Logo Universiteit Leiden.

nl en

Online workshop Grammatica houdt het curriculum in zijn greep

Datum
donderdag 7 oktober 2021
Tijd
Bezoekadres
Online

In oktober en november 2021 organiseert het Expertisecentrum mvt twee online workshop voor mvt-opleiders. Aanmelden is kosteloos. Er is een maximum aan het aantal deelnemers, om interactie te bevorderen. Enkele dagen voor de workshop ontvangen de deelnemers de link om via MSTeams hieraan deel te nemen. 

Grammatica houdt het curriculum in zijn greep

Leslie Piggott (NHL Stenden)

Donderdag 7 oktober 2021
13.30-15.00

Grammatica-instructie en toetsing in de MVT-lessen heeft bij veel reguliere VO-scholen nog een prominente plek in het curriculum. Studenten die op stage gaan krijgen hiermee te maken. Ze zien hoe de lessen in veel gevallen om grammaticale structuren worden vorm gegeven en hoe de toetsing erop wordt afgestemd. Op de lerarenopleiding worden dezelfde studenten echter voorbereid op lessen waarin communicatieve effectiviteit en vaardigheden voorop staan, waar grammatica een deelvaardigheid is en niet in isolatie als leerdoel centraal staat. Er ontstaat frustratie bij studenten op het moment dat wat zij leren op de opleiding niet overeenkomt met de ervaringen in de praktijk. Tijdens deze workshop zal ik eerst stilstaan bij het fenomeen grammatica die bij veel scholen het curriculum in zijn greep houdt en gaan we in gesprek over onze rol als vakdidactici en lerarenopleiders om studenten hierop voor te bereiden. Welke vaardigheden geven we mee om toekomstgerichte taaldocenten op te leiden die beoogde curriculum veranderingen kunnen dragen?
 

Deze website maakt gebruik van cookies.