Logo Universiteit Leiden.

nl en

Scriptieprijs 2017 - winnaars bekend

Levende Talen en het Expertisecentrum mvt hebben in 2009 de Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs ingesteld voor de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek (in brede zin, inclusief de didactiek van literatuur en cultuur), geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen.

De scriptieprijs 2017 is op vrijdag 3 november 2017 uitgereikt tijdens de Landelijke Studiedag van Levende Talen in het Beatrixtheater in Utrecht.

De jury heeft de prijs ex aequo toegekend aan Kitty Hock (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) voor de scriptie Doeltaal Voertaal. English Spoken here en aan Niels van Wanrooij (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) voor de scriptie Le français spontané.

Lees meer in het juryrapport.

Deze website maakt gebruik van cookies.