Logo Universiteit Leiden.

nl en

Scriptieprijs 2022

Levende Talen en het Expertisecentrum mvt hebben in 2009 de Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs ingesteld voor de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek (in brede zin, inclusief de didactiek van literatuur en cultuur), geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen.

Onder scriptie wordt verstaan een vakdidactisch eindproduct (zoals een meesterproef, onderzoek, specialisatie) dat in het kader van een studie aan een lerarenopleiding bij een Nederlandse hogeschool of universiteit is ontwikkeld.  

Er zijn twee categorieën: scripties geschreven aan een master (eerstegraads) of een bachelor (tweedegraads) lerarenopleiding. De prijs wordt om het jaar toegekend aan één van deze categorieën. In 2022 zijn studenten van de master lerarenopleidingen aan de beurt. De scripties moeten tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2022 zijn goedgekeurd. 

Meer informatie is te vinden in het reglement.

Aanmeldingsprocedure

De deadline voor de aanmelding is vrijdag 2 september 2022. 

De scriptie moet door de scriptiebegeleider digitaal worden ingediend via expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl

De scriptiebegeleider moet ook via het online aanmeldingsformulier een samenvatting van de inhoud en een korte voordracht indienen.

Deze website maakt gebruik van cookies.