Logo Universiteit Leiden.

nl en

Scriptieprijs 2019 - winnaar bekend

Levende Talen en het Expertisecentrum mvt hebben in 2009 de Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs ingesteld voor de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek (in brede zin, inclusief de didactiek van literatuur en cultuur), geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen.

De prijs is op vrijdag 1 november 2019 uitgereikt, tijdens de Landelijke Studiedag van Levende Talen in het Beatrixtheater in Utrecht.  

De jury heeft de prijs toegekend aan Carlo Valsecchi (Hogeschool van Amsterdam) voor de scriptie Hide and Seek: Investigating inclusiveness in ESL textbook material and the teacher’s role in implementing inclusive education 

Lees meer in het juryrapport.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie