Universiteit Leiden

nl en

Graduate School

Promotie

Wanneer je na 4 of meer jaren het proefschrift hebt afgerond en jouw promotor het manuscript heeft goedgekeurd, is het tijd om je voor te bereiden op de promotieplechtigheid.

Voorbereiding op promotie

In aanloop naar de promotie moet een reeks van formulieren van het Promotiereglement worden ingevuld. De volledige procedure, inclusief tijdspad, staat uitgebreid beschreven. Voor een Nederlandse beschrijving kun je het volgende document downloaden. Voor meer informatie en vragen over de promotie kun je contact opnemen met de medewerkers van de Graduate School.

Na het promoveren

Promovendi wordt aangeraden in een vroeg stadium na te denken over hun loopbaanperspectieven. Een aantal gepromoveerden vinden werk binnen een academische of semi-academische omgeving, al dan niet via een tijdelijke post-doctorale positie. De meesten zullen een loopbaan starten in andere sectoren zoals het onderwijs, de (Rijks)overheid, NGO’s en het bedrijfsleven.

Promovendi  kunnen hun carrièreperspectieven formeel en informeel bespreken met hun promotor. In het laatste jaar van het promotietraject biedt de tweedaagse cursus Job Orientation for PhDs inzicht in zowel de arbeidsmarkt als de eigen competenties.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.