smart cities, decentralisaties in het sociale domein en de gezondheidszorg, de ontwikkeling van onderwijs en kennis en samenwerkingen tussen lokaal en internationaal vragen veel van organisaties en daarmee van de rol en invulling van leiderschap.

1. Inclusief leiderschap over generaties en diverse groepen heen

Een divers en complexe omgeving, met verschillende actoren met verschillende belangen, perspectieven en behoeften vraagt om inclusief leiderschap. Inclusief leiderschap gaat om leiderschap dat openstaat voor deze verschillen en ondanks de verschillen actoren weet samen te brengen om te werken aan gemeenschappelijke doelen. Hoe geven we dit inclusief leiderschap vorm (intern en extern), welke vraagstukken spelen hierbij een rol en hoe komen we tot een onderszoeks- en ontwikkelagenda?

Penvoerder: Tanachia Ashikali (t.s.ashikali@fgga.leidenuniv.nl)

2. Verbindend leiderschap voor samenwerkingen tussen organisaties (publiek en privaat) en instituties (lokaal, nationaal, Europees, mondiaal)

De systemische beleidsuitdagingen van de toekomst vragen niet alleen om domeinoverschrijdende samenwerking tussen organisaties en instituties op verschillende overheidsniveaus. Ze vereisen ook dynamische samenwerkingsprocessen en – structuren die deze strategische conversaties, leerprocessen en partnerschappen faciliteren. Wat zijn de belangrijkste opkomende onderwerpen in een grootstedelijke context, wie zijn de voornaamste stakeholders, en hoe kan een divers netwerk van organisaties een voortrekkersrol spelen in het ontwikkelen en implementeren van beleidsoplossingen?

Penvoerder: Bert Fraussen (b.fraussen@fgga.leidenuniv.nl)

3. Veranderleiderschap voor het tot stand brengen van transitie, innovaties en het bestendigen van verandering

Publieke organisaties moeten steeds beter in kunnen spelen op een veranderende en complexe omgeving. Dit vraagt om andere vormen van organiseren, bijvoorbeeld zelforganisatie, en daarmee ook ander leiderschap. Hoe passen deze veranderingen binnen politiek-bestuurlijke systemen, welke spanningen brengt dit op gebied van controle en transparantie, wat betekent dit voor veranderleiderschap?

Penvoerder: Ben Kuipers (b.s.kuipers@fgga.leidenuniv.nl)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.