Universiteit Leiden

nl en

Uzi Hagai

Lecturer

Name
Drs. U. Hagai
Telephone
+31 71 527 2259
E-mail
u.hagai@hum.leidenuniv.nl

Uzi Hagai is a Lecturer at the Leiden University Institute for Area Studies.

More information about Uzi Hagai

Fields of interest

Modern Hebrew

 

CV

Education 
University of Amsterdam, Semitic Languages and Cultures 

Employment 
- Curator Dr. L. Fuksstudiecentrum Leeuwarden 
- Lecturer Modern Hebrew University of Leiden and translator (freelance)

 

Key publications

Semantische problemen bij het vertalen uit het Nederlands in het Hebreeuws 

For more publications see:  http://www.tresoar.nl/

 

Teaching

Modern Hebrew

Lecturer

 • Faculty of Humanities
 • Leiden Institute for Area Studies
 • SMES Hebreeuws en Aramees

Work address

Matthias de Vrieshof
Matthias de Vrieshof 4
2311 BZ Leiden
Room number 2.03a

Contact

 • Hagai U. (2012), Hebreeuws : De wonderbaarlijke geschiedenis van de taal van de Bijbel, Kunst en Wetenschap 20(4): 35-36.article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (2012), Joodse cultuur : Het Dr. L. Fuksstudiecentrum in Leeuwarden, Kunst en Wetenschap 21(1): 38.article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (2008), Lezing van Uzi Hagaï over Jiddische woorden in de Friese en Nederlandse taal. Leeuwarden: Tresoar. [other]other
 • Hagai U. (2007), Hebreeuwse studies aan de Franeker Universiteit, Fryslân. Kwartaalblad van het Koninklijk Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 13(2): 21-27.article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (2006), Bibliotheek en studiecentrum Dr. L. Fuks, Alef Beet : tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 16(2): 23-25.article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (2006), Souvenirs, Nieuw Israelitisch Weekblad .article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (2005), Joods gebedenboek terug in Leeuwarden, Letterhoeke 1(2): 18-19.article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (2005), Kijken in Fuks' Studiecentrum, Nieuw Israelietisch weekblad Nieuw Israelitisch Weekblad = ISSN 0166-1949 2005.article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (2005), 'Opozitsja' tegen leenwoorden, Nieuw Israelietisch weekblad Nieuw Israelitisch Weekblad = ISSN 0166-1949 (24): 6.article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (2004), Het is een gruwel, Nieuw Israelitisch Weekblad .article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (2003), Stad van schitterende saffieren, Nieuw Israelitisch Weekblad .article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (2003), Taal als weerslag van karakter, Levend Joodse Geloof .article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (2002), De schatten van de Fuks bibliotheek en studiecentrum, JaGDaF : tweemaandelijks magazine voor de joodse gemeenschap in Groningen, Drenthe en Friesland JaGDaF 15(72): 10.article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (2002), Hebreeuws dichter in Amsterdam, Nieuw Israelitisch Weekblad .article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1996), Enkele gedichten van rabbi Izaäk Uziël, Alef Beet : tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 6(2/j1996): 19-27.article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1996), Izaäk Uziël, de grondlegger van de beoefening van de Hebreeuwse poëzie in het 17e eeuwse joodse Amsterdam : een voorlopige balans van zijn leven en werk, Alef Beet : tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 6(1): 38-48.article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1995), Jehuda Amichai (1924- ), De Joodse Wachter 1995: 2.article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1995), Jiddischisten onder elkaar, Nieuw Israelitisch Weekblad .article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1995), Joodse cultuur en religie door de eeuwen heen. Amsterdam: U. Hagaï.book
 • Hagai U. (1995), Joodse riten en gebruiken van de wieg tot het graf. Amsterdam: U. Hagaï.book
 • Hagai U. (1994), Gorodish, ofwel de zevende dag : over generaal Shmuel Gorodish (Gonen), De Joodse Wachter 1994: 6.article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1994), Semantische problemen bij het vertalen uit het Nederlands in modern Hebreeuws, Van taal tot taal : tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Vertalers 38(1): 18-23.article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1993), Een illegale Israeli in Tunesië op zoek naar zijn wortels, Nieuw Israelitisch Weekblad 1993.article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1993), Taalkundige analyse van semantische problemen bij het vertalen uit het Nederlands in het Hebreeuws. Amsterdam: Juda Palache Instituut.book
 • Hagai U. (1990), Bonbon, je bent zo sweet, Nieuw Israelitisch Weekblad .article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1990), De geschiedenis van het Tunesische Jodendom. Amsterdam: U. Hagaï.book
 • Hagai U. (1990), De Modern-Hebreeuwse Literatuur, De Joodse Wachter .article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1990), Haim Nahman Bialik (1873-1934 ), De Joodse Wachter .article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1990), Hippy, een uniek Israelisch onderwijsproject, De Joodse Wachter .article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1990), Israël schoorvoetend naar gelijkberechtiging, De Gay Krant .article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1990), Laten we op de man af praten : Hebreeuws Taalgebruik, De Joodse Wachter .article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1990), Rachel Bluwstein (1890-1931), De Joodse Wachter 1990: 11.article in magazine/newspaper
 • Hagai U., Berg Lucette van den & Brill Willy (1990), Reportage over het Jiddisch in Nederland, met Uzi Hagai over de Fuks-bibliotheek in Tresoar en Lucette van den Berg en Willy Brill over het Jiddisch in Nederland, Joodse Omroep .article in magazine/newspaper
 • Hagai U. (1990), Twaalf flesjes brachten Helena Rubinstein fortuin, De Nieuwe Joodse Gazet .article in magazine/newspaper

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.