Logo Universiteit Leiden.

nl en

Online workshops voor opleiders mvt: mvt-onderwijs en cultuurbewustzijn

Datum
donderdag 8 april 2021
Tijd
Bezoekadres
Online

Het Expertisecentrum mvt organiseert drie online workshops voor mvt-opleiders, rond de thema’s cultuur en extensief lezen. Aanmelden is kosteloos. Er is een maximum aan het aantal deelnemers, om interactie te bevorderen. Enkele dagen voor de workshop ontvangen de deelnemers de link om hieraan deel te nemen.

Mvt-onderwijs & cultuurbewustzijn, hoe dan?

Wilma Kruithof (vakdidactica Duits, ICLON, Universiteit Leiden)

Donderdag 8 april 2021 van 10.00 tot 11.30 uur

Het mvt-onderwijs is in beweging. Er lijkt steeds meer draagvlak te komen voor de opvatting dat taalonderwijs meer is dan taalverwerving. Het meesterschapsteam pleit in haar visietekst dan ook om in te zetten op versterkt mvt-inhoud en te streven naar onderwijs waarmee leerlingen taalvaardigheden én taal- en cultuurbewustzijn ontwikkelen.

Maar wat verstaan we onder 'cultuurbewustzijn'? Voor welke inhouden kies je en hoe geef je dit onderwijs in de praktijk vorm? En wat betekent zo’n nieuw mvt-curriculum voor ons als opleiders? Welke tools kunnen wij onze docenten-in-opleiding meegeven?
 
Binnen de module Vakdidactiek Duits zoekt Wilma samen met studenten naar thema’s en werkwijzen om taal en inhoud zo te combineren dat leerlingen meer 'cultuurbewust' kunnen worden. Doel is om leerlingen de bagage mee te geven om genuanceerder naar de andere én de eigen cultuur te kijken en van daaruit te handelen. 

In deze workshop doet Wilma verslag van de zoektocht naar onderwijs met versterkte mvt-inhoud en het ontwerpen daarvan. Daarbij geeft zij voorbeelden van producten.
Daarnaast zullen deelnemers onderling in gesprek gaan over wat zij verstaan onder 'cultuurbewustzijn' en de mogelijkheden binnen de eigen opleidingspraktijk.

Meld u aan met het webformulier.

De andere workshops

Vrijdag 9 oktober 2020: Vrij lezen als vakinhoudelijke en vakdidactische invulling van het curriculum van de lerarenopleiding

Donderdag 26 november 2020: Interculturele competentie

 

Deze website maakt gebruik van cookies.