Universiteit Leiden

nl en

Papyrologisch Instituut

Een naam op de mummie

In een land dat grotendeels uit woestijn bestaat is hout kostbaar en niet altijd voorhanden. Houten mummie-etikettenwerden regelmatig in de vorm van een grafsteen gezaagd en met een touwtje rond de nek van een mummie gehangen. Op de etiketten staan vaak de naam en de leeftijd van de mummie. In het Demotische voorbeeld V 3 staat er ook een opdracht tot begrafenis op. Overledenen konden eveneens op een andere manier geïdentificeerd worden, namelijk door de naam en soms wat extra informatie op de buitenste laag linnen van de mummie te schrijven. Hieraan was de mummie te herkennen in de mummificatiewerkplaats, onderweg en op de begraafplaats.

Mummie-etiket van Tnaphersaïs. Hermonthitische gouw, 1 april 15 voor Christus.

Houten plankje Leid.Pap.Inst. inv. V 3 =P.L.Bat. 19.43

Klik hier voor een grotere afbeelding.

‘Petosiris zoon van Oteyris zegt tot Totoês zoon van Imoethes, de opzichter van het mysterie van Osorbuchis: “Verzorg de begrafenis voor Tnaphersaïs, de dochter van Horus, haar moeder is Nebetwedja.” Geschreven in jaar 15, in de 4emaand van het peret-seizoen, dag 6.’

 

 

 

 

Mummie-etiket van Senplenis. Herkomst onbekend, 2e-3e eeuw na Christus.

Houten plankjeLeid.Pap.Inst. inv. V 2 =P.L.Bat. 13.25 II

Klik hier voor een grotere afbeelding.
Klik hier voor de Griekse tekst in de DDbDP

Σενπλῆνις               ‘Senplenis,   
γυνὴ Πατα[             vrouw van Pata[ 
. . . (ἔτους) μη [       48 jaar oud.’ 

Mummielinnen van Theognostos. Panopolitische gouw, 2e eeuw na Christus.

Linnen Leid.Pap.Inst. inv. V 27=P.L.Bat. 19.38

Klik hier voor een grotere afbeelding.
Klik hier voor de Griekse tekst in de DDbDP

Θεόγνωστος Ὡρείωνος ἐβίω(σεν) (ἔτη) κγ. 
‘Theognostos zoon van Horeion, hij heeft 23 jaar geleefd.’

Tweetalig mummielinnen van Tatriphis. Panopolitische gouw, 2e eeuw na Christus.

Linnen Leid.Pap.Inst. inv. V 23 =P.L.Bat. 19.31

Klik hier voor een grotere afbeelding.
Klik hier voor de Griekse tekst in de DDbDP

Grieks: 
[ . . ]τρῖφις Κολάνθου  
[τ]οῦ Λύκου  
(ἔτους) ἕκτου Ἐπεὶφ ιε

 Demotisch: 
Ta<-t3>-rpj t3 šr.t Kldc3 t3 šr L[ . . . ]  
p3 šr Trtrj [ . . . ]

Grieks: 
[ . . ]triphis dochter van Kolanthos, zoon van Lykos. Het 6ejaar, Epeiph 15. 

Demotisch: 
Tatriphis, de dochter van Kolanthos zoon van L[ykos], de dochter (?) van Tertery[ . . . ].