Universiteit Leiden

nl en

Papyrologisch Instituut

Kleine geschiedenis en grote geschiedenis

Alle papyri geven ons, elk op hun eigen manier, informatie over aspecten van het leven in de oudheid. Zie hier een aanklacht van een gewone man over diefstal van jurken, en een papyrus met bericht over een bezoek van keizer Hadrianus.

Aanklacht gericht aan het hoofd van politie. 3e eeuw voor Chr.

Papyrus Leid.Pap.Inst. inv. 101=SB 6. 9068

Klik hier voor een grotere afbeelding.
Klik hier voor de Griekse tekst in de DDbDP.

De papyrus is afkomstig uit mummiecartonnage. De wittige kleur wordt veroorzaakt door kalkresten van de stuclaag. Nota bene tijdens het tempelbezoek van de heer des huizes zijn boeven zijn huis binnengedrongen en hebben de daar aanwezige vrouwen van hun kleding beroofd. Kleding behoorde in die tijd tot het duurste dat iemand bezat... 

‘Aan Dikaios, hoofdagent van Moithymis, van Petosiris zoon van Thotis, boer op het koninklijke land van het dorp Moithymis. Op de 25e Pachon, rond het tweede uur van de avond, toen ik mij in de tempel bevond, drongen onbekenden mijn huis binnen en trokken mijn vrouw Thamous haar jurk uit ter waarde van 200 drachmen en haar moeder Aynchis haar jurk ter waarde van 400 drachmen en onze dochter Thermoutarion haar linnen tuniek van 100 drachmen, dat is in totaal 700 drachmen, en zij staken hen met hun messen zodat zij zelfs ...’ (hier breekt de papyrus af).

Keizer Hadrianus bezoekt Egypte. 27 december 129 na Chr.

Papyrus Leid.Pap.Inst. inv. 172 = SB 6. 9617

Klik hier voor een grotere afbeelding.
Klik hier voor de Griekse tekst in de DDbDP.

Wanneer een land door de keizer of andere hooggeplaatste personen werd bezocht moest de bevolking zorgen voor onderdak en voedsel. Dat Hadrianus dergelijke reizen maakte weten we uit literaire bronnen, zoals de De Vita Hadriani, en uit papyri en ostraka uit Egypte. Dit is een brief van een dorpssecretaris aan de strateeg van de gouw, het (civiele) hoofd van een Egyptische provincie. De brief bevat een lijst van goederen, bijeengebracht in december 129 met het oog op het bezoek van Hadrianus aan Egypte in de zomer van 130. 

‘Aan Asklepiades, de strateeg,van Horion de dorpssecretaris van Tholtis en Mouchinaryo in het noordelijke district. Lijst van goederen die op dit moment, gerekend tot de twintigste van de huidige maand Choiak, met het oog op het bezoek van de verheven Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus, klaar liggen in mijn ambstgebied:

gerst
stro
speenvarkens
brandhout
---
---
---
---
varkens
Egyptische (?) schapen
radijsolie
hooi
hele linzen
artaben 200
balen 3000
372
?450
200
200
15
12
8
200
keramia 3
manden 7
artaben 3

 

Ik, Horion, dorpssecretaris, heb dit stuk ingediend. In het 14e jaar van Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus, de 23e Choiak.’

Munt met Hadrianus en Alexandria. 130/131 na Chr.

Munt Leid.Pap.Inst. Kolff 50

Deze munt, geslagen in Alexandrië in het jaar dat keizer Hadrianus op bezoek kwam, draagt aan de ene kant de kop van Hadrianus.

 

 

 

Munt Leid.Pap.Inst. Kolff 50

Op de andere kant staat een afbeelding van de staande keizer in toga en met een lauwerkrans (rechts), met tegenover hem Alexandria als personificatie van de stad Alexandrië (links). Zij draagt een olifantenhuid en overhandigt met haar rechterhand twee aren aan keizer Hadrianus. 
IE is het jaar waarin de munt geslagen is (jaar 15).