Universiteit Leiden

nl en

Dual PhD Centre

Werken en promoveren tegelijkertijd? Het Dual PhD Centre in Den Haag is de thuisbasis voor duale promovendi. Het richt zich op buitenpromovendi die een gedeelte van hun werktijd aan wetenschappelijk onderzoek besteden. Daarbij staat een thema uit hun beroepspraktijk centraal. Het accent in het programma ligt op het ontwerpen van een onderzoeksplan, het daartoe opleiden van de kandidaat-promovendus, en het aansluiten bij de geschikte wetenschapsdiscipline, graduate school en promotor. Zo zet het centrum zich in om vraagstukken van kennisintensieve bedrijven te kunnen beantwoorden. Dit biedt unieke kansen voor de promovendus, werkgever en wetenschap.

Binnen het duale PhD programma wordt nauw samengewerkt met de graduate schools en hoogleraren van de Universiteit Leiden. Die richten zich op vrijwel alle wetenschapsdisciplines. Vijfenzestig (kandidaat-)promovendi nemen daaraan nu succesvol deel. Regelmatig voegt een nieuwe duale promovendus zich bij de heterogene en boeiende groep. De universiteit zet zo haar poorten wijd open naar de samenleving, opdat wetenschap overal een rol kan spelen. Duale promovendi vervullen daarbij een brugfunctie.