Universiteit Leiden

nl en

Rudolf de Vries

Professor of Tax Law

Name
Prof.mr. R.J. de Vries
Telephone
+31 71 527 7839
E-mail
r.j.devries@law.leidenuniv.nl

Professor of Tax Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B218

Contact

 • Vries R.J. de, annotation: HR 7 June 2019, no. 17/04077, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,15 (BNB 2019/117).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 2 November 2018, no. 17/03918, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,3 (BNB 2019/18).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 13 September 2019, no. 18/04792, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,22 (BNB 2019/175).annotation
 • Vries R.J. de (2019), Het fiscaal-juridische fundament van de diverse reorganisatiefaciliteiten in de vennootschapsbelasting: betekenis en reikwijdte van de fiscale indeplaatstredingsfictie en toerekeningsfictie. In: Stevens A.J.A., Streek J.L. van de (Eds.) De toekomst van de vennootschapsbelasting, lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969. Deventer: Wolters Kluwer. 315-329.book chapter
 • Vries R.J. de (2019), Het geactualiseerde beleidsbesluit deelnemingsvrijstelling: enkele nieuwe standpunten en diverse opvallende leemtes [BNB 2019/94], Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019(11): 2351-2357.article in journal
 • Vries R.J. de (28 March 2018), Bedrijfsleven verkeert in fiscale onzekerheid, dat is spijtig en onnodig. Het Financieele Dagblad.article in magazine/newspaper
 • Kok Q.W.J.C.H. & Vries de R.J. (2018), Blauwdruk voor een grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 2018(7227 / 37): 240-268.article in journal
 • Vries R.J. de, annotation: HR 29 June 2018, no. 17/03220, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2018,17; 3687-3689 (BNB 2018/151 Earn-outregeling. Voor toepassing deelnemingsvrijstelling in casu niet de in de koopovereenkomst opgenomen koopsom in aanmerking te nemen ).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 17 August 2018, no. 16/05120, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2018,21; 4525-4527 (BNB 2018/181 Geen carry-backbeschikking op aanslagbiljet. Overschrijding bezwaartermijn in casu niet verschoonbaar).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 28 September 2018, no. 16/05706, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2018,24; 5161-5167 (BNB 2018/205 Liquidatieverliesregeling. Liquidatie tussenhoudster na ontvoeging uit fiscale eenheid. Opgeofferd bedrag. Waardedaling deelneming. ).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HvJ EU 26 October 2017, no. C-39/16, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2018,3; 682-686 (BNB 2018/23 Zaak Argenta. Weigering aftrek rentelasten die geen verband houden met financiering deelneming is in strijd met Moeder-dochterrichtlijn).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HvJ EU 22 February 2018, no. C-398/16 & C-399/16, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2018,10; 2253-2260 (BNB 2018/92 Gevoegde zaken X BV en X NV. Vrijheid van vestiging. Fiscale eenheid. Per-elementbenadering. Renteaftrekbeperking winstdrainage. Aftrek valutaverlies).annotation
 • Brandsma R.P.W.C.M. & Vries R.J. de (2018), Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen in de vennootschaps- en dividendbelasting: een fiscaalrechtelijk ‘ideaalplaatje’. In: Broek J.J. van den, Rensen G.J.C. (Eds.) Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen, Civiel en fiscaal recht. Serie Onderneming en Recht no. 103 Deventer: Kluwer. 241-266.book chapter
 • Vries R.J. de (2 February 2017), CCTB/CCCTB, tariefperikelen en Nederlandse economische belangen. E&Y (Verkiezings)blog [blog entry].other
 • Vries R.J. de (2017), De toekomst van de Nederlandse fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting: zoiets als dreiging van het kind en het badwater?. E&Y Tax blogt [blog entry].other
 • Brandsma R.P.C.W.M. & Vries R.J. de (2017), Grensoverschrijdende inbound en outbound omzetting: analyse van en (wets)voorstel tot aanpassing van de bestaande systematiek in de vennootschaps- en dividendbelasting (deel 1), Weekblad Fiscaal Recht 146(7197 / 131): 824-831.article in journal
 • Brandsma R.P.C.W.M. & Vries R.J. de (2017), Grensoverschrijdende inbound en outbound omzetting: analyse van en (wets)voorstel tot aanpassing van de bestaande systematiek in de vennootschaps- en dividendbelasting (deel 2), Weekblad Fiscaal Recht 146(7198 / 137): 861-866.article in journal
 • Vries de R.J. (2017), Het geactualiseerde beleidsbesluit deelnemingsvrijstelling: een ‘potpourri’ van nuttige praktijkhandreikingen, waardevolle fiscale tegemoetkomingen/goedkeuringen en (onnodig) stringente standpunten, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2017(14 / 142): 3282-3298.article in journal
 • Vries R.J. de, annotation: HR 3 March 2017, no. 16/03954, BNB 2017,9; 1900-1904 (BNB 2017/86 Vrijheid van kapitaalverkeer. Teruggaaf Nederlandse dividendbelasting aan buitenlands beleggingsfonds dat in Nederlandse aandelen heeft belegd).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 3 March 2017, no. 16/03955, BNB 2017,9; 1956 (BNB 2017/87 Vrijheid van kapitaalverkeer. Teruggaaf Nederlandse dividendbelasting aan buitenlands beleggingsfonds dat in Nederlandse aandelen heeft belegd).annotation
 • Vries R.J. de (2017), Winstdrainagebepaling in de vennootschapsbelasting op de schop: een majeure koerswijziging in het Belastingplan 2018 wat betreft de tegenbewijsregeling, Weekblad Fiscaal Recht 146(7212 / 209): 1300-1309.article in journal
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 3 June 2016, no. 14/05100, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2016,16 / 171; 3882-3886 (BNB 2016/171 Bij berekening winst waarvoor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt verleend geen rekening houden met interne royalty’s).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 9 September 2016, no. 15/00707, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2016,21 / 214; 4730-4734 (BNB 2016/214 Laagbelaste beleggingsdeelneming. Invloed valutaverschillen bij berekening toetswinst. Valutaverliezen in direct opeisbare vorderingen. Goed koopmansgebruik).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 23 September 2016, no. 15/03542, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2016,23 / 227 (BNB 2016/227 Voorwaarden voor vrijstelling pensioenlichamen; gebruikmaking derivaten door pensioenfonds).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 27 November 2015, no. 14/03425, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2016,4 / 36; 906-908 (BNB 2016/36 Ontvoeging dochtermaatschappij uit fiscale eenheid als gevolg van beursgang. Storting op nieuw uitgegeven aandelen behoort tot beginvermogen dochtermaatschappij. Geen renteaftrekbeperking).annotation
 • Vries R.J. de & Eijk G.I. van (2016), De afwaardering van schuldvorderingen in de huidige en nieuwe fiscale-eenheidssystematiek, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7155 / 156): 1017-1027.article in journal
 • Vries R.J. de (2016), Een pleidooi voor handhaving van het huidige fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7132 / 36): 240-246.article in journal
 • Vries R.J. de (2016), Fiscale grensverkenning, al dan niet tegen beter weten in, door de fiscus?, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7151 / 134): 886-887.article in journal
 • Vries R.J. de (2016), Standvastig, koppig, deemoedig of toch nog een verkapte late bekering? U mag het zeggen, maar tegelijkertijd ook weer niet. In: In alle bescheidenheid: Doornebal-bundel: afscheidsbundel aangeboden aan Joan Doornebal. Rotterdam: EY. 137-141.book chapter
 • Vries R.J. de & Eijk G.I. van (2016), Transacties in het kapitaalverkeer binnen de context van een “Papillon fiscale eenheid”: echt of virtual reality? (deel 1), Weekblad Fiscaal Recht 2016(7145 / 109): 710-717.article in journal
 • Vries R.J. de & Eijk G.I. van (2016), Transacties in het kapitaalverkeer binnen de context van een “Papillon fiscale eenheid”: echt of virtual reality? (deel 2), Weekblad Fiscaal Recht 2016(7146 / 114): 742-749.article in journal
 • Vries R.J. de (2016), Vereist de onzakelijke omleiding ex art. 10a Wet VPB 1969 een intragroepsrechtshandeling? Inventarisatie en analyse van de huidige stand van zaken, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7166 / 213): 1368-1376.article in journal
 • Vries R.J. de & Eijk G.I. van (2016), Voortgang van de Wet aanpassing fiscale eenheid, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7144 / 103): 676-686.article in journal
 • Vries R.J. de (17 June 2015), Staat van de Nederlandse vennootschapsbelasting: over dominees, koopmannen en toenemende complexiteit. EY Tax blogt: Ernst & Young [blog entry].other
 • Kok Q.W.J.C.H. & Vries R.J. de (2015), De Wet aanpassing fiscale eenheid, Weekblad Fiscaal Recht 144(7123): 1442-1459.article in journal
 • Vries R.J. de (2015), Fiscale en civiele werkelijkheid, Weekblad Fiscaal Recht 144(7079): 38-39.article in journal
 • Vries R.J. de (2015), Fiscalisten, hun “speeltjes” en het einde van de fiscale eenheid VPB is nog niet in zicht, Weekblad Fiscaal Recht 144(7120): 1344-1347.article in journal
 • Vries R.J. de (2015), Het adagium “vroeger was het (allemaal) beter”, Weekblad Fiscaal Recht 144(7121): 1376-1377.article in journal
 • Vries R.J. de (2015), Juridische fusie, (juridische) afsplitsing en zuivere splitsing: nieuwe beleidsbesluiten (deel 1), Weekblad Fiscaal Recht 144(7093): 526-534.article in journal
 • Vries R.J. de (2015), Juridische fusie, (juridische) afsplitsing en zuivere splitsing: nieuwe beleidsbesluiten (deel 2), Weekblad Fiscaal Recht 144(7094): 554-564.article in journal
 • Vries R.J. de & Elsweier F.J. (2015), Nieuw ‘Papillonbeleidsbesluit’: eerste stap op weg naar een fiscale-eenheidsregime dat ‘EU-proof’ is?, Weekblad Fiscaal Recht 144(7091): 458-469.article in journal
 • Vries R.J. de, annotation: HR 5 June 2015, no. 14/00343, BNB 2015,16; 3574-3581 (BNB 2015/165 Renteaftrek. Maatstaf beoordeling in overwegende mate zakelijke overwegingen. Onzakelijke omleiding? (Mauritiusarrest/Mauritiuszaak)).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 10 July 2015, no. 14/03956, BNB 2015,19 (BNB 2015/203 Luxemburgs beleggingsfonds niet gelijk te stellen met fiscale beleggingsinstelling; geen teruggaaf dividendbelasting).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 17 April 2015, no. 14/00486, BNB 2015,12; 2687-2692 (BNB 2015/131 Fiscale eenheid komt niet tot stand, nu moedervennootschap van meet af aan geen economisch belang heeft bij aandelen dochtervennootschap).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 14 November 2014, no. 13/02210, BNB 2015,2; 367-372 (BNB 2015/18 Fiscale eenheid. Begrip ‘maatschappij’. Hybride lening. Onzakelijke lening).annotation
 • Vries R.J. de (2015), Zonder meer een aardige (wetgevende) geste maar toch…, Weekblad Fiscaal Recht 144(7119): 1310-1311.article in journal
 • Vries R.J. de & Pheijffer M. (22 February 2014), De duistere kant van onze VOC-mentaliteit. De Telegraaf.article in magazine/newspaper
 • Vries R.J. de & Brandsma R.P.C.W.M. (2014), 50 jaar vennootschapsbelasting: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?, Weekblad Fiscaal Recht 143(7065): 1178-1181.article in journal
 • Burgt G.C. van der & Vries R.J. de (2014), Juridische fusie binnen fiscale eenheid en de verrekening van voorvoegingsverliezen door de verkrijgende moedermaatschappij. In: Streek J.L. van de, Strien J. van (Eds.) Strik(t) fiscaal? (Strikbundel): Opstellen aangeboden aan Mr. drs. S.A.W.J. Strik ter gelegenheid van zijn afscheid op 4 april 2014 als hoofd van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP. Deventer: Kluwer. 49-65.book chapter
 • Vries R.J. de, annotation: HR 28 March 2014, no. 13/02818, BNB 2014,11; 2506-2509 (BNB 2014/119 Geen compartimentering bij verkoop voormalige ‘oneigenlijke deelneming’).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hof van Justitie van de Europese Unie 12 June 2014, no. gevoegde zaken C-39/13, C-40/13 en C-41/13, BNB 2014,20; 4598-4605 (BNB 2014/216 Gevoegde zaken SCA, X AG en anderen, en MSA. Vrijheid van vestiging. Fiscale eenheid).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 29 November 2013, no. 12/05498, BNB 2014,2; 159-162 (BNB 2014/9 Thincapregeling niet in strijd met vrijheid van vestiging, noch met het verdrag met Denemarken).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 7 February 2014, no. 12/03540, BNB 2014,8; 1669-1675 (BNB 2014/79 Redeemable Preference Shares zijn voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling aandelen. Omzetting lening in dergelijke aandelen geen fraus legis).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 7 February 2014, no. 12/04640, BNB 2014,8; 1705 (BNB 2014/80 Herfinanciering. Geldverstrekking die civielrechtelijk verstrekking van aandelenkapitaal vormt, kan fiscaal niet worden aangemerkt als geldlening).annotation
 • Kok Q.W.J.C.H. & Vries R.J. de (2014), Winstdrainageperikelen, Weekblad Fiscaal Recht 143(7033): 116-128.article in journal
 • Vries R.J. de & Burgt G.C. van der (2014), Wisselwerking tussen (ruisende) juridische fusie en deelnemingsvrijstelling (deel 1), Weekblad Fiscaal Recht 143(7043): 438-450.article in journal
 • Vries R.J. de & Burgt G.C. van der (2014), Wisselwerking tussen (ruisende) juridische fusie en deelnemingsvrijstelling (deel 2), Weekblad Fiscaal Recht 143(7044): 480-489.article in journal
 • Vries R.J. de & Niekel S.F.M. (2013), Blauwdruk voor het toepassen van de deelnemingsvrijstelling op 'ongedekte' opties, Weekblad Fiscaal Recht 142(7007): 806-817.article in journal
 • Vries R.J. de (2013), Het civielrechtelijke leerstuk rechtsverwerking in de fiscale jurisprudentie van de Hoge Raad. In: Boer J.P. (Ed.) Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht: Liber amicorum aangeboden aan Prof. dr. A.O. Lubbers ter gelegenheid van zijn tienjarig afdelingsvoorzitterschap. Den Haag: Sdu Uitgevers. 219-229.book chapter
 • Vries R.J. de, annotation: HR 3 May 2013, no. 12/03274, BNB 2013,14; 3248-3251 (BNB 2013/157 Bewijslast brutering dividendbelasting. Pas belastbaar dividend als vennootschap na opleggen naheffingsaanslag besluit belasting niet te verhalen).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 3 May 2013, no. 12/01371, BNB 2013,14; 3248-3251 (BNB 2013/157 Bewijslast brutering dividendbelasting. Pas belastbaar dividend als vennootschap na opleggen naheffingsaanslag besluit belasting niet te verhalen).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 22 March 2013, no. 11/05599, BNB 2013,10; 2253-2256 (BNB 2013/114 Zolang vervangingsreserve/herinvesteringsreserve wordt aangehouden, is niet opgehouden in Nederland winst te genieten).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 14 June 2013, no. 11/04538, BNB 2013,16; 3685-3692 (BNB 2013/177 Geen compartimentering na wijziging regime deelnemingsvrijstelling bij gebrek aan daartoe strekkend overgangsrecht, ondanks andere bedoeling wetgever).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 30 November 2012, no. 11/00167, BNB 2013,3; 715-720 (BNB 2013/32 Direct na overdracht door belanghebbende naar een derde vennootschap ‘doorgezakte’ activa vormen geen tak van bedrijvigheid voor toepassing bedrijfsfusievrijstelling).annotation
 • Burgt G.C. van der & Vries R.J. de (2012), De antiontgaansbepalingen in de diverse fusie- en splitsingsfaciliteiten: De huidige stand van zaken in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 141(6980 = 6981): 1626-1639 = 1693-1706.article in journal
 • Vries R.J. de (2012), Delirium tremens oftewel fiscale desoriëntatie, Weekblad Fiscaal Recht 141(6974): 1386-1387.article in magazine/newspaper
 • Burgt G.C. van der & Vries R.J. de (2012), Fusies, splitsingen en verrekening van (voorfusie)verliezen, Weekblad Fiscaal Recht 141(6945): 356-365.article in journal
 • Vries R.J. de & Niekel S.F.M. (2012), Omzetting en prijsgeving van in waarde gedaalde vorderingen: niets nieuws onder de zon, Weekblad Fiscaal Recht 141(6965): 1081-1089.article in journal
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 16 March 2012, no. 10/04770, BNB 2012,11; 2759-2803 (BNB 2012/149 Regime fiscale eenheid voor 1 januari 2003. Dochtermaatschappij met stallingswinst; leningen over en weer tussen moeder- en dochtermaatschappij).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 29 June 2012, no. 10/00807, BNB 2012,20; 4779-4786 (BNB 2012/261 Voorgenomen splitsing gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Richtlijnconforme uitleg splitsingsfaciliteit vennootschapsbelasting).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 1 June 2012, no. 11/00009, BNB 2012,16; 3909-3924 (BNB 2012/213 Fraus legis. Renteaftrek, gecreëerd door samenstel van rechtshandelingen tussen BV en moedermij op Aruba).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 24 February 2012, no. 10/04792, BNB 2012,10; 2435-2463 (BNB 2012/130 Overdracht aandelen in BV aan coöperatieve vereniging tegen bijschrijving van nominale aandelenwaarde op ledenrekening).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Besluit Staatssecretaris van Financiën 14 December 2011, no. BLKB 2011/2477M,Stcrt. 2011, 23186, BNB 2012,4; 965-966 (BNB 2012/41 Uitstel van betaling bij eindafrekeningswinst).annotation
 • Vries R.J. de (17 February 2011), De Jager; doe rustig aan met fiscale ingreep, Vennootschapsbelasting zo laten. Het Financieele Dagblad: 11.article in magazine/newspaper
 • Daniels A.H.M. & Vries R.J. de (2011), Aanstaande overnameholdingwetgeving in de vennootschapsbelasting: waar gaan we met z'n allen naar toe?, Weekblad Fiscaal Recht 140(6925): 1322-1334.article in journal
 • Vries R.J. de, Postma A. & Herksen M. van (2011), Attribution of profits to permanent establishments - Part 1. Netherlands, Transfer Pricing Forum 2(July 2011): 47-48.article in journal
 • Vries R.J. de, Postma A. & Herksen M. van (2011), Attribution of Profits to Permanent Establishments - Part 2. Netherlands, Transfer Pricing Forum 2(July 2011): 46-48.article in journal
 • Kok Q.W.J.C.H. & Vries R.J. de (2011), Het nieuwe beleidsbesluit fiscale eenheid: Belangrijke stappen vooruit en gemiste kansen, Weekblad Fiscaal Recht 140(6896): 262-280.article in journal
 • Vries R.J. de (2011), Niet-reguliere updates in de vennootschapsbelasting. In: Fiscale wetgevingsmonitor 2011. Amsterdam: Ernst & Young.book chapter
 • Kok Q.W.J.C.H. & Vries R.J. de (2011), Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid, FBN: fiscale berichten voor het notariaat 2011(7/8): 7-9.article in journal
 • Kok Q.W.J.C.H. & Vries R.J. de (2011), Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid, Ondernemingsrecht 2011(4).article in journal
 • Kok Q.W.J.C.H. & Vries R.J. de (2011), Renteaftrek in de vennootschapsbelasting: alle hens aan dek, Weekblad Fiscaal Recht 140(6915): 944-955.article in journal
 • Vries R.J. de, annotation: HR 17 December 2010, no. 09/01580, BNB 2011,4; 1256-1260 (BNB 2011/60 BV kan in een procedure tegen de aanslag vennootschapsbelasting de geldigheid van standaardvoorwaarden bij geruisloze omzetting aanvechten).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 8 April 2011, no. 10/00651, BNB 2011,12; 2738-2742 (BNB 2011/156 Begrip ‘verbonden lichaam’).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 8 October 2010, no. 08/04644, BNB 2011,2; 377-382 (BNB 2011/17 Bedrijfsfusie binnen fiscale eenheid).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 10 June 2011, no. 10/02283, BNB 2011,17; 4125-4129 (BNB 2011/221 Van ontvoeging in het zicht van liquidatie is ook sprake bij ontvoeging in het zicht van een ontbinding wegens insolventie (i.c. faillissement)).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 29 April 2011, no. 10/00654, BNB 2011,14; 3356-3362 (BNB 2011/185 Deelneming wordt onmiddellijk na verwerving gevoegd in een fiscale eenheid. Aankoopkosten niet aftrekbaar).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 4 February 2011, no. 09/01774, BNB 2011,12; 2638-2641 (BNB 2011/151 (HR) Beperking inhoudingsvrijstelling tot dividenduitkeringen aan binnenlandse aandeelhouders is niet in strijd met de GATS).annotation
 • Vries R.J. de (2010), Buitenlandse belastingplicht, Nederlandse onroerende zaken en de wisselwerking met het fiscal-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 139(6852): 396-405.article in journal
 • Eijsden A. van, Vries R.J. de, Wit W. de, Ruijter H. de & Rietveld J.B. (2010), Fiscale wetgevingsmonitor 2010. Amsterdam: Ernst & Young.book
 • Herksen M. van & Vries R.J. de (2010), Intangible property. Netherlands, Transfer Pricing Forum 1(5): 53-59.article in journal
 • Vries R.J. de (2010), Kwaliteit van fiscale rechtsvinding en fiscale regelgeving, Weekblad Fiscaal Recht 139(6844): 114-123.article in journal
 • Vries R.J. de & Prost D.R. (2010), Naar een convergerend begrip 'incidenteel fiscaal voordeel', Weekblad Fiscaal Recht 139(6868): 960-970.article in journal
 • Herksen M. van & Vries R.J. de (2010), Transfer pricing and business restructuring. Netherlands, Transfer Pricing Forum 1(3): 62-65.article in journal
 • Vries R.J. de (2010), Vennootschapsbelasting: innovatiebox, deelnemingsvrijstelling en verliesrekening. In: Boxel K. van, Rij M. van (Eds.) Fiscale wetgevingsmonitor 2010. Amsterdam: Ernst & Young. 16-20.book chapter
 • Vries R.J. de, annotation: HR 10 September 2010, no. 08/03498, BNB 2010,21; 5260-5266 (BNB 2010/308 Onbetaald gebleven schulden na opheffing faillissement dochtermaatschappij leiden tot winst bij de moedermaatschappij).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 13 November 2009, no. 08/01904, BNB 2010,2; 441-445 (BNB 2010/24 Concerntoets).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 18 June 2010, no. 08/03662, BNB 2010,17; 4595-4599 (BNB 2010/266 Fiscale eenheid indien aandelen dochtermaatschappij tot zekerheid zijn gecertificeerd).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 4 June 2010, no. 08/01549, BNB 2010,15; 4052-4058 (BNB 2010/236 Verbreking van een fiscale eenheid is geen vervreemding in de zin van art. 13ca, vierde lid, eerste volzin, Wet Vpb. 1969).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 9 April 2010, no. 09/01412, BNB 2010,11; 2808-2810 (BNB 2010/174 Niet-bedongen rente over schuld directeur-grootaandeelhouder aan BV is voor hem loon, maar vormt bij de BV (per saldo) geen aftrekbare arbeidsbeloning).annotation
 • Vries R.J. de (2009), Aan- en verkoopkosten in relatie tot deelnemingen, Weekblad Fiscaal Recht 138(6796): 85-91.article in journal
 • Brandsma R.P.W.C.M., Geld J.A.G. van der & Vries R.J. de (2009), Fiscaal crisispakket 2009, Weekblad Fiscaal Recht 138(6803): 313-319.article in journal
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 5 December 2008, no. 43 439, BNB 2009,4; 713-717 (BNB 2009/43 Winstsplitsing bij fusie binnen een fiscale eenheid. Vergelijking met liquidatie binnen fiscale eenheid gaat niet op).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 16 January 2009, no. 42 218, BNB 2009,8; 1539-1541 (BNB 2009/92 Onderworpenheid als inwoner aan Sri Lankaanse belasting. Uitleg buitenlands recht).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 16 January 2009, no. 43 128, BNB 2009,8; 1560 (BNB 2009/93 Onderworpenheid als inwoner aan Griekse belasting. Uitleg buitenlands recht. Motiveringseisen (Grieks belastingrecht)).annotation
 • Vries R.J. de (2008), Cursus Belastingrecht vennootschapsbelasting -studenteneditie-. Deventer: Kluwer.book
 • Vries R.J. de (2008), De latente liquidatieverliesregeling bij toepassing van de fiscale eenheid bezien vanuit het aspect van fiscale rechtsvinding, Weekblad Fiscaal Recht 137(6752): 168-175.article in journal: refereed
 • Vries R.J. de & Vries N.H. de (2007), Cursus Belastingrecht vennootschapsbelasting -studenteneditie-. Deventer: Kluwer.book
 • Vries R.J. de (2007), Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint.book
 • Visser K.J. & Vries R.J. de (2007), De winstbegrippen in de vennootschaps- en dividendbelasting: toenemende divergentie, Weekblad Fiscaal Recht 136(6741): 1215-1224.article in journal: refereed
 • Roos I. de & Vries R.J. de (2007), Laagbelaste beleggingsdeelneming en (grensoverschrijdende) fiscale eenheid: nadere afstemming aanbevolen, Weekblad Fiscaal Recht 136(6737): 1105-1111.article in journal: refereed
 • Vries R.J. de, annotation: HR 11 August 2006, no. 42 419, BNB 2007,3; 405-406 (BNB 2007/26 Waardering kans dat betrokkene zou afzien van zijn pensioenrechten).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 25 November 2005, no. 40 858, BNB 2007,9; 1936-1939 (BNB 2007/117 Bank met vaste inrichting in Nederland; allocatie van eigen vermogen (bis-ratio)).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 17 February 2006, no. 42 127, BNB 2007,2; 143-144 (BNB 2007/14 Verzoek om fiscale eenheid kan ook blijken uit aangiftebiljet).annotation
 • Vries R.J. de & Vries N.H. de (2006), Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting, studenteneditie 2006/2007. Deventer: Kluwer.book
 • Vries R.J. de & Ouwehand W.P.A. (2006), Fiscale aspecten van CO2-emissiehandel, Ondernemingsrecht 2006(16): 569-572.article in journal
 • Vries R.J. de (2006), Internationale afbakening van de fiscale eenheid met behulp van het begrip ‘vaste inrichting’. In: Van Brunschot bundel: De grote lijn: opstellen aangeboden aan Frank van Brunschot, naar aanleiding van zijn afscheid bij de Hoge Raad, wegens zijn verdiensten voor het Nederlandse belastingrecht. Deventer: Kluwer. 211-218.book chapter
 • Bongers E. & Vries R.J. de (2006), Pandrecht in de schijnwerpers, Weekblad Fiscaal Recht 135(6669): 487-491.article in journal
 • Vries R.J. de (2006), Verschillende supplementen. In: Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting). Deventer: Kluwer.book chapter
 • Vries R.J. de, annotation: HR 21 October 2005, no. 40 955, BNB 2006,1; 136-139 (BNB 2006/9 Opheffing vervangingsreserve bij verbreking fiscale eenheid).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 14 October 2005, no. 41 275, BNB 2006,1; 110-114 (BNB 2006/7 Netwerkorganisatiearrest).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 20 May 2005, no. 40038, BNB 2005,17 (BNB 2005/260 Uitbetalingen wegens conversie van obligaties volgens kasvariant hebben geen invloed op het fiscale resultaat).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 1 April 2005, no. 37034, BNB 2005,16 (BNB 2005/226 Oordeel Hof, dat participatie van belanghebbende in Duitse GmbH een deelneming vormt, geeft geen blijk van onjuiste rechtsopvatting).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 1 April 2005, no. 37032, BNB 2005,16 (BNB 2005/224 Toepassing Bosal-arrest op kosten EG-deelnemingen vóór 1 januari 1992).annotation
 • Boer J.P. & Vries R.J. de (2005), Anglo-Amerikaanse trusts en subjectieve vennootschapsbelastingplicht, Weekblad Fiscaal Recht 134(6631): 949-959.article in journal
 • Vries R.J. de (2005), Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting, studenteneditie 2005/2006. Deventer: Kluwer.book
 • Vries R.J. de (2005), Fiscale Eenheid. In: Vries N.H. de, Vries R.J. de (Eds.) Cursus Belastingrecht (Losbladige Vennootschapsbelasting). Deventer: Kluwer.book chapter
 • Roos I. de & Vries R.J. de (2005), Voorkoming van dubbele belasting bij voeging en ontvoeging van maatschappijen, Weekblad Fiscaal Recht 134(6640): 1291-1300.article in journal
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 17 December 2004, no. 40 238, BNB 2005,8 (BNB 2005/107 Beoordeling of tussen concernvennootschappen zakelijk is gehandeld).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 1 April 2005, no. 37033, BNB 2005,16 (BNB 2005/225 Bosal-arrest geldt ook vóór 1992).annotation
 • Boer J.P., Booij J.A., Castelijn B.E.C., Vording H. & Vries R.J. de (2004), Blauwdruk voor een boxenstelsel in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 133(6604): 1857-1864.article in journal
 • Vries R.J. de & Vries N.H. de (2004), Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting (studenteditie) 2004-2005. Deventer: Kluwer.book
 • Vries R.J. de & Ouwehand W.P.A. (2004), De aanstaande handel in broeikasgasemissierechten: een eerste fiscale inventarisatie, Weekblad Fiscaal Recht 133(6605): 1899-1906.article in journal
 • Vries R.J. de (2004), De Wet Vpb 2007 vanuit perspectief van de fiscale wetenschap, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2004(75): 164-165.article in journal
 • Vries R.J. de (2004), Economische tegenwind en fiscaliteit: kwijtschelding, omzetting en hybridisering van (onvolwaardige) vorderingen, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2004(71): 3-14.article in journal
 • Vries R.J. de (2004), Group Taxation. In: Group Taxation. Cahiers de droit fiscal international = Studies on international fiscal law no. 89b Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers. 461-484.book chapter
 • Visser K.J. & Vries R.J. de (2004), Het jojo-en met afgewaardeerde schuldvorderingen in de vennootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting, Fiscaal Weekblad FED 2004(3009): 915-942.article in journal
 • Vries R.J. de & Visser K.J. (2004), Kwijtschelding, omzetting en hybridisering van (onvolwaardige) vorderingen in de vennootschapsbelasting: nieuwe wetgeving in aantocht, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2004(72): 47-57.article in journal
 • Vries R.J. de (2004), Vennootschapsbelasting (Vpb. - Hfdst. 2.9 - 1 t/m Vpb. - Hfdst. 2.9 - 1484. Registers Vpb. - voorwerk - 121 t/m 142). In: Vries R.J. de, Vries N.H. de (Eds.) Cursus Belastingrecht. Deventer: Kluwer.book chapter
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 15 October 2004, no. 39.647, BNB 2004,24; 4404-4434 (BNB 2004/439 Door moedermaatschappij van een fiscale eenheid gevormde vervangingsreserve voor door een gevoegde dochter verkocht pand).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 18 June 2004, no. 39.385, BNB 2004,19; 3247-3250 (BNB 2004/314 Fictieve rente voor in België wonende aanmerkelijkbelanghouder).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 7 November 2003, no. 38.061, BNB 2004,1; 157-161 (BNB 2004/13 Transactie tussen onderdelen van een fiscale eenheid, die in een later jaar wordt hersteld).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 23 January 2004, no. 37.893, BNB 2004,14; 2160-2164 (BNB 2004/214 Vermogensbestanddelen die voortvloeien uit een swapovereenkomst. Aanslag opgelegd aan ontbonden BV).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 13 August 2004, no. 39.333, BNB 2004,20; 3631-3632 (BNB 2004/355 Samenstel van rechtshandelingen, gericht op vermijden van belastingheffing over vrijval pensioenverplichting).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 9 April 2004, no. 39.427, BNB 2004,13; 2089-2091 (BNB 2004/207 Oordeel dat BV bij het sluiten van een optiecontract met haar directeur-grootaandeelhouder onzakelijk heeft gehandeld, is onbegrijpelijk).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 9 July 2004, no. 39.376, BNB 2004,20; 3619-3621 (BNB 2004/354 Kort voor de verplaatsing van de feitelijke leiding van een BV naar het buitenland overgenomen pensioenverplichting, die daarna is prijsgegeven).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 14 May 2004, no. 39.664, BNB 2004,17; 2883-2886 (BNB 2004/277 Aandelenfusie. Aandelenruil).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 19 December 2003, no. 38.064, BNB 2004,5; 856-859 (BNB 2004/91 Zestiende standaardvoorwaarde. Vervreemding aandelen binnen zes jaar).annotation
 • Vries R.J. de & Vries N.H. de (2003), Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting (studenteneditie). Deventer: Kluwer.book
 • Vries R.J. de (2003), De fiscaliteit: grenzeloos boeiend. In: Grenzeloos: Pecunia non olet (PNO) almanak 2003. Leiden: PNO. 24-26.book chapter
 • Roos I. de & Vries R.J. de (2003), Oneffenheden in het nieuwe fiscale-eenheidsregime, Weekblad Fiscaal Recht 132(6531): 863-872.article in journal
 • Vries R.J. de (2003), Vennootschapsbelasting. In: Cursus Belastingrecht. Deventer: Kluwer.book chapter
 • Vries R.J. de, annotation: HR 13 June 2003, no. 37745, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2003,18; 3293-3298 (BNB 2003/295 Fiscale eenheid; standaardvoorwaarden zijn recht in de zin van art. 79 Wet RO; verliesverrekening over het verenigingstijdstip heen).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 22 November 2002, no. 36272, BNB 2003,3; 409-416 (BNB 2003/34 Resultaat op met een deelneming verband houdende opties (in dit geval falcons) valt onder de deelnemingsvrijstelling (Falcons-arrest)).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 8 November 2002, no. 37076, BNB 2003,4; 624-625 (BNB 2003/48 Ziet de term 'het gehele inkomen' op het onzuivere inkomen of op het belastbare inkomen?).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 20 December 2002, no. 37073, BNB 2003,18; 3187-3191 (BNB 2003/286 Fiscale eenheid. 'Sara Creek' in spiegelbeeld).annotation
 • Vries R.J. de (3 December 2002), Het nieuwe fiscale-eenheidsregime (Lecture). Rosmalen.other
 • Vries R.J. de (27 November 2002), Versatel, een nieuwe vorm van financiële herstructurering, Fiscale aspecten (Lecture). Amsterdam.other
 • Vries R.J. de (15 November 2002), Cursus fusie en splitsing (Lecture).other
 • Vries R.J. de (7 November 2002), Fusie en splitsing, capita selecta (Lecture). Utrecht.other
 • Vries R.J. de (7 October 2002), De voorwaarden voor een fiscaal gefacilieerde reorganisatie (Lecture). Breukelen.other
 • Vries R.J. de (19 April 2002), Cursus fiscale eenheid (Lecture). Utrecht.other
 • Vries R.J. de (18 March 2002), De voorwaarden voor een fiscaal gefacilieerde reorganisatie (Lecture). Utrecht.other
 • Sillevis L.W., Lugt L.H., Vries R.J. de & Braun K.M. (2002), Cursus Belastingecht, Omzetbelasting. In: Cursus Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint BV.book chapter
 • Sillevis L.W., Vries R.J. de & Lugt F.H. (Eds.) (2002), Cursus Belastingrecht, delen: Loonbelasting, Inkomstenbelasting, Premieheffing, Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting, Richtige Heffing en Fraus Legis, Internationaal belastingrecht, Omzetbelasting , Belastingen van Rechtsverkeer. Deventer: Kluwer.editorship of book
 • Vries R.J. de (2002), Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting. Deventer: Kluwer.book
 • Vries R.J. de (Ed.) (2002), Cursus Belastingrecht. Deventer: Kluwer.editorship of book
 • Vries R.J. de (2002), De aanwending van afgewaardeerde vorderingen. In: Burgers I.J.J., Zadelhoff B.G. van (Eds.) Aan Blokland: bundel opstellen aangeboden aan prof. dr. T. Blokland ter gelegenheid van zijn emeritaat (liber amicorum). Lelystad: Koninklijke Vermande. 319-334.book chapter
 • Vries R.J. de & Broers M.M. (2002), Deelnemingsvrijstelling en balansgaranties: betekenis en reikwijdte van HR 12 juli 2002, nr 37 136, Fiscaal Weekblad FED 62(2939): 2689-2696.article in journal
 • Vries R.J. de (2002), De kwijtscheldingswinstvrijstelling binnen concernverband: een fata morgana?, Weekblad Fiscaal Recht 131(6507): 1741-1749.article in journal
 • Vries R.J. de (2002), Fiscale eenheid. In: Vries R.J. de (Ed.) Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint BV.book chapter
 • Vries R.J. de (2002), Functie bij : Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs. [other]other
 • Vries R.J. de (2002), Functie bij : Nederlandse vereniging Advocaat-belastingkundigen. [other]other
 • Vries R.J. de (2002), Functie bij : Stibbe. [other]other
 • Vries R.J. de (2002), Functie bij : Universiteit Leiden. [other]other
 • Vries R.J. de (2002), Het labyrint van de vennootschapsbelasting uitgebreid: de zogeheten hybride of deelnemende lening wettelijk geregeld, Forfaitair 15(123): 15-24.article in journal
 • Vries R.J. de (2002), Juridische Splitsing en juridische fusie. In: Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint BV.book chapter
 • Vries R.J. de (2002), Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs. [other]other
 • Roos I. de & Vries R.J. de (2002), Recente ontwikkelingen rondom het nieuwe fiscale-eenheidsregime, Fiscaal Weekblad FED 62(2941): 2777-2818.article in journal
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 14 December 2001, no. 36 365, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2002,15; 1836-1839 (BNB 2002/208 Eindafrekeningswinst pensioen-BV).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 14 December 2001, no. 36 602, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2002,16; 2055-2059 (BNB 2002/222 Zetelverplaatsing van gevoegde dochter, gevolgd door ontvoeging. Geen eindafrekening over stamrechtverplichting).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 19 October 2001, no. 36 953, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2002,3; 257-259 (BNB 2002/30 Bijtelling ex art. 13b in eerdere bezitsperiode van een deelneming heeft geen invloed op liquidatieverlies).annotation
 • Vries R.J. de (14 December 2001), De fiscale aspecten van juridische fusie en splitsing (Lecture). Utrecht.other
 • Vries R.J. de (8 October 2001), De voorwaarden voor een fiscaal gefacilieerde reorganisatie (Lecture). Breukelen.other
 • Vries R.J. de (18 May 2001), Rechtspraak in belastingzaken: verwachtingen vanuit de advieswereld in de 21ste eeuw (Lecture). Nijmegen.other
 • Vries R.J. de (19 April 2001), De fiscale aspecten van juridische fusie en splitsing (Lecture). Rotterdam.other
 • Vries R.J. de (26 March 2001), De voorwaarden voor een fiscaal gefacilieerde reorganisatie (Lecture). Breukelen.other
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 21 March 2001, no. 35 425, BNB 2001,19; 3166-3190 (BNB 2001/329 Fiscale eenheid. Toetsingskader voor aan beschikking verbonden voorwaarden).annotation
 • Vries R.J. de (2001), Anti-ontgaansbepalingen inzake de verbreking van een fiscale eenheid. Fiscale monografieën no. 74. Deventer: Kluwer.book
 • Vries R.J. de (Ed.) (2001), Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint.editorship of book
 • Vries R.J. de (2001), Functie bij : Stibbe. [other]other
 • Vries R.J. de (2001), Functie bij : Universiteit Leiden. [other]other
 • Roos I. de & Vries R.J. de (2001), Het wetsvoorstel 'Herziening fiscale-eenheidsregime' herzien: een nieuwe start, Weekblad Fiscaal Recht 130(6443): 987-1004.article in journal
 • Vries R.J. de (2001), Juridische splitsing, suppl. nr. 324 (losbladig). In: Vries R.J. de (Ed.) Supplement Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint.book chapter
 • Vries R.J. de (2001), Rechtspraak in belastingzaken - verwachtingen vanuit de advieswereld in de 21ste eeuw. In: Belastingrechtspraak in een veranderende wereld: belastingadviseursdag 2001 (48e Belastingadviseursdag, gehouden door de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs in De Vereeniging te Nijmegen op 18 mei 2001). Serie Belastingadviseursdagen no. 46 Den Haag: Sdu Uitgevers. 65-81.book chapter
 • Brandsma R.P.C.W.M. & Vries R.J. de (2001), Splitsing: een fiscale analyse van de regeling sinds 2001. FED Fiscale brochures. Deventer: FED.book
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (Eds.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting. Deventer: Gouda Quint.editorship of book
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (Eds.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Internationaal Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint.editorship of book
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (Eds.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing. Deventer: Gouda Quint.editorship of book
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (Eds.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Omzetbelasting. Deventer: Gouda Quint.editorship of book
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (Eds.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting (losbladig). Deventer: Gouda Quint.editorship of book
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 21 February 2001, no. 35 074, BNB 2001,10; 1603 (BNB 2001/160 werknemersoptiearresten).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 21 February 2001, no. 35 639, BNB 2001,10; 1626-1630 (BNB 2001/161 Toename van druk van optieverplichting komt niet ten laste van de winst).article in journal
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 6 December 2000, no. 35 870, BNB 2001,3; 438-441 (BNB 2001/43 Twaalfde standaardvoorwaarde).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 25 July 2000, no. 34 742, BNB 2001,1; 26 (BNB 2001/2 Passivering ruilverkavelingsrente; toepassing foutenleer).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 21 March 2001, no. 35 883, BNB 2001,19; 3179 (BNB 2001/330 Fiscale eenheid).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 25 July 2000, no. 35 251, BNB 2001,1; 44-47 (BNB 2001/3 Foutenleer ook van toepassing bij afschrijvingsfouten).annotation
 • Vries R.J. de (28 September 2000), Fiscaalrechtelijke aspecten van juridische fusie en juridische splitsing (Lecture). Rotterdam (Erasmus Universiteit).other
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 25 July 2000, no. 34 255, BNB 2001,1; 12 (BNB 2001/1 Achteraf toegekend uitgesteld salaris; toepassing foutenleer).annotation
 • Vries R.J. de (24 May 2000), Fiscale eenheid (Lecture).other
 • Vries R.J. de (17 March 2000), (On)buigzaamheid van de vennootschapsbelasting: een beschouwing over de dynamiek van onbuigzaamheids- en buigzaamheidskenmerken van de vennootschapsbelasting (Inaugural address, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Deventer: Kluwer.inaugural address
 • Vries R.J. de (17 January 2000), Deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid (Lecture). Utrecht.other
 • Vries R.J. de (2000), De voorgenomen revalidatie van de fiscale eenheid: hinken op twee gedachten!, Weekblad Fiscaal Recht 129(6370): 49-66.article in journal
 • Vries R.J. de (2000), Het voorgestelde fiscale-eenheidsregime: voor- en achteruitgang, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 47: 6-27.article in journal
 • Vries R.J. de (10 December 1999), Fiscale eenheid (Lecture). Amsterdam.other
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 13 October 1999, no. 34 771, BNB 2000,9; 1167-1169 (Geldboete, mede betrekking hebbend op in 1990 begane delicten).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 15 September 1999, no. 34 235, BNB 1999,22; 3363-3365 (BNB 1999/405 Uitleg standaardvoorwaarde voor bedrijfsfusie).annotation
 • Vries R.J. de (7 September 1999), De fiscale eenheid en de splitsing/juridische fusie wat betreft de verliesverrekening en de toepassing van anti-ontgaansbepalingen met elkaar vergeleken (Lecture). Amsterdam.other
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 9 July 1999, no. 33 812, BNB 1999,21; 3258-3262 (BNB 1999/390 Verlies op deelneming in Duitse GmbH en KG).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 23 June 1999, no. 34 021, FED 1999,631; 2623-2629.annotation
 • Vries R.J. de & Brandsma R.P.C.W.M. (26 May 1999), Artikel 10a Wet Vpb. 1969, praktische consequenties (Lecture). Amsterdam.other
 • Vries R.J. de, annotation: arrest Hoge Raad 28 April 1999, no. 31 958, BNB 1999,14; 1996-1999 (BNB 1999/255 Vervreemding aandelen (gevoegde) dochtervennootschap).annotation
 • Vries R.J. de (19 March 1999), Juridische fusie (Lecture).other
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 17 March 1999, no. 33 675, BNB 1999,13; 1849-1852 (BNB 1999/231 Uitdelingen. Storting op certificaten).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 17 March 1999, no. 33 673, BNB 1999,13; 1832-1836 (BNB 1999/230 Waardering certificaten coöperatie).annotation
 • Vries R.J. de (12 March 1999), Splitsing (Lecture).other
 • Vries R.J. de (9 March 1999), Splitsing (Lecture).other
 • Scheijndel M.P. van & Vries R.J. de (1999), Aandelenfusie, juridische fusie, bedrijfsfusie en splitsing. Op naar 2001, Weekblad Fiscaal Recht 128(6366): 1673-1690.article in journal
 • Vries R.J. de (1999), De interactie tussen fiscale eenheid en juridische fusie: een moeizame symbiose, Weekblad Fiscaal Recht 128(6338): 571-577.article in journal
 • Vries R.J. de (1999), Donderwolken boven de deelnemingsvrijstelling?, Weekblad Fiscaal Recht 128(6349): 973-978.article in journal
 • Vries R.J. de (1999), Het Koninklijk Concertgebouworkest in de huiskamer: een utopie?. In: Raad C. van (Ed.) PNO Almanak 1999. Leiden: PNO. 204-208.book chapter
 • Brandsma R.P.C.W.M. & Vries R.J. de (1999), Splitsing: een fiscale analyse. FED Fiscale brochures. Deventer: FED.book
 • Vries R.J. de (1999), Vennootschapsbelasting, onderdelen Samenwerking in het bedrijfsleven en Juridische fusie. In: Sillevis L.W., Vries N.H. de, Mobach H. (Eds.) Cursus Belastingrecht. Deventer: Kluwer. 1-200.book chapter
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 23 December 1998, no. 33 813, BNB 1999,10; 1246-1249 (BNB 1999/167 Verwerking betalingen moedervennootschap).annotation
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 16 December 1998, no. 33774, BNB 1999,7; 769-771 (BNB 1999/103 Waarde ingebrachte goodwill).annotation
 • Vries R.J. de (8 December 1998), Juridische (af)splitsing: fiscale gevolgen voor vennootschappen en aandeelhouders (Lecture). Utrecht.other
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 26 August 1998, no. 33615, BNB 1999,4; 374-376 (BNB 1999/49 Vergoeding voor belastingschade buiten onteigening. Foutenleer).annotation
 • Vries R.J. de (12 May 1998), Fiscale problemen bij ontvlechtingen van fiscale eenheden (Lecture). Utrecht.other
 • Vries R.J. de & Braekt M.J.F. in de (1998), Aansluitende fiscale eenheden en de Mededingingswet, Vennootschap & Onderneming 8(5): 57-58.article in journal: refereed
 • Brandsma R.P.C.W.M. & Vries R.J. de (1998), De gevolgen van een fiscaal niet-gefacilieerde juridische splitsing voor de aandeelhouders van de bij een juridische splitsing betrokken rechtspersonen, Fiscaal weekblad, FED 2693: 377-409.article in journal: refereed
 • Vries R.J. de (1998), De onvoorziene aspecten van de wisselwerking tussen juridische splitsing en juridische fusie enerzijds en art. 13b-vorderingen anderzijds, Weekblad Fiscaal Recht 127(6293): 747-755.article in journal: refereed
 • Vries R.J. de, annotation: HR 8 July 1998, no. 31 399, BNB 1998,292 (BNB 1998/292 Fiscale eenheid; koop onvolwaardige vordering op dochtervennootschap).annotation
 • Vries R.J. de & Braekt M.J.F. in de (1998), Het nieuwe beleid inzake de aansluitende fiscale eenheid met het oog op de Mededingingswet, Fiscaal weekblad, FED 57(2690): 163-168.article in journal: refereed
 • Vries R.J. de (1998), Juridische fusie. Fiscale monografieën no. 84. Deventer: Kluwer.book
 • Brandsma R.P.C.W.M. & Vries R.J. de (1998), Standaardvoorwaarden voor de juridische afsplitsing: ruim zittend maatkostuum of knellend confectiepak?, Weekblad Fiscaal Recht 127(6299): 965-978.article in journal: refereed
 • Vries R.J. de (1998), Verslag eredoctoraat voor mr. J. van Soest, Weekblad Fiscaal Recht 127(6282): 372-373.article in journal: refereed
 • Vries R.J. de, annotation: Hoge Raad 28 January 1998, no. 33 101, Fiscaal weekblad, FED 1998,2699 (1998/189).article in journal
 • Vries R.J. de, annotation: HR 31 August 1998, no. 33470, FED 1998,630.annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 22 April 1998, no. 32 416, BNB 1998,212C.annotation
 • Vries R.J. de, annotation: HR 26 August 1998, no. 33 417, BNB 1998 (BNB 1998/409 ''Baksteenarrest'').annotation
 • Rooijen A.C. van & Vries R.J. de (1996), Vruchtgebruik en onroerende zaken in de inkomsten- en de vermogensbelasting, Vastgoedrecht 1996(4): 83-87.article in journal
 • Universiteit van Nijmegen hoogleraar belastingrecht
 • Vaste medewerker Weekblad Fiscaal recht publicaties
 • Annotator BNB annoteren arresten
 • Ernst & Young Ned LLP Partner/ belastingadviseur
 • Nijenrode Hoogleraar Belastingrecht Nyenrode
This website uses cookies.  More information.