Logo Universiteit Leiden.

nl en

Werkconferentie voor lerarenopleiders

Datum
vrijdag 30 oktober 2020
Tijd
Bezoekadres
Wordt later bekend gemaakt.
 
 

De werkconferentie van  woensdag 15 april 2020  wordt vanwege de corona-maatregelen verplaatst naar vrijdag 30 oktober 2020. Zoals gebruikelijk wordt tijdens de Landelijke Studiedag van Levende Talen een apart programma voor lerarenopleiders georganiseerd. Hieronder informatie over de workshops. De tijden zijn niet definitief en zullen nog worden aangepast.

Programma

Vanaf  9.45  Inloop met koffie en thee

10.15-10.30 Opening en vooraankondigingen activiteiten 2020

10.30-12.00 MVT-onderwijs & cultuurbewustzijn, hoe dan? - Wilma Kruithof (vakdidactica Duits, ICLON, Universiteit Leiden)
Het MVT-onderwijs is in beweging. Er lijkt steeds meer draagvlak te komen voor de opvatting dat taalonderwijs meer is dan taalverwerving. Het meesterschapsteam pleit in haar visietekst dan ook om in te zetten op versterkt MVT-inhoud en te streven naar onderwijs waarmee leerlingen taalvaardigheden én taal- en cultuurbewustzijn ontwikkelen. Maar wat verstaan we onder “cultuurbewustzijn”? Voor welke inhouden kies je en hoe geef je dit onderwijs in de praktijk vorm? En wat betekent zo’n nieuw MVT-curriculum voor ons als opleiders? Welke tools kunnen wij onze docenten-in-opleiding meegeven?
Binnen de module Vakdidactiek Duits zoekt Wilma samen met studenten naar thema’s en werkwijzen om taal en inhoud zo te combineren dat leerlingen meer “cultuurbewust” kunnen worden. Doel is om leerlingen de bagage mee te geven om genuanceerder naar de andere én de eigen cultuur te kijken en van daaruit te handelen.
In deze workshop doet Wilma verslag van de zoektocht naar onderwijs met versterkt MVT-inhoud en het ontwerpen daarvan. Daarbij geeft zij voorbeelden van producten. Daarnaast zullen deelnemers onderling in gesprek gaan over wat zij verstaan onder “cultuurbewustzijn” en de mogelijkheden binnen de eigen opleidingspraktijk.

12.00-13.00 Lunch (met thee/koffie aan het eind)

13.00-14.00 Interculturele competentie - Esther Schat (docente Spaans op het Spinoza Lyceum in Amsterdam/promovenda Dudoc Alfa bij de Universiteit Utrecht)
Interculturele competentie is een belangrijk doel van taalonderwijs. Interculturele competentie verwijst naar het vermogen om effectief en gepast te kunnen communiceren met mensen uit andere culturen gebaseerd op houding, kennis en vaardigheden. In de praktijk zien we echter  dat cultuur in de mvt-les op een statische manier wordt onderwezen waarbij er vooral kennis wordt overgedragen over de doeltaalcultuur. In mijn onderzoek heb ik onderzocht hoe je jeugdliteratuur kunt inzetten om zowel aan interculturele als een talige doelen te werken. In deze lezing zal ik een aantal ontwerpprincipes presenteren waarmee mvt docenten zelf aan de slag kunnen in hun literatuurlessen. 

14.00-14.15 pauze (koffie/thee/water)

14.15-15.45 Literatuur en burgerschapsonderwijs - Paul Moeijes en Vincent Hernot (bachelor en masterlerarenopleiding Engels, Hogeschool van Amsterdam)
Hoewel burgerschapsvorming een integraal onderdeel van het vo curriculum uitmaakt, wordt er nog altijd ‘weinig gedaan aan de inhoudelijke ontwikkeling van burgerschapsonderwijs’ (SLO Burgerschap, april 2019). Tegelijkertijd blijft het literatuuronderwijs op school ook een problematisch gebied: de bestaande leerdoelen, eindtermen en kaders voor het literatuuronderwijs zijn vaag geformuleerd en geven weinig advies over het hoe, wat, en waarom. Het HvA-project Literatuur als instrument voor Burgerschapsontwikkeling is in 2018 opgestart om een nieuwe impuls aan beide domeinen te geven door de burgerschapscompetencies en het literatuuronderwijs te koppelen. Dit project formuleert niet alleen duidelijke leerdoelen voor een literatuurcurriculum maar presenteert ook een methode waarbij literatuur een instrument wordt om essentiële burgerschapscompetenties, zoals  kritisch denken en empathie, te oefenen en te ontwikkelen. In deze workshop wordt het project kort beschreven. Daarna wordt samen met de deelnemers een voorbeeld uitgewerkt.

Vanaf 15.45 informele afsluiting met drankjes

Aanmelden

Deelname is kosteloos. Aanmelden is nu nog niet mogelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.