Universiteit Leiden

nl en

Papyrologisch Instituut

Ook toen betaalde men belasting

Ostraca (meestal potscherven, maar ook kalksteen) vormden een goedkoop alternatief voor papyrus. In ieder huishouden waren natuurlijk potten te vinden.En die potten gingen kapot. De scherven werden dan hergebruikt als schrijfmateriaal. Belastingkwitanties zijn meestal op ostraca geschreven.

Kwitanties voor dijk- en badhuisbelasting. Thebe, 1e eeuw na Chr.

O 5 = O. Leiden 383

Klik hier voor een grotere afbeelding.
Klik hier voor de Griekse tekst in de DDbDP

Deze drie ostraca bewijzen dat een zekere Pesouris zijn dijkbelasting (χωματικόν) en badbelasting (βαλανεῖον) heeft betaald.

Iedere inwoner van Egypte moest jaarlijks enkele dagen werken aan de dijken en de irrigatiekanalen van de Nijl, die door de overstromingwaren beschadigd. Men kon dit corvee echter ook afkopen door een speciale belasting te betalen. De badhuisbelasting werd in Egypte pas ingevoerd na de komst van de Grieken. Voorheen kende Egypte het fenomeen ‘badhuis’ nog niet.

O 46 = O. Leiden 384

Klik hier voor een grotere afbeelding.
Klik hier voor de Griekse tekst in de DDbDP

 

 

O 47 = P. L. Bat. XXV 24

Klik hier voor een grotere afbeelding.
Klik hier voor de Griekse tekst in de DDbDP

 

 

 

 

Belastingkwitantie met rood stempel. Ptolemaïs Euergetis, 8 juli 78 voor Chr.

Papyrus Leid.Pap.Inst. inv. 70=P.L.Bat. 25.21

Klik hier voor een grotere afbeelding.
Klik hier voor de Griekse tekst in de DDbDP

Kwitantie voor de belasting over de aankoop van een wijngaard, betaald door Helena dochter van Aphrodisios. Het extreem cursieve handschrift is moeilijk te ontcijferen.

‘In het 3e jaar, op de 30ePayni, is overgemaakt naar de bank in Ptolemaïs Euergetis aan Philoxenos de bankier, bestemd voor de koning, door Helene, dochter van Aphrodisios, als belasting voor een gecultiveerde wijngaard waar de ranken worden gesteund door bomen, (ter grootte) van een halve aroura of hoeveel hij ook is, en voor het bijbehorende 1/5e deel van een reservoir en van een stenen put en alles wat erbij hoort in --- bij Ibion Eikosipentarouron in het district van Polemon, omgrensd door: in het zuiden de wijngaard van Senesis dochter van Zosimos, waardoorheen de watertoevoer loopt van de hiervoor beschreven wijngaard; in het noorden een gemeenschappelijke toegangsweg en een irrigatiekanaal; in het westen de wijngaard van Isidora, dochter van Isidoros; in het oosten de olijventuin van Herodes zoon van Apollonios, met in het midden de --- van Helene door ---, over de 10 talenten waarvoor zij verklaarde hem op grond van een contract gekocht te hebben van Zosimos zoon van Nikanor, en diens vrouw Diodora dochter van Kallion: 1 talent van brons (omgerekend) ten opzichte van zilver, totaal 1 talent.’

Belastingkwitanties. Theadelphia, 336/337 na Chr.

Papyrus Leid.Pap.Inst. Warren 7 = P. Sakaon 92

Klik hier voor een grotere afbeelding.
Klik hier voor de Griekse tekst in de DDbDP

Deze belastingkwitanties zijn door drie verschillende ambtenaren op dezelfde papyrus geschreven. De betalingen zijn vermoedelijk een bijdrage voor de uitrusting van nieuwe soldaten. 

‘... namens de bewoners van het dorp Theadelphia, voor de 9e indictie, voor derekruten: vierhonderd talenten (400 tal.), totaal. Ik, Ploutammon, door middel van Theodotos de klerk, heb getekend. 
En evenzo dezelfden namens de bewoners van het dorp Theadelphia, voor de 9e indictie, voor de rekruten: honderd talenten (100 tal.), totaal. Ik, Ploutammon, door middelvan Theodotos de klerk, heb getekend. 

Op de 27e Phamenoth: Heron en Kannaout, uit het dorp Theadelphia, hebben afgeleverd voor de 10e indictie: vier (4) vogels, tien (10) eieren, een zestien dertigste (116/30e) van een linnen mantel, totaal. Ik, Eulogios, heb getekend.

Op de 27ePhamenoth: Heron en Kannaout, uit het dorp Theadelphia, hebben betaaldvoor geldelijke belastingen verschuldigd aan het bureau van de katholikos, voor de 10e indictie: driehonderd zilveren talenten (300 tal.), totaal. Ik, Kyrillos, schrijver, hebgetekend.Op de 27e: evenzo nog honderd talenten (100 tal.). Ik, Kyrillos, heb getekend.’

Kwitantie voor verrichte dijkwerkzaamheden. Arsinoïtische gouw,6 september 139 na Chr.

Klik hier voor een grotere afbeelding.
Klik hier voor de Griekse tekst in de DDbDP

Het jaarlijkse onderhoud van dijken en irrigatiekanalen was een verplicht corvee voor de inwoners van Egypte(de katasporeus is een opzichter over irrigatie- en zaaiwerkzaamheden).

‘In het 3e jaar van Imperator Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius. Dionysios zoon van En-- de zoon van Dionysios, van de moeder Tapsoïs, heeft gewerkt voor de dijkdiensten van het 2e jaar, van 4 tot 8 Thoth in --- van Dionysias. Ik Apollonios, de katasporeus, heb hiervoor getekend.’