Universiteit Leiden

nl en

Sjoerd Douma

Name
Prof.mr.dr. S.C.W. Douma
Telephone
+31 71 527 2727

Professor of International and EU Tax Law

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Boer J.P., Douma S.C.W. & Lubbers A.O. (2017), De gevolgen van gebruikmaking van een belastingadviseur voor de toepassing van drie formeelrechtelijke leerstukken. In: Feteris M.W.C., Stevens L.G.M. & Verhoeven B. (Eds.) Bouwen en douwen (Overgaauw-bundel). Deventer: Kluwer. 171-182. book chapter
 • Boer J.P. & Douma S.C.W. (2017), Het inzagerecht en de gevolgen van niet-magistratelijk handelen. In: Pieterse L.J.A., Scharrenburg R. van (Eds.) Springende punten: Van Amersfoort-bundel: opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort ter gelegenheid van zijn afscheidssymposium gehouden op vrijdag 29 september 2017 te Leiden. Deventer: Wolters Kluwer. 41-52. book chapter
 • Douma S.C.W. (2016), Apple'tje-eitje, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(36): 1-3 (NTFR 2016/2189). article in journal
 • Douma S.C.W. & Vermeulen H. (2016), Brexit: belasting, accijnzen, heffingen, Bedrijfsjuridische Berichten 2016(22): 261-262. article in journal
 • Douma S.C.W. (2016), Chapter 19. Netherlands. In: Marino G. (Ed.) New Exchange of Information versus Tax Solutions of Equivalent Effect. Amsterdam: IBFD. 407-428. book chapter
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 8 July 2016, no. 15/00878, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2016,233 (BNB 2016/233). annotation
 • Bont G.J.M.E. de, Bozia K., Douma S.C.W., Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Lammers M.H.W.N., Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Poelmann E. (2016), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2016/2017. Boom jurisprudentie en documentatie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. book
 • Douma S.C.W. (Ed.) (2016), Misbruik van recht: een nationaal, internationaal en Unierechtelijk perspectief / rapport van de Commissie Misbruik van recht Geschriften van de Vereeniging voor Belastingwetenschap no. 256. Amsterdam: WBW, vereniging voor Belastingwetenschap. editorship of book
 • Douma S.C.W. & Kardachaki A. (2016), The Impact of European Union Law on the Possibilities of European Union Member States to Adapt International Tax Rules to the Business Models of Multinational Enterprises, Intertax 44(10): 746-754. article in journal
 • Breuer A.C., Boer J.P. & Douma S.C.W. (2016), Uitwisseling van tax rulings, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7134): 334-341 (WFR 2016/50). article in journal
 • Douma S.C.W. (2016), Verkeerde bedoelingen, Tijdschrift voor Fiscaal ondernemingsrecht 2016(147): 185-189. article in journal
 • Douma S.C.W. (2016), Wetsvoorstel Overige Fiscale maatregelen 2017 (creëren grondslag voor informatie-uitwisseling), NLFiscaal 2016(0064). article in journal
 • Douma S.C.W. (2016), Wetsvoorstel Overige Fiscale maatregelen 2017 (intrekking spaarrenterichtlijn), NLFiscaal 2016(0062). article in journal
 • Douma S.C.W. (2016), Wetsvoorstel Overige Fiscale maatregelen 2017 (noot bij artikel XIV, onderdelen A t/m D), NLFiscaal 2016(0028). article in journal
 • Douma S.C.W., Blieck L.A. de, Ouderaa E.A.G. van der. Koopman R.J. & Wortel J. (2015), Algemene wet inzake rijksbelastingen Fed Fiscale Studieserie no. 5. Deventer: Kluwer. book
 • Douma S.C.W., no. 13/03783, BNB 2015. annotation
 • Douma S.C.W., no. 13/03468, BNB 2015. annotation
 • Douma S.C.W., Poelmann E., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E. & Pieterse L.J.A. (2015), Jurisprudentie formeel belastingrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. book
 • Douma S.C.W. (2015), Limitations on Interest Deduction: an EU Law Perspective, British Tax Review 2015(3): 364-378. article in journal: refereed
 • Douma S.C.W. (2015), Op weg naar Europees transfer pricing-recht, NTFR 2015(2940): 1-2. article in journal
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2014), De stormachtige ontwikkeling van het Europese belastingrecht na "Avoir Fiscal", Weekblad Fiscaal Recht 2014/7065: 1194-1197. article in journal
 • Douma S.C.W. (2014), Controle is goed, vertrouwen is beter, Weekblad Fiscaal Recht 2014/7057: 928-929. article in journal
 • Douma S.C.W. (16 May 2014), Legal research in international and EU tax law (Inaugural address. Instituut voor Fiscale en Economische vakken, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Deventer: Kluwer. inaugural address
 • Douma S.C.W. (2014), Algemene beginselen van Unierecht als constitutionele normen, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2014(1): 9-21. article in journal
 • Douma S.C.W., annotation: HR 18 April 2014, no. 13/04796, BNB 2014. annotation
 • Douma S.C.W. (2014), Houdt het dan nooit op? Worstelingen met selectiviteit, NTFR 2014/2653(46): 1-3. article in journal
 • Poelmann E., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Douma S.C.W. (2014), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2014-2015. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. book
 • Douma S.C.W. (2014), Legal Research in International and EU Tax Law (inaugural lecture Leiden). Deventer: Kluwer. book
 • Douma S.C.W. (2014), Netherlands, Exchange of information versus tax of equivalent effect. report
 • Boer J.P., Douma S.C.W., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), Straatsburgse jurisprudentie in Nederlandse belastingzaken: de BOF-arresten. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (Ed.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks no. 233 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 27-34. book chapter
 • Douma S.C.W. (2014), The tax treatment of CIVs and REITs from a Stae aid perspective: limits on national tax policy. In: Vermeulen H. (Ed.) The tax treatment of CIVs and REITs. Amsterdam: IBFD Publications. 169-182. book chapter
 • Douma S.C.W., Blieck L.A. de, Amersfoort P.J. van, Blieck J. de, Ouderaa E.A.G. van der & Koopman R.J. (2013), Algemene wet inzake rijksbelastingen Fed Fiscale Studieserie no. 5. Deventer: Kluwer. book
 • Girolami M.M.L. (2013), Bevordert het recht op eigendom de kwaliteit van de Nederlandse belastingrechtspraak?. In: Boer J.P. (Ed.) Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht. Den Haag: SDU. 53-60. book chapter
 • Douma S.C.W., annotation: ECJ 25 October 2012, H&I 2013. annotation
 • Douma S.C.W. (2013), Misbruik van secundair Unierecht in de directe belastingen, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2013(125.4): 80-91. article in journal
 • Douma S.C.W. (2013), Questions, questions, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7008): 842-843. article in journal
 • Douma S.C.W. (2013), Vragen rond BEPS en ATP Almanak PNO. 80-82. book chapter
 • Douma S.C.W. (2013), Welcome to the Rock, NTFR 2013(2313): 1-3. article in journal
 • Douma S.C.W. (2012), Cosi fan tutte, Weekblad Fiscaal Recht 2012(6966): 1102-1103. article in journal
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 8 June 2012, BNB 2012. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: HvJ EU 29 November 2011, BNB 2012. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 24 February 2012, BNB 2012. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 1 June 2012, NTFR 2012. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: HvJ EU 19 July 2012, no. C-48/11, NTFR 2012. annotation
 • Douma S.C.W., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van & Poelmann E. (2012), Jurisprudentie formeel belastingrecht. Den Haag: Boom fiscale uitgevers. book
 • Douma S.C.W. (2012), Non-discriminatory Tax Obstacles, EC Tax review 2012(2): 67-83. article in journal
 • Douma S.C.W. (6 October 2011), Optimization of tax sovereignty and free movement (PhD thesis, Faculty of Law, Leiden University). Supervisor(s): Engelen, F.A.; Bender, T. PhD thesis
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 7 January 2011, NTFR 2011. annotation
 • Douma S.C.W. (2011), Europese fiscale harmonisatie, NTFR (2651): 1-2. article in journal
 • Engelen F.A., Douma S.C.W. & Gunn A.F. (2011), Interim regime for currency results on participations, Tax Planning International European Focus 13: 28-29. article in journal
 • Douma S.C.W., Kanter M., Klaver B. & Vollebregt H.A. (2011), Netherlands – Common Consolidated Corporate Tax base, International Transfer Pricing Journal 18(5): 370-374. article in journal
 • Douma S.C.W., annotation: HvJ EG 15 October 2009, NTFR 2010; 35. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Rechtbank Breda 17 February 2010, NTFR 2010; 21. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hof Amsterdam 15 July 2010, H&I 2010. annotation
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2010), Non-discriminatory tax obstacles to free movement. In: Europaïsches Steuerrecht-Festschrift für Friedrich Rödler zum 60. Geburtstag. Wien: Linde. 193-203. conference paper
 • Douma S.C.W. (2010), Pro Curia, NTFR 2801(50): 1-3. article in journal
 • Douma S.C.W. & Remie S. (2009), De grensoverschrijdende fiscale eenheid, pecunia non olet : 32-38. article in journal
 • Douma S.C.W., annotation: HR 20 February 2009, NTFR 2009. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 20 November 2009, NTFR 2009. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: HR 20 February 2009, NTFR 2009. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: HR 20 February 2009, NTFR 2009. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: ECJ 27 November 2008, H&I 2009. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: ECJ 11 November 2008, H&I 2009. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: HR 9 January 2009, NTFR 2009. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: HvJ EG 12 February 2009, NTFR 2009. annotation
 • Douma S.C.W. (2009), Sinterklaasbrief: fiscale-eenheidsvoordelen zonder fiscale eenheid!, NTFR (2599): 1-3. article in journal
 • Douma S.C.W. (2009), Verzuim- en vergrijpboeten: ne bis in idem. In: Pieterse L.J.A. (Ed.) Draaicirkels van formeel belastingrecht, Vriendenbundel René Niessen. Amersfoort: Sdu Uitgevers. 97-104. conference paper
 • Douma S.C.W. (2008), Belangenafwegingen tussen nationale fiscale soevereiniteit en vrij verkeer, Elsa Magazine 8e jrg(1): 19-26. article in journal
 • Engelen F.A. & Douma S.C.W. (2008), Conference position paper: The quest for the holy grail in international tax law – the legal status of the commentaries on the OECD Model tax convention on income and capital. In: Douma S.C.W., Engelen F.A. (Eds.) The Legal Status of the OECD Commentaries. Conflict of Norms in International Tax Law. Amsterdam: IBFD. 251-272. conference paper
 • Douma S.C.W. (2008), Doorwerking van rechtspraak van het HvJ EG in de nationale rechtsorde, Weekblad Fiscaal Recht 137e jrg(6785): 1175-1184. article in journal: refereed
 • Douma S.C.W., annotation: HR 15 February 2008, NTFR 2008; 12-12. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Advocaat-Generaal bij Hof van Justitie 4 September 2008, H&I 2008; 28-31. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Opinion AG Kokott 4 September 2008, H&I 2008. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: HvJ EG 20 May 2008, NTFR 2008; 26-29. annotation
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2008), The Legal Status of the OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD. book
 • Douma S.C.W. (2008), The principle of legal certainty : Enforcing international norms under Community law. In: Douma S.C.W., Engelen F.A. (Eds.) The Legal Status of the OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD. 217-249. book chapter
 • Douma S.C.W. (2008), Valutaverlies op deelneming: aftrekbaar!, NTFR 9(49): 1-3. article in journal
 • Douma S.C.W., annotation: Advocaat-Generaal HvJ EG 3 July 2007, NTFR 2007. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: HR 22 December 2006, Fiscaal weekblad, FED 2007. annotation
 • Douma S.C.W. (2007), Het evenredigheidsbeginsel stricto sensu als belangenafweging tussen nationale fiscale soevereiniteit en vrij verkeer, Weekblad Fiscaal Recht 6709: 247-253. article in journal: refereed
 • Douma S.C.W. & Erasmus-Koen M. (2007), Legal Status of the OECD Commentaries-In search of the Holy Grail of International Tax Law, Bulletin for International Taxation 61(8): 339-352. article in journal
 • Douma S.C.W. (2007), Rechterlijke rechtsvorming moet! Maar hoe?, NTFR 2007(42): 1-3. article in journal
 • Douma S.C.W. & Lubbers A.O. (2007), Verslag van de discussiemiddag over de Hoge Raad in belastingzaken, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 8: 27-30. article in journal
 • Douma S.C.W. (2006), Consequences of Marks & Spencer for the Netherlands, Tax Notes International 43(9): 703-705. article in journal
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 14 April 2006, NTFR 2006. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 22 September 2006, NTFR 2006; 55-56. annotation
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A., annotation: The Court of Justice of the European Communities 21 February 2006, British Tax Review 2006; 429-440. annotation
 • Douma S.C.W. & Naumburg C. (2006), Marks & Spencer: Are National Tax Systems Éclairé?, European Taxation 9: 431-442. article in journal
 • Douma S.C.W. (2006), Ne bis in idem in fiscalibus. In: Almanak Fiscale Studievereniging Pecunia Non Olet. Leiden: eigen beheer. 55-64. conference paper
 • Douma S.C.W. (2006), The Netherlands: Marks & Spencer and the tax consolidation regime, International Tax Review 17(8): 72-73. article in journal
 • Douma S.C.W. (2006), The Three Ds of Direct Tax Jurisdiction: Disparity, Discrimination and Double Taxation, European Taxation 2006(11): 522-533. article in journal
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 7 October 2005, NTFR 2005; 19-22. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 12 August 2005, NTFR 2005; 13-15. article in journal
 • Douma S.C.W. (2005), Chapter 13: Netherlands. In: Maisto, Guglielmo (ed.), Multilingual Texts and Interpretation of Tax Treaties and EC Tax Law. Amsterdam: IBFD Publications BV. book chapter
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 29 April 2005, NTFR 2005; 46-49. annotation
 • Douma S.C.W. & Vegt P.C. van der (2005), Ritter-Coulais: de ontgrenzing van belastingjurisdicties gaat voort, Weekblad Fiscaal Recht 6624(6624): 717-726. article in journal
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (1), Weekblad Fiscaal Recht 6633(6633): 1029-1036. article in journal
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (2), Weekblad Fiscaal Recht 6634(6634): 1069-1078. article in journal
 • Schuver-Bravenboer M. & Douma S.C.W. (2004), Afsluiting verkenningsfase Vpb 2007 in Leiden, Fiskaal 2: 10-12. article in journal
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 19 November 2004, NTFR 2004; 21-23. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 19 December 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 337-340. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 28 November 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 571-580. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 18 June 2004, NTFR 2004; 42-45. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hof 's-Hertogenbosch 5 November 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 2161-2174. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 25 June 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 2079-2088. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 26 March 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 1532-1549. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 9 April 2004, NTFR 2004; 30-31. annotation
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2004), Italiaanse koelkasten, de zaak Roders en de plicht tot meestbegunstiging. In: Duynstee F.M.M. mr. (Ed.) Alle wegen leiden naar Brussel. 50 jaar NOB, 50 jaar Europese jurisprudentie en wetgeving.. Amsterdam: Reed Business Information B.V.. 75-87. conference paper
 • Douma S.C.W. (2004), Mogelijke partijdigheid: geen reden tot uitsluiting!, Weekblad Fiscaal Recht 6575(6575): 700-701. article in journal
 • Douma S.C.W. (2004), Verslag van de vijfde Maarten J. Ellis Leiden Lecture on International Taxation, Weekblad Fiscaal Recht 6602(6602): 1789-1796. article in journal
 • Schuver-Bravenboer M. & Douma S.C.W. (2004), Verslag van het symposium 'De Wet VPB op de sofa', Weekblad Fiscaal Recht 6596: 1498-1502. article in journal
 • Douma S.C.W. (2003), De vestigingsplaatsfictie in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 6526(6526): 644-654. article in journal
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 20 December 2002, Fiscaal Weekblad FED 2003; 2363-2374. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 9 May 2003, Fiscaal Weekblad FED 2003; 2293-2334. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 28 February 2003, Fiscaal Weekblad FED 2003; 1826-1838. annotation
 • Douma S.C.W., annotation: Hoge Raad 25 October 2002, Fiscaal Weekblad FED 2003; 148-177. annotation
 • Bender T. & Douma S.C.W. (2003), Ferrazzini en de fiscale mensenrechten: nog steeds geen fair trial in belastingzaken, Weekblad Fiscaal Recht 2003/6532: 903-913. article in journal
 • Douma S.C.W. (2003), Vertrouwen tegen beter weten in. In: WB der Nederlanden. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 59-68. conference paper
 • Raad C. van, Bender T. & Douma S.C.W. (2001), De Hoge Raad op een drielandenpunt, Weekblad Fiscaal Recht (6431): 527-545. article in journal
 • Douma S.C.W. (2000), Dagentellerij ten behoeve van de 183-dagenregeling, Internationaal belasting bulletin 1: 1-5. article in journal
 • Douma S.C.W. (2000), De uitdrukking 'tijdelijk'in het verdrag met Duitsland en de verbindendheid van onderling overlegprocedures, Internationaal belasting bulletin 2: 1-5. article in journal
 • Douma S.C.W. (2000), Wild West taferelen in de taxiwereld, Nederlands Juristenblad maart. article in journal
 • Douma S.C.W. (1999), De 'salary-split'. [other] other
 • Douma S.C.W. (1999), De dagenbreuk, Internationaal belasting bulletin 1: 12-17. article in journal
 • Douma S.C.W. (1999), Leiden Lecture on International Taxation, Weekblad Fiscaal Recht : 1447-1453. article in journal
 • Universiteit van Amsterdam Hoogleraar
 • Lubbers & Boer B.V. Assessments voor fiscalisten en fiscale analyses
 • De Rechtspraak Honorair Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem
 • Kluwer/SDU/Boom auteurswerkzaamheden
This website uses cookies.  More information.