Universiteit Leiden

nl en

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Justin Bennett

Justin Bennett geeft les aan het Instituut voor Sonologie van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Hij is ook lid van Jubilee, een platform voor artistiek onderzoek en productie in Brussel.

Justin Bennett- foto: M. Mizgiert

Zijn werk is geworteld in zowel de beeldende kunst als in de muziek. Hij maakt veldopnames, tekeningen, installaties, audiowandelingen, video’s, essays en performances.

Bennett studeerde beeldhouwkunst, elektronische muziek en videokunst en veel van zijn werk combineert geluid, beeld, ruimte en verhalen. Hij maakt werk voor zowel openbare ruimtes als kunstruimtes en concertzalen. Hij werkt samen met een breed scala aan andere artiesten en kunstenaars, waaronder met BMB con., HC Gilje, Vermeir & Heiremans en Renate Zentschnig.

De onderzoekspraktijk van Justin Bennett


Een terugkerend thema in het onderzoek van Bennett is de wijze waarop het publiek architectuur, stedenbouw en (on)bebouwde ruimte ervaart. Hij gebruikt geluid op zo’n manier dat het zowel hoorbaar als voelbaar wordt: zorgvuldig luisteren zorgt in zijn werk voor een radicaal andere manier van zien en ervaren van de omgeving. De geluidsopnames van Bennett zijn vergelijkbaar met het opnemen van een video. Hij gebruikt verschillende microfoons en cameralenzen om van perspectief te veranderen. De microfoons - de gehoorpunten van de luisteraar - bewegen door een stad, een straat, een winderige Russische toendra of de verschillend klinkende ruimtes van een gebouw.

In veel van Bennett's werken en installaties worden geluid en voice-over afgewisseld met videobeelden, tekeningen, kaarten en diagrammen. Zo ontstaat er een wederkerigheid tussen de verschillende uitdrukkingsvormen: een tekening of een tekst kan een partituur (dit is de gehele compositie van een orkest) zijn en geluid en beeld worden manieren om te tekenen en schrijven.

Op deze manier is het werk van Bennett ook een onderzoek naar beeld en geluid als specifieke media, en een verkenning van de manieren waarop ze kunnen worden gebruikt en ervaren. Zijn manier van werken leidt tot onverwachte wendingen en aanvullingen, synesthesie, botsingen en manipulaties van de geest.

Het onderzoek van Justin Bennett voor de IOG


Met de werktitel Representatie, Verkenning, Creativiteit en de Controle op de Stad wil Bennett vanuit verschillende perspectieven onderzoeken hoe steden en hun openbare ruimtes zich ontwikkelen. Hoe stellen visuele representaties of hulpmiddelen, zoals kaarten, tekeningen, maquettes of CCTV-camera's, de stad (opnieuw) voor? Welke strategieën kunnen worden ontwikkeld voor het plaatsen en presenteren van kunst en onderzoek in de openbare ruimte, zoals audiowandelingen, virtuele ruimtes, augmented reality en performances? Bij het formuleren van antwoorden concentreert hij zich op het praten, lopen en werken met architecten, kunsthistorici, kunstbeoefenaars en lokale bewoners van o.a. de ontwikkeling van het Central Innovation District in Den Haag.

Daarnaast doet hij ook onderzoek naar de historische, filosofische en literaire achtergrond van dit thema. Voorbeelden daarvan zijn de controversiële en utopische discussies tussen Constant en Asger Jorn over kunst, creativiteit, de stad en technologie, of het recente kritische denken over Smart Cities en de privatisering van de openbare ruimte.

Een schets voor de Dream Map audiowandeling, Sao Paolo, 2013 - foto Justin Bennett
Een foto uit de video Blueprint, een animatie voor geïmproviseerde muziek, 2015
Filters, alternatieve instrumenten om te luisteren naar de stad, 2017 - foto Justin Bennett
Multiplicity, een audiowandeling in Brussel, 2019 - foto Justin Bennett
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.