Universiteit Leiden

nl en

Centre for Modern Urban Studies

Onderzoek

De centrale onderzoeksfocus van het Centre for Modern Urban Studies ligt bij het in kaart brengen en begrijpen van stedelijke veranderingen in heden en verleden. Het centrum onderscheidt zich van andere onderzoekscentra en initiatieven door historische en sociaalwetenschappelijke analyses te combineren.

Het historische en sociale weefsel van de stad

Het onderzoek bij het Centre for Modern Urban Studies heeft een interdisciplinair karakter en beweegt zich op het snijvlak van stadsstudies, sociale geschiedenis en migratiegeschiedenis. Sociaalwetenschappelijke analyses laten zien hoe bewoners en bestuurders in steden, buurten en wijken reageren op ingrijpende economische en demografische veranderingen. De historische benadering plaatst ontwikkelingen in perspectief en helpt om de waan van de dag te relativeren.

Speciale aandacht voor Den Haag

Vanaf de oprichting van het centrum in november 2005 is er een bijzondere plaats ingeruimd voor bestudering van de stad Den Haag, vanaf 1880. Sinds 2009 wordt door deelname aan het NICIS project Sociale mobiliteit: individuen, groepen, buurten de inmiddels opgebouwde kennis over Den Haag toegepast op en vergeleken met studies naar de ontwikkeling van stadsbuurten in andere Nederlandse steden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.