Universiteit Leiden

nl en

Population Health Management Excellence programme

Informatie voor studenten

Een interdisciplinaire opleiding volgen, ervaring opdoen bij een zorgorganisatie, overheidsinstantie of commercieel bedrijf, én specifiek werken aan de vaardigheden die jou als professional waardevol en onderscheidend maken. Dat is waar het tweejarige Population Health Management (PHM) Excellentie Programma voor staat.

Professionals in de gezondheidszorg worden geconfronteerd met een vergrijzende bevolking, stijgende kosten voor gezondheidszorg, een versnipperd zorgaanbod en de opkomst van medische technologieën en IT-systemen. Deze professionals zullen nieuwe competenties nodig hebben en moeten worden toegerust om de uitdagingen in het huidige gezondheidszorgsysteem aan te gaan. Ons programma stelt zich ten doel studenten op te leiden tot proactieve academic trusted partners die kunnen reageren op de uitdagingen in de dagelijkse praktijk, maar ook wetenschappelijk kunnen bijdragen aan het zich snel ontwikkelende gebied van PHM.

Wat ga je doen als deelnemer aan het Excellentie Programma PHM?
Als deelnemer aan dit Excellentie Programma word je door middel van matching verbonden met een bedrijf/organisatie. Het bedrijf/de organisatie geeft je de mogelijkheid om de nodige kennis op te doen die nodig is voor een concreet en relevant wetenschappelijk project dat door jou zal worden uitgevoerd.

Tijdens het eerste jaar ligt de nadruk op het opdoen van veel kennis over het vakgebied en deze toepassen op de organisatie waarmee je verbonden bent. Het onderwijs is ontwikkeld door het LUMC en is een combinatie van online en on campus onderwijs.

In het tweede jaar kies je in overleg met de organisatie/het bedrijf voor een specialisatie. Samen met hen formuleer je een relevant wetenschappelijk onderzoeksproject en voer je dit uit in ongeveer 6 maanden.

Wat is het resultaat?

Je leert:

 • Interdisciplinair werken. De verbinding leggen tussen beleid en zorgprofessional; de taal kunnen spreken van zowel artsen als verzekeraars en beleidsmakers.
 • Data organiseren: delen, analyseren en uitwisselen.
 • Identificeren van gezondheidsrisico's bij de bevolking door middel van data-analyse. Identificeren van effecten van leefstijl op gezondheid en de gevolgen voor behandeling of interventie.
 • Ontwerpen van integrale interventies binnen de kaders van bestuur en financiën.


Je wordt een toekomstbestendige, proactieve zorgverlener die de huidige en toekomstige uitdagingen in het gezondheidszorgsysteem kan aangaan om de gezondheid binnen een bevolking te verbeteren.

Is dit echt iets voor jou? Meld je dan aan voor ons programma.

Doelgroepen

Studenten met een masterdiploma (of excellente afgestudeerde bachelorstudenten) in een gezondheidszorg gerelateerd veld die:

 • academische vertrouwde adviseurs willen worden om zorgorganisaties, overheidsinstanties of bedrijven te ondersteunen bij hun bijdrage aan de ontwikkeling van een meer geïntegreerd gezondheidszorgsysteem;
 • een open houding hebben ten opzichte van een nieuw paradigma voor de gezondheidszorg;
 • houden van een interdisciplinaire aanpak om gezondheidsproblemen aan te pakken;
 • proactief en ruimdenkend zijn en open staan voor levenslang leren.

Start

De startdatum wordt later dit jaar bekendgemaakt.

Het programma

Het programma is competentiegericht en kent de volgende structuur:

Eerste jaar: 10 vakken van 4 weken waarvan 3 online en 1 op de campus op de LUMC Campus in Den Haag. Tweede jaar: verdiepende specialisatie en onderzoek binnen de gastorganisatie.

Curriculum Population Health Management Excellence programme

In het eerste semester start je met monodisciplinaire cursussen over governance, data-analyse en gedrag. In deze cursussen leer je de basiskennis van de fundamentele PHM-principes om later in de opleiding de werkelijke uitdagingen in de gezondheidszorg vanuit deze perspectieven te kunnen benaderen. De PHM-principes worden uitgelegd in het vak “Fundamentals” en uitgewerkt in de andere vier cursussen.

In het tweede semester volg je vijf steeds meer interdisciplinaire cursussen gericht op data analytics, governance (betaalmodellen) en gedrag (syndemics), een vak integratie en een vak implementatie. In elke cursus worden (real life case) PHM-cases gegeven, die door de studenten worden geanalyseerd vanuit de drie basisdisciplines van PHM. Op basis hiervan wordt de studenten gevraagd om de stappen te definiëren die in deze specifieke situatie moeten worden genomen.

Dit betekent dat er gekeken moet worden naar de etiologie en prognose van COPD en de huidige bestuurlijke structuur van de gezondheidszorg, gegevens over de specifieke kenmerken van de populatie moeten worden geanalyseerd en dat er moet worden nagedacht over verschillende effectieve interventies om de gezondheid van deze populatie te beheren, waarbij rekening moet worden gehouden met gedragsaspecten in verschillende subpopulaties. Je wordt uitgedaagd om verschillende beslissingen te nemen om efficiënte interventies in groepen te ontwerpen. Het nemen van deze beslissingen is een uitdaging, omdat er veel componenten en belangen mee gemoeid zijn. Door te discussiëren met andere studenten, onderzoek te doen, veldwerk te doen, samen te werken en ervaringen te delen, pas je de kennis uit de vakken van het eerste semester toe en integreer je deze.

Case voorbeeld

In een Nederlandse regio met 40.000 inwoners stijgen de kosten van de gezondheidszorg voor COPD-patiënten in de regio en er wordt getwijfeld of er in de nabije toekomst voldoende zorgprofessionals zullen zijn om aan de vraag naar gezondheidszorg te voldoen. Eerst kwamen fysiotherapeuten, diëtisten, artsen en specialisten en maatschappelijk werkers samen om het probleem te analyseren. Zij concludeerden dat de geleverde gezondheidszorg suboptimaal bleek en dat de financieringsstructuur een goede samenwerking in de weg stond.

In het tweede jaar zal je de verbinding met de gastorganisatie intensiveren. Samen kies je één van de vier specialisaties, maak je een voorstel voor een relevant onderzoeksproject en voer je dit uit in de gastorganisatie.

Het derde semester wordt gebruikt om je kennis te verdiepen in een van de vier volgende specialisaties:

 • Epidemiologie
 • Syndemics
 • Bestuur
 • Data Science                                     

In het vierde semester werk je zelfstandig aan een voor de praktijk relevant  PHM onderzoek dat je formuleert in overleg met de gastorganisatie.

Dit onderzoek zal leiden tot een wetenschappelijk onderbouwd advies inclusief interventies. Het advies benadert de problematiek vanuit een bestuurlijk oogpunt, bevat gegevensonderzoek en houdt rekening met gedragsaspecten, en integreert deze factoren.

Praktische informatie

Voor studenten bedraagt de jaarlijkse bijdrage 1.000 euro, inclusief studiemateriaal. Als de student het programma succesvol afrondt binnen 2 jaar, zal deze bijdrage worden teruggestort.

 1. Registreren
 2. Je diploma controleren
 3. Toelating tot de matchingsdag in december 2020
 4. Maak een match met een gastorganisatie
 5. 1 februari 2021: start programma

Meer informatie?


Neem via het vragenformulier contact op met de programma-ondersteuning.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.