Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Centre

Afgeronde projecten

Hieronder vind je een overizcht van de afgeronde projecten van het Leiden Leadership Centre.

Het Leadership Crossing Boundaries project verbindt belanghebbenden en organisaties rond drie leiderschap thema's.

In drie werkgroepen waarin kennisuitwisseling en –productie centraal stonden, werd toegewerkt naar een agenda die de basis zal vormen voor innovatieve projecten en duurzame partnerschappen op het vlak van publiek leiderschap. Maatschappelijke uitdagingen rond smart cities, decentralisaties in het sociale domein en de gezondheidszorg, de ontwikkeling van onderwijs en kennis en samenwerkingen tussen lokaal en internationaal vragen veel van organisaties en daarmee van de rol en invulling van leiderschap.

1. Inclusief leiderschap over generaties en diverse groepen heen

Een divers en complexe omgeving, met verschillende actoren met verschillende belangen, perspectieven en behoeften vraagt om inclusief leiderschap. Inclusief leiderschap gaat om leiderschap dat openstaat voor deze verschillen en ondanks de verschillen actoren weet samen te brengen om te werken aan gemeenschappelijke doelen. Hoe geven we dit inclusief leiderschap vorm (intern en extern), welke vraagstukken spelen hierbij een rol en hoe komen we tot een onderszoeks- en ontwikkelagenda?

Penvoerder: Tanachia Ashikali (t.s.ashikali@fgga.leidenuniv.nl)

2. Verbindend leiderschap voor samenwerkingen tussen organisaties (publiek en privaat) en instituties (lokaal, nationaal, Europees, mondiaal)

De systemische beleidsuitdagingen van de toekomst vragen niet alleen om domeinoverschrijdende samenwerking tussen organisaties en instituties op verschillende overheidsniveaus. Ze vereisen ook dynamische samenwerkingsprocessen en – structuren die deze strategische conversaties, leerprocessen en partnerschappen faciliteren. Wat zijn de belangrijkste opkomende onderwerpen in een grootstedelijke context, wie zijn de voornaamste stakeholders, en hoe kan een divers netwerk van organisaties een voortrekkersrol spelen in het ontwikkelen en implementeren van beleidsoplossingen?

Penvoerder: Bert Fraussen (b.fraussen@fgga.leidenuniv.nl)

3. Veranderleiderschap voor het tot stand brengen van transitie, innovaties en het bestendigen van verandering

Publieke organisaties moeten steeds beter in kunnen spelen op een veranderende en complexe omgeving. Dit vraagt om andere vormen van organiseren, bijvoorbeeld zelforganisatie, en daarmee ook ander leiderschap. Hoe passen deze veranderingen binnen politiek-bestuurlijke systemen, welke spanningen brengt dit op gebied van controle en transparantie, wat betekent dit voor veranderleiderschap?

Penvoerder: Ben Kuipers (b.s.kuipers@fgga.leidenuniv.nl)

De kernvraag voor dit onderzoeksproject was: Hoe zorgt publiek leiderschap voor de vertaling van de maatschappelijke meerwaarde naar de dagelijkse praktijk in de organisatie? Lees hier alles over het project.

Hoe kunnen publieke organisaties inclusiever worden en daarmee hun representativiteit en responsiviteit vergroten die nodig is in een diverse en complexe samenleving? Dit promotieproject focuste op hoe publieke managers slagen in het bereiken van inclusieve publieke organisaties. De deelonderzoeken geven inzicht in de leiderschapsrol van publieke managers om inclusieve organisaties te creëren en het effect van die leiderschapsrol op werknemers en prestaties. De onderzoeken zijn gedaan in Nederlandse publieke organisaties, zoals ministeries en gemeenten.

Publieke organisaties zijn geconfronteerd met ingrijpende bezuinigingen als gevolg van de financiële crisis. Zonder meer hebben zij veelvuldig met bezuinigingsoperaties te maken. Publieke managers hebben dan de taak deze bezuinigingen te implementeren. Op basis van verschillende case studies in Nederlandse ministeries en het gevangeniswezen wordt in dit project het veranderleiderschap van publieke managers beschreven en verklaard.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.