Universiteit Leiden

nl en

Papyrologisch Instituut

Privébrieven

Van privébrieven ontgaat ons vaak de inhoud, omdat de context ontbreekt. Dat geldt ook voor deze twee privébrieven op papyrus, uit de derde en zesde eeuw na Chr.

Brief. Ca. 300 na Chr.

Papyrus Leid.Pap.Inst. Warren 20

Klik hier voor een grotere afbeelding.
Klik hier voor de Griekse tekst in de DDbDP.

Tweede kolom van een privébrief. Het handschrift is zeer verzorgd.

‘ --- (opdat), mijn heer, u mij gerust stelt door te schrijven dat u dat goed hebt geregeld. Het behoort immers tot de mogelijkheden, als u maar wilt. Ook uzelf, mijn heer en patroon,moet mij opdragen wat u maar wilt; daarbij verschaft u mij een dubbel feest wanneer ik u zeer hartelijk groet alsof ik persoonlijk aanwezig ben bij die begroeting. 
Ik bid dat u gezond bent, mijn heer en patroon, voor lange tijd.’

Brief. 6e eeuw na Chr.

Papyrus Leid.Pap.Inst. inv. 78= P.L.Bat. 19.21

Klik hier voor een grotere afbeelding.
Klik hier voor de Griekse tekst in de DDbDP.

Voorbeeld van het zwierige Byzantijnse handschrift. Deze brief bestaat uitsluitend uit een opsomming van groeten aan allerlei personen. Er bestond geen geregelde postdienst. Men gaf brievenmeestal mee aan iemand van wie men wist dat hij ergens heen zou reizen. Veel antieke brieven dienen alleen als een teken van leven aan de ontvanger. 

‘Aan mevrouw mijn zeer geëerde zuster Nonna, van uw broer Isakios. Voor alles bid ik tot de almachtige God dat u in goede gezondheid en blijdschap samen met uw echtgenoot en uw dochter deze groet van mij hebt ontvangen. Ik wil u laten weten dat ik uw brief heb ontvangen van Johannes zoon van Phoebammon, en uw groet heb gelezen. Ik groet u dus, mevrouw mijn zuster en mijnheer mijn broer Petros en uw dochter en allen in uw huis bij hun naam. Ik, oude vrouw, groet u, mevrouw mijn dochter en mijnheer mijn zoon Petros en uw dochter en allen in uw huis bij hun naam. Ik, Hermes, groet u, mevrouw en mijnheer en allen in uw huis bij hun naam. Ik bid dat u gezond bent voor lange tijd, mevrouw mijn zuster.’