Logo Universiteit Leiden.

nl en

Online workshops voor opleiders mvt: vrij lezen

Datum
vrijdag 9 oktober 2020
Bezoekadres
Online

Het Expertisecentrum mvt organiseert drie online workshops voor mvt-opleiders, rond de thema’s cultuur en extensief lezen. Aanmelden is kosteloos. Er is een maximum aan het aantal deelnemers, om interactie te bevorderen. Enkele dagen voor de workshop ontvangen de deelnemers de link om hieraan deel te nemen.

Vrij lezen als vakinhoudelijke en vakdidactische invulling van het curriculum van de lerarenopleiding

Doris Abitzsch & Ewout van der Knaap (Universiteit Utrecht)

Vrijdag 9 oktober 2020 van 10.00 tot 11.30 uur

Het ERASMUS+-project Lehrkompetenzentwicklung für Extensiven Leseunterricht (LEELU, Developing Teaching Competencies for Extensive Reading Programs) behelsde het ontwerp van een internationaal lerarenopleidings- en nascholingsconcept met betrekking tot een vrij lezen-programma bij Duits cq. mvt. 

Beide aspecten zullen in het eerste deel worden gepresenteerd. Daarbij gaan wij in op de vakdidactische principes en onderzoeksresultaten met betrekking tot het lerarenopleidings-en nascholingsconcept én het vrije lezen.  
Daarna zullen we gezamenlijk aan de volgende vragen werken:

  • Hoe zou je extensief lezen in het hbo vorm kunnen geven (of in de taalvaardigheidslijn aan universitaire bacheloropleidingen)?
  • Hoe pas je het in, welke principes zijn daarbij van belang, waar zijn scheidslijnen met andere vakken vast te stellen?
  • Welke boeken zouden in de catalogus moeten worden opgenomen?
  • Hoe kun je ook de vertaalslag naar de (toekomstige) praktijk van de studenten vormgeven?

Meer informatie over het project: www.leelu.eu 

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze workshop.

De andere workshops

Donderdag 26 november 2020: Interculturele competentie

Donderdag 8 april 2021: Mvt-onderwijs & cultuurbewustzijn, hoe dan?

Deze website maakt gebruik van cookies.