Logo Universiteit Leiden.

nl en
Dadi Chen

Scriptieprijs 2018

Levende Talen en het Expertisecentrum mvt hebben in 2009 de Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs ingesteld voor de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek (in brede zin, inclusief de didactiek van literatuur en cultuur), geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen.

Onder scriptie wordt verstaan een eindproduct (zoals een meesterproef, onderzoek, specialisatie) dat in het kader van een studie aan een lerarenopleiding bij een Nederlandse hogeschool of universiteit is ontwikkeld. 

Er zijn twee categorieën: scripties geschreven aan een master (eerstegraads) of een bachelor (tweedegraads) lerarenopleiding. De prijs wordt om het jaar toegekend aan één van deze categorieën. In 2018 zijn studenten van de master lerarenopleidingen aan de beurt. De scripties moeten tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2018 zijn goedgekeurd.

Meer informatie is te vinden in het reglement

Deze website maakt gebruik van cookies.