Leiden University logo.

nl en

Vinyasa Yoga

Een zeer populaire stijl van yoga is Vinyasa, wat betekent 'op een speciale manier te plaatsen'. Meestal wordt het woord echter vertaald als 'adem in beweging', wat betekent dat van je wordt verwacht dat je bij het inademen in en uit de poses beweegt. Dit is vooruitgang van Hatha door van de ene pose naar de andere te stromen. A very popular style of yoga is Vinyasa, which means “to place in a special way.” More commonly, however, the word is translated as “breath-to-movement,” meaning you are expected to move in and out of the postures with your inhales and exhales. This is advances from Hatha by flowing from one pose to another.

This website uses cookies.