Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Centre

Conferentie De Meerwaarde van Publiek Leiderschap

Op vrijdag 22 februari 2019 organiseerde het Leiden Leadership Centre de conferentie ' De Meerwaarde van Publiek Leiderschap'. In verschillende programmaonderdelen werden diverse facetten van doeltreffend leiderschap besproken.

Doeltreffend Leiderschap

Leiderschap is een populair thema waar boekenkasten over vol geschreven zijn. Tegelijkertijd is er pas sinds een paar jaar aandacht voor publiek leiderschap vanuit de wetenschap. Publieke organisaties zijn niet hetzelfde als bedrijven en daarom zijn leiderschapstheorieën uit het bedrijfsleven niet altijd toepasbaar in een publieke context.

Hoe kan doeltreffend leiderschap er binnen publieke organisaties uit zien? Hoe kan publiek leiderschap bijdragen aan een inclusieve werkomgeving? Hoe ziet publiek leiderschap er tijdens bezuinigingen uit? En hoe kan publiek leiderschap zorgen voor maatschappelijke meerwaarde en werken volgens de bedoeling?

Download en bekijk de rapportage 'Publiek Leiderschap en Maatschappelijke Meerwaarde'

We staan stil bij het belang van kennis over leiderschap in een publieke context en delen we inzichten van de state-of-the-art van wetenschappelijk onderzoek op dit thema aan deelnemers van de conferentie uit de praktijk.

Online factsheets over Publiek Leiderschap

In lijn met de drie kennislijnen uitgezet in de leiderschapsagenda 'Verder met publiek leiderschap', zijn 3 verschillende workshops, met elk een bijbehorende factsheet, ontwikkeld.

Bekijk hier de workshops en factsheets

Veel publieke organisaties hebben de afgelopen jaren te maken gehad met bezuinigingen. Bezuinigingen zorgen vaak voor onrust op de werkvloer en leiden soms tot ingrijpende organisatieveranderingen. In deze workshop deelt Eduard Schmidt, MSc. de inzichten van zijn proefschrift over leiderschap in tijden van bezuinigingen, gebaseerd op zo’n honderd interviews met topambtenaren binnen de Rijksoverheid, en laat hij zien hoe het leiderschap van topambtenaren eruit ziet tijdens bezuinigingen op de eigen organisatie.

Download en bekijk de factsheet 'Veranderleiderschap'

Mede door de veranderingen in de samenleving en de samenstelling van het personeelsbestand van publieke organisaties is in de afgelopen jaren, zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk van organisaties, de aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkvloer en in de samenleving toegenomen. In deze workshop vertelt Dr. Tanachia Ashikali over de resultaten van haar onderzoek naar leiderschap en inclusiviteit binnen publieke organisaties en gaat zij in op de vraag  hoe leiderschap kan bijdragen aan een inclusieve werkomgeving.

Download en bekijk de factsheet 'Inclusief Leiderschap'

Voor steeds meer beleidsuitdagingen is domeinoverschrijdende samenwerking essentieel. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering of de vergrijzing van de samenleving. Samenwerkingsinitiatieven tussen overheid en maatschappelijke stakeholders worden nu vaak ad hoc en reactief vormgegeven. Verbindend leiderschap kan een belangrijke rol spelen in het meer duurzaam inbedden van een diverse groep van stakeholders in de ontwikkeling en implementatie van beleid. In deze workshop vertellen Dr. Bert Fraussen en Dr. Caelesta Braun over hun onderzoek naar samenwerking tussen overheid en maatschappelijke stakeholders.

Download en bekijk de factsheet 'Verbindend Leiderschap'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.