Universiteit Leiden

nl en

Willem van Boom

Scientific Director / Professor of Private Law

Name
Prof.mr.dr. W.H. van Boom
Telephone
+31 71 527 3538
E-mail
w.h.van.boom@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-6726-9387

Willem van Boom holds a chair in civil law at Leiden Law School since August 2014.

More information about Willem van Boom

Personal website

Van Boom’s research and teaching covers private law broadly defined but also extends into comparative law as well as methodology and philosophy of private law. He has a keen interest in multidisciplinary legal research on ‘what works’ in private law; that is why he regularly works with experts in law and economics, psychology, socio-legal studies and jurisprudence.

Scientific Director / Professor of Private Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number C.213

Contact

 • Hof Den Haag Raadsheer-plv.
 • Wolters Kluwer redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
 • Universiteit Antwerpen Extern lid Onderzoeksraad
 • Stichting Onderzoek Collectieve Actie (OCA) bestuurslid
 • Stichting Ars Aequi senior-bestuurslid Stichting Ars Aequi
 • Uitgeverij Kluwer bewerking losbladige Verbintenissenrecht (uitg. Kluwer); art. 6:265-279 BW (2012-heden)
 • Boom Uitgever Redacteur serie "Civilologie"
 • SER Lid CCA SER
 • SER voorzitter Coördinatiegroep SER CZ
 • Ars Aequi annotator Ars Aequi (2007-heden)
This website uses cookies.  More information.