Universiteit Leiden

nl en

Population Health Management Excellence programme

De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met een vergrijzende bevolking, stijgende kosten voor gezondheidszorg, een versnipperd zorgaanbod en de opkomst van medische technologieën en IT-systemen. Professionals in de gezondheidszorg hebben nieuwe competenties nodig en moeten worden uitgerust om deze uitdagingen in het huidige gezondheidszorgsysteem aan te gaan. Population Health Management (PHM) is een breed gedragen antwoord op de uitdagingen dat zich ontwikkelt als een belangrijke strategie voor zorgverleners en -betalers.

LUMC Campus Den Haag heeft een tweejarig Population Health Management Excellentieprogramma ontwikkeld. Dit programma is aantrekkelijk voor zowel studenten als voor zorgbedrijven en -organisaties. Het heeft tot doel studenten op te leiden tot proactieve “academic trusted partners” die kunnen reageren op de uitdagingen in de dagelijkse praktijk, maar ook wetenschappelijk kunnen bijdragen aan het zich snel ontwikkelende gebied van PHM. Anderzijds helpt het programma zorgbedrijven en -organisaties die een sleutelrol willen spelen in een meer geïntegreerd zorgstelsel.

Het programma, dat start op 1 februari 2021, bestaat uit tien cursussen, een specialisatie en een wetenschappelijk project relevant voor de praktijk. Vanwege het academische niveau en de intensieve begeleiding van het LUMC, is het programma beschikbaar voor een select aantal deelnemers. Het programma staat open voor master-afgestudeerden in geneeskunde, gezondheidswetenschappen, farmacie of andere gezondheid gerelateerde masterprogramma's, maar ook voor uitstekende studenten met een bachelor in gezondheid gerelateerde studies.

Population Health Management

Population Health Management is een relatief nieuw interdisciplinair veld waarin duurzame gezondheidszorg en een proactief, meer op preventie gericht beleid en praktijk centraal staan ​​voor de hele bevolking: van mensen met een beperkt risico tot mensen met een zeer hoog risico.

Een belangrijk kenmerk van PHM is de overgang van een volumegeoriënteerde (volume-based) naar een waarde- georiënteerde (value-based) organisatie van de zorg. In een waardegeoriënteerde benadering zijn maatschappelijke resultaten en resultaten voor de patiënt net zo relevant als klinische resultaten. De focus verschuift van het beste klinische pad naar zorg die het beste aansluit op de behoeften van de patiënt in een populatiecontext.

PHM is datagedreven en maakt gebruik van rijkere en betere zorgdata om de efficiency van de zorg te verbeteren, zowel hoogcomplexe, topklinische zorg als laagcomplexe zorg in de directe omgeving van de patiënt.

Deze aanpak vereist nieuwe soorten samenwerking, bestuursstructuren en betalingsmodellen.

Nieuws

Agenda

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.