Logo Universiteit Leiden.

nl en

Werkconferentie voor lerarenopleiders

Datum
donderdag 13 april 2023
Tijd
Bezoekadres
Drift 21
Utrecht
Zaal
Sweelinckzaal (ingang via Drift 27)

Op donderdag 13 april 2023 organiseert het Expertisecentrum mvt samen met het Meesterschapsteam mvt een werkconferentie voor opleiders mvt in Utrecht. Op het programma: vakdidactiek op de lerarenopleidingen, mvt-toetsen, en feedback op het derde tussenproduct van de vakvernieuwingscommissie mvt.

Programma

9.45-10.15: inloop met koffie en thee

10.15-12.00: Welkomstwoord - Ontwikkeling van een vakdidactisch observatie-instrument voor communicatief vreemdetalenonderwijs als brug tussen theorie en praktijk
Marleen IJzerman en Charline Rouffet (Hogeschool Utrecht)

Vakdidactiek vormt een essentieel onderdeel van het curriculum van lerarenopleidingen. Vakdidactici moderne vreemde talen (mvt) van de Hogeschool Utrecht constateerden echter dat de samenhang tussen de vakdidactische leerlijn en de (stage)praktijk vaak beperkt is. Dit komt mede doordat opleiders van de lerarenopleiding en de werkplekbegeleiders in de beroepspraktijk onvoldoende samenwerken vanuit eenzelfde vakdidactisch referentiekader. Hoewel de eindtermen voor het vreemdetalenonderwijs gericht zijn op communicatieve vaardigheden, zien we in de praktijk dat leerlingen nauwelijks (leren) communiceren in de vreemde taal. Om een brug te slaan tussen de vakdidactische theorie en de vakdidactische ontwikkeling van studenten in de (stage)praktijk is een observatie-instrument ontwikkeld dat gebaseerd is op de principes van communicatief taalonderwijs en dat het vakdidactisch handelen van mvt-docenten (in opleiding) observeerbaar en evalueerbaar maakt. Het instrument kan zowel door instituutsopleiders en werkplekbegeleiders als door studenten zelf gebruikt worden voor observeren, feedback geven of ontwerpen.
In deze workshop bespreken we hoe het instrument ingezet kan worden in de praktijk.

12.00-13.00: lunch

13.00-14.00: Implementatie van een communicatief toetsprogramma voor moderne vreemde talen: ervaringen van docenten en studenten op formatieve activiteiten
Charline Rouffet (Hogeschool Utrecht)

De manier waarop toetsing wordt opgevat, is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een focus op summatieve toetsing, gericht op het vaststellen van het niveau van leerlingen aan het einde van het leerproces, naar een focus op de formatieve functie van toetsing, gebaseerd op activiteiten die geen deel uitmaken van een formele beslissing waardoor leerlingen kunnen oefenen zonder dat er gevolgen zijn voor hun school of toekomstige academische carrière. Het hoofddoel van vreemdetalenonderwijs is om leerlingen te leren communiceren in een vreemde taal. Het is daarom van cruciaal belang om (toets)activiteiten (summatieve en formatieve) te ontwikkelen die deze vaardigheid meten. Dit is echter een complexe taak voor docenten. In ons onderzoeksproject hebben docenten moderne vreemde talen daarom een communicatief toetsprogramma ontwikkeld in co-design met een onderzoeker. In deze presentatie zullen we ons specifiek richten op hoe docenten en leerlingen de implementatie van formatieve activiteiten binnen het toetsprogramma ervaren.

14.00-15.30: Feedback op de selectie van de eindtermen (vakvernieuwingscommissie mvt)
Simone Groeneveld (Hogeschool Windesheim)

Afgelopen najaar hebben we de eerste tussenproducten van de vakvernieuwingscommissie mvt van SLO gelezen. Het ging om de eerste twee van vijf producten (een karakteristiek per taal en een raamwerk voor alle mvt's), waarop we ook feeback konden geven. Het derde tussenproduct is een uitwerking van een selectie eindtermen en zal worden opgeleverd en met jullie gedeeld in maart. Tijdens de werkconferentie wisselen we met elkaar van gedachten over deze eindtermen aan de hand van de vragen die de vakvernieuwingscommissie aan ons stelt en onze eigen vragen. De feedback die jullie geven wordt verzameld en doorgegeven.

Vanaf 15.30: borrel

Aanmelden

Het maximum aantal deelnemers is bereikt; de inschrijving is gesloten.

Deze website maakt gebruik van cookies.