Universiteit Leiden

nl en

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Jed Wentz

Jed Wentz promoveerde in 2010 aan het docARTES-programma van ACPA. Zijn onderzoek was destijds gericht op de relatie tussen acteren in Parijs in de 18e eeuw en vocale uitvoeringen in de Opéra. Op dit moment is hij Universitair Docent bij ACPA.

Jed Wentz- Tijdens een opname van melodramas, 2020 - foto Artem Belogurov

Hij nam meer dan 40 cd's op met verschillende oude muziek ensembles, waaronder die van hemzelf (genaamd Music ad Rhenum), dirigeerde operavoorstellingen en publiceerde in tijdschriften als Early Music, Cambridge Opera Journal en European Drama and Performance Studies. Wentz is ook artistiek adviseur van het Festival Oude Muziek Utrecht.

De onderzoekspraktijk van Jed Wentz


Wentz onderzoekt zowel de muzikale aspecten van oude acteerstijlen en het spreken in het openbaar met de juiste intonatie, gebaren en nabootsingen ('declamatie’) als de theatrale aspecten van muzikale uitvoering uit de periode 1680-1930. Acteren en muziek waren nauw met elkaar verbonden voordat het huidige rigoureuze realisme de norm werd voor acteurs en sprekers. Wentz is van mening dat met het intellectualiseren van de podiumkunsten in de 20e eeuw oudere technieken van spreken en toneelkunst zijn miskend, verwaarloosd en uiteindelijk verloren gegaan. Door oude bronnen over acteerstijlen en muzikale uitvoeringen te onderzoeken, evenals verschillende historische opnames, probeert hij enkele van deze technieken weer tot leven te wekken.

Ondanks het historische karakter van zijn onderzoek creëert Wentz , in zijn hoedanigheid als uitvoerder, voor een hedendaags publiek. Zijn overtuiging dat het verleden de meest schokkende en destabiliserende vorm van discipline biedt waaraan het heden kan worden onderworpen, motiveert hem om het onmogelijke na te streven. Zijn poging om historische muzikale en acteerstijlen te recreëren en de daarmee gepaard gaande gevoelens op te wekken, nodigt uit om onszelf en onze huidige praktijken in een nieuw licht te zien.

Naast het acteren, is Wentz geïnteresseerd in historische theaterdecors. Hoe beïnvloeden deze ‘nieuwe’ creatieve ruimtes de verbeelding van de acteur? Onlangs heeft hij ook een omvangrijke collectie geschilderde decors verworven, die werden gebruikt door het reizend theatergezelschap Van den Berghe. Het verkennen en inventariseren van deze uitgebreide theatrale ensembles vormt een belangrijk onderdeel van zijn huidige onderzoek.

Het onderzoek van Jed Wentz voor de IOG


In het kader van de IOG werkt Wentz aan de ontwikkeling van een uitvoeringspraktijk voor Engelstalige melodrama's (op muziek gezette voordrachten), gecomponeerd in de periode 1890-1920. De focus ligt op de stukken die zijn gecomponeerd voor een mannenstem die begeleid wordt door een piano. Bij het onderzoeken van een historische voordracht voor dit repertoire, probeert hij duidelijk te maken hoe de gesproken tekst zowel ondersteund als bezield wordt door de muzikale setting. Essentieel hierbij is het gebruik van historische piano's, waarvan de toon anders interageert met de stem van de voordrager dan die van een moderne piano. Hij onderzoekt hoe gestiek in het algemeen, en het theatrale gebaar van het begin van de 20ste eeuw in het bijzonder, de voordracht kan beïnvloeden.

Een actrice uit de 18de eeuw (uit de collectie van Jed Wentz)
De openingspagina van Het Gestolen Kind (The Stolen Child), een melodrama van auteur Margaret Amphlett
A set of painted columns from the Van den Berghe collection of historical stage scenery - photo Jed Wentz
Een welgevormde hand - foto Jed Wentz
Jed Wentz tijdens een voordracht van The Bells van Edgar Allen Poe - foto Annelies Rhebergen
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.