Universiteit Leiden

nl en

Dual PhD Centre

Tien stappen naar de doctorstitel

In de eerste fase van het programma wordt veel zorg besteed aan de begeleiding bij het ontwerp van de onderzoeksopzet, de opleiding en de keuze van een geschikte promotor uit het Leidse corps van 580 hoogleraren. Zo leiden de tien stappen van het duale programma met een hoog rendement naar een mooi proefschrift en een Leidse doctorstitel.

Oriƫntatiefase (+/- 3 maanden)

Stap 1:
Verkenning van onderzoeksthema en benodigde opleiding, verkenning van financiering, van beschikbaarheid tenminste 20% werktijd in aaneengesloten perioden en overige voorwaarden duaal dissertatietraject. Het eerste gesprek betreft de eerste, beknopte notitie over het dissertatieplan (startnotitie).

Pre-PhD fase (1 jaar)

Stap 2:
Vervaardigen van een onderzoeksvoorstel. Begeleiding door het Dual PhD Centre.

Stap 3:
Instemming van directeur van het Dual PhD Centre, in samenspraak met senior onderzoekers van het centrum, werkgever en/of financiers met (concept)onderzoeksvoorstel. Afsluiting promotiecontract tussen promovendus, werkgever en het Dual PhD Centre. Start opleidingsprogramma.

Stap 4:
Uitwerking onderzoeksvoorstel tot een dissertatieplan e/o eerste hoofdstuk dissertatie e/o artikel; eerste contact met beoogd promotor. Opleiding, training en coaching. Begeleiding door het Centre. Halfjaarlijkse formele evaluatie.

Stap 5:
Tegen het einde van de pre-PhD fase instemming beoogd promotor met opzet onderzoek en aanvaarding van promovendus door promotor, instemming van werkgever en/of financiers hiermee. Besluit toelating tot PhD fase.

PhD fase (3 - 4 jaar)

Stap 6:
Aanwijzing door decaan van promotor en inschrijving als promovendus bij een Leidse graduate school. De PhD fase beslaat ten minste 50% van de werktijd. Begeleiding van promovendus door primair promotor aangevuld met begeleiding vanuit het Dual PhD Centre.

Stap 7:
Elk half jaar formeel evaluatiegesprek met promotor en directeur van het Dual PhD Centre over voortgang en bereikte resultaten. Besluit over al dan niet continuering.

Stap 8:
Goedkeuring manuscript door promotor.

Stap 9:
Aanvaarding manuscript door promotiecommissie.

Stap 10:
Verdediging en promotie.