Universiteit Leiden

nl en

Centre for Innovation

Over

Wij ontwikkelen leermethodes en innovatie-instrumenten vanuit het perspectief van de mens, om vragen te beantwoorden zoals:

  • Wat betekent onze veranderende wereld voor leerervaringen?
  • Hoe kunnen nieuwe technologieën de manier waarop we werk organiseren veranderen?
  • Hoe kunnen we oplossingen ontwikkelen voor de meest ingewikkelde uitdagingen in de wereld, bijvoorbeeld op het terrein van vrede, recht, veiligheid en welvaart?

Door initiatieven te starten die relevant zijn voor zowel de universiteit als de maatschappij, verbinden wij faculteiten, docenten, studenten en externe partners, waardoor actief de verschillende visies, methoden en ervaringen bij elkaar gebracht worden.

Onze aanpak

Wij brengen innovatie naar de universiteit door:

  • Het identificeren en exploreren van nieuwe technologie trends die mogelijk relevant zijn voor de universiteit en onze partners;
  • Te experimenteren met nieuwe technologieën en daarbij hun waarde vast te stellen, waarmee tegelijkertijd kennis en ervaring binnen de universiteit landen;
  • Faculteiten te ondersteunen bij het maken van beslissingen en het adopteren van nieuwe, nuttige innovaties binnen deze faculteiten en ook bij onze partners.

Met deze aanpak verkleinen wij de risico’s die innovatie met zich mee brengt. Hierdoor helpen wij de universiteit om zich beter voor te bereiden op de digitale toekomst en van betekenis te blijven voor de digitale samenleving.

Onze labs

Om onze missie te vervullen, zijn wij georganiseerd in drie ‘Labs’: Digital Learning, Future Work and HumanityX. Dit zijn interdisciplinaire groepen die samenwerken rondom verschillende overkoepelende trends, zoals kunstmatige intelligentie, ‘Big Data’, nieuwe media, online leren en leervaardigheden in de 21ste eeuw. Dit organisatiemodel creëert een flexibele omgeving en cultuur en leidt tot constante innovatie, creatieve output en wendbaarheid.

Digital Learning

Het Digital Learning Lab experimenteert met innovatieve technologieën en onderzoekt daarmee het effect van deze technologieën op hoger onderwijs.

Ons uitgangspunt is dat deze technologieën nieuwe mogelijkheden bieden om nieuwe educatieve werkwijzen en modellen te creëren, waardoor onderwijs- en leerprocessen verbeterd kunnen worden. Wij bieden docenten en studenten daarom de mogelijkheid om met deze technologieën te experimenteren om de impact op hun onderwijs te onderzoeken.

Het Lab werkt, naast andere technologieën, aan online leren en virtuele en augmented reality.

Future Work

De wereld veranderd in een sneltreinvaart en mensen hebben de juiste vaardigheden en (academische) reflectie nodig om te werken in een digitale omgeving. Tegelijkertijd moeten werkgevers tijdig en duurzaam reageren op deze veranderingen en daarbij leren van het verleden.
Het Future Work Lab ondersteunt zowel individuen als organisaties bij het creëren van vaardigheden om de (digitale) toekomst te bouwen, door:

  • Studenten en professionals te helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en het starten van een onderneming;
  • Organisaties te ondersteunen door middel van advies over de impact van digitalisatie, de veranderende banenmarkt en bereikbaar talent;
  • Het ontwikkelen van methoden die het mogelijk maken een werkcultuur op te bouwen met een focus op leren, effectief werken in een team, inzetbaarheid en transparantie.

HumanityX

HumanityX ondersteunt organisaties in de vrede, recht en humanitaire sectoren om digitale innovatie toe te passen en zo hun impact te vergroten. In samenwerking met partners, verkent HumanityX vroegtijdig nieuwe digitale mogelijkheden en helpt mee aan het opbouwen van innovatiecapaciteit. Dit stelt partners in staat om de waarde van nieuwe technologie voor humanitaire uitdagingen te begrijpen, en onderzoek met betrekking tot digitale technologieën te vertalen naar de praktijk. 

Het HumanityX team vormt een externe support base om de investeringen en risico's geassocieerd met innovatie te verkleinen, en verschaft een vertrouwde omgeving om te experimenteren met nieuwe toepassingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie