Universiteit Leiden

nl en

Dual PhD Centre

Promotores

In de pre-PhD fase zoekt het Dual PhD Centre, samen met de kandidaat, een geschikte promotor en de juiste graduate school. De promotor speelt een cruciale rol bij het werken aan een dissertatie of proefschrift. Onder haar of zijn leiding wordt het dissertatieplan (voortkomend uit het onderzoeksvoorstel) ontworpen, wordt het onderzoek uitgevoerd en wordt het onderzoeksverslag geschreven. De promotor staat borg voor de wetenschappelijke kwaliteit van het werk van de promovendus.

De Wet op het Hoger Onderwijs bepaalt dat alleen hoogleraren als promotor kunnen optreden, omdat zij het ius promovendi hebben. De +/- 550 hoogleraren van alle wetenschapsgebieden van de Universiteit Leiden kunnen als promotor optreden bij het duale doctoraatprogramma. Hieronder staan de hoogleraren die als promotor (hebben) op(ge)treden. Ze spelen een actieve rol in het duale PhD opleidingsprogramma. 

Prof. W.F. Admiraal, ICLON
 Dr. Miranda de Hei, Rineke Keijzer, Marieke Kroneman, Martin Reekers, second doctoral supervisor of Willy van Harten 
Prof. J.A.A. Adriaanse, Rechtsgeleerdheid
 Ritsart Plantenga, Larissa Koupriouchna, Doris Dull, Ganna Demydyuk, Marijke Luyendijk, Koert Meijs
Prof. I. van Biezen, Sociale Wetenschappen
 Charlotte de Roon
Prof. H.P. Borgman, FGGA
 Dr. Wilfred Rachan, Carmen Wey-Da Silva, Alessandro Anastasio, Marc Gasser, Thomas Hagmann
Prof. S.E. Buitendijk, LUMC, vice-rector
 Dr. Hester Diderich
Prof.mr. A.G. Castermans
 Tijl van Straten
Dr. M.R.V. Chaudron, Wiskunde en Natuurwetenschappen
 second doctoral supervisor of Dave Stikkolorum
Prof. P.B. Cliteur, Rechtsgeleerdheid
 Dr. Margriet Krijtenburg, Reina Brouwer, Anita van der Hulst, Willy van Harten, Herman Schippers
Prof. H. Dekker, Sociale Wetenschappen
 Marieke van Doorn
Mr. G.S.A. Dijkstra, FGGA
 second doctoral supervisor of Wilma der Weduwe
Dr. S.N. Giest
 second doctoral supervisor of Aad Kortekaas
Prof. S. Haring, Wiskunde & Natuurwetenschappen
 Bob Zadok Blok jr.
Dr. H.W. Heinsch LLM, Rechtsgeleerdheid
 second doctoral supervisor of Christine Tremblay
Prof. H.J. van den Herik, Rechtsgeleerdheid en Wiskunde & Natuurwetenschappen
 Rob van Eijk, Ritsart Plantenga
Prof. W.J. Heiser, Sociale Wetenschappen
 Mark van Houwelingen
Prof. H.M.T. Holtmaat, Rechtsgeleerdheid
 Christine Tremblay
Prof. M.O. Hosli, Sociale Wetenschappen
 Ries Kamphof, Emmy Ormel
Prof. H.G.M. Jorink, Geesteswetenschappen
 Corrie van Maris
Prof. J.N. Kok, Wiskunde & Natuurwetenschappen
 Dave Stikkolorum
Prof. R.A. Koole, Sociale Wetenschappen
 second doctoral supervisor of Charlotte de Roon
Dr. M.P. Lycklama à Nijeholt, Rechtsgeleerdheid
 second doctoral supervisor of Tijl van Straten
Prof.dr. F.M. van der Meer, FGGA
 Rigtje Passchier, second doctoral supervisor of Kees Nagtegaal
Prof. E.R. Muller, Rechtsgeleerdheid
 Victor Roggeveen