Logo Universiteit Leiden.

nl en

Online workshops voor opleiders mvt

Datum
vrijdag 9 oktober 2020 - donderdag 29 oktober 2020
Bezoekadres
Online

Op vrijdag 9 oktober en donderdag 29 oktober 2020 organiseert het Expertisecentrum mvt twee online workshops voor mvt-opleiders, rond de thema’s cultuur en extensief lezen. Aanmelden is kosteloos. Er is een maximum aan het aantal deelnemers, om interactie te bevorderen. Enkele dagen voor de workshop ontvangen de deelnemers de link om hieraan deel te nemen.

Vrij lezen als vakinhoudelijke en vakdidactische invulling van het curriculum van de lerarenopleiding

Doris Abitzsch & Ewout van der Knaap (Universiteit Utrecht)

Vrijdag 9 oktober 2020 van 10.00 tot 11.30 uur

Het ERASMUS+-project Lehrkompetenzentwicklung für Extensiven Leseunterricht (LEELU, Developing Teaching Competencies for Extensive Reading Programs) behelsde het ontwerp van een internationaal lerarenopleidings- en nascholingsconcept met betrekking tot een vrij lezen-programma bij Duits cq. mvt. 

Beide aspecten zullen in het eerste deel worden gepresenteerd. Daarbij gaan wij in op de vakdidactische principes en onderzoeksresultaten met betrekking tot het lerarenopleidings-en nascholingsconcept én het vrije lezen.  
Daarna zullen we gezamenlijk aan de volgende vragen werken:

  • Hoe zou je extensief lezen in het hbo vorm kunnen geven (of in de taalvaardigheidslijn aan universitaire bacheloropleidingen)?
  • Hoe pas je het in, welke principes zijn daarbij van belang, waar zijn scheidslijnen met andere vakken vast te stellen?
  • Welke boeken zouden in de catalogus moeten worden opgenomen?
  • Hoe kun je ook de vertaalslag naar de (toekomstige) praktijk van de studenten vormgeven?

Meer informatie over het project: www.leelu.eu 

Meld u aan met het webformulier.

Mvt-onderwijs & cultuurbewustzijn, hoe dan?

Wilma Kruithof (vakdidactica Duits, ICLON, Universiteit Leiden)

Donderdag 29 oktober 2020 van 10.00 tot 11.30 uur

Het mvt-onderwijs is in beweging. Er lijkt steeds meer draagvlak te komen voor de opvatting dat taalonderwijs meer is dan taalverwerving. Het meesterschapsteam pleit in haar visietekst dan ook om in te zetten op versterkt mvt-inhoud en te streven naar onderwijs waarmee leerlingen taalvaardigheden én taal- en cultuurbewustzijn ontwikkelen.

Maar wat verstaan we onder 'cultuurbewustzijn'? Voor welke inhouden kies je en hoe geef je dit onderwijs in de praktijk vorm? En wat betekent zo’n nieuw mvt-curriculum voor ons als opleiders? Welke tools kunnen wij onze docenten-in-opleiding meegeven?
 
Binnen de module Vakdidactiek Duits zoekt Wilma samen met studenten naar thema’s en werkwijzen om taal en inhoud zo te combineren dat leerlingen meer 'cultuurbewust' kunnen worden. Doel is om leerlingen de bagage mee te geven om genuanceerder naar de andere én de eigen cultuur te kijken en van daaruit te handelen. 

In deze workshop doet Wilma verslag van de zoektocht naar onderwijs met versterkte mvt-inhoud en het ontwerpen daarvan. Daarbij geeft zij voorbeelden van producten.
Daarnaast zullen deelnemers onderling in gesprek gaan over wat zij verstaan onder 'cultuurbewustzijn' en de mogelijkheden binnen de eigen opleidingspraktijk.

Meld u aan met het webformulier.

Deze website maakt gebruik van cookies.