Logo Universiteit Leiden.

nl en

Scriptieprijs 2018 - winnaar bekend

Levende Talen en het Expertisecentrum mvt hebben in 2009 de Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs ingesteld voor de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek (in brede zin, inclusief de didactiek van literatuur en cultuur), geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen.

De prijs is op vrijdag 2 november 2018 uitgereikt, tijdens de Landelijke Studiedag van Levende Talen in het Beatrixtheater in Utrecht.

De jury heeft de prijs toegekend aan Liseth de Weerd (Rijksuniversiteit Groningen) voor de scriptie Autobiografische Texte als Mittel zur Förderung der interkulturellen Kompetenz im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht

Lees meer in het juryrapport

Deze website maakt gebruik van cookies.