Universiteit Leiden

nl en

Governance and Global Affairs

Partners

De faculteit werkt samen met diverse instanties in Den Haag. Hieronder een overzicht.

Stichting Cyber Security Academy (CSA)

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en De Haagse Hogeschool hebben hun kennis en expertise in het onderwijs voor professionals op het terrein van cyber security gebundeld in de Stichting Cyber Security Academy (CSA) in Den Haag. 

De CSA initieert en stimuleert de ontwikkeling en begeleidt de uitvoering van vernieuwende masteropleidingen, diverse korte programma’s en maatwerktrajecten op het terrein van cyber security. In de CSA vertalen wetenschappers en docenten samen met experts uit publieke en private sectoren cyber security vraagstukken naar uiteenlopende multidisciplinaire leertrajecten voor hoger opgeleide professionals.

Montesquieu Instituut

Het Montesquieu Instituut (MI) voor de studie van Europees vergelijkende parlementaire geschiedenis en Europese constitutionele ontwikkelingen is in 2008 met programma’s gestart op het gebied van onderwijs en onderzoek: Masterclass, scriptie- en artikelwedstrijden, collegeseries, lezingen en een conferentie. Het instituut staat ten dienste van studenten en specifieke doelgroepen, zoals parlementariërs en andere politici, ambtenaren, docenten, journalisten, bestuurders en belangenbehartigers.

Het MI werkt samen met wetenschappelijke instellingen in Europa aan onderzoek en onderwijs in de parlementaire geschiedenis, de politieke cultuur en de politieke verhoudingen en ontwikkelingen in de EU-lidstaten én de Europese Unie. Het Montesquieu Instituut is een initiatief van:

  • Faculteit Governance and Global Affairs, Universiteit Leiden
  • De Capaciteitsgroep Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht
  • Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), Radboud Universiteit Nijmegen
  • Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), Rijksuniversiteit Groningen
  • Het Parlementair Documentatie Centrum (PDC), Universiteit Leiden


Het Montesquieu Instituut is gehuisvest aan het Lange Voorhout in Den Haag, dichtbij het Binnenhof. De meeste Haagse activiteiten van het MI, met name die op onderwijsgebied, worden op een van de locaties van de Faculteit Governance and Global Affairs aangeboden. Vanuit de faculteit zijn een onderzoeker en een student-assistent gedetacheerd bij het Montesquieu Instituut. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het  Montesquieu Instituut.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel is partner van het  Dual PhD Centre van de Faculteit Governance and Global Affairs. Het centrum verbindt de dynamiek van de beroepspraktijk met die van de wetenschap. Het centrum levert met wetenschappelijk onderzoek een bijdrage aan de uitvoering van de economische agenda  Tempo in de Topregio van de Kamer van Koophandel. Dat gebeurt onder andere met duale promotietrajecten en de maandelijkse netwerkbijeenkomsten Wetenschap en Markt.

Innovatie is daarvan het resultaat. Innovatie versterkt de economische kracht van de regio. Informatie over samenwerking met de Kamer van Koophandel Den Haag en bedrijven in de regio kunt u vinden op de site van het Dual PhD Centre onder partners.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.