Universiteit Leiden

nl en

Peter Hoppenbrouwers

Professor emeritus Medieval History

Name
Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers
Telephone
+31 71 527 1646
E-mail
p.c.m.hoppenbrouwers@hum.leidenuniv.nl

Peter Hoppenbrouwers is Professor Emeritus of Medieval History at the Leiden University Institute for History.

More information about Peter Hoppenbrouwers

Peter Hoppenbrouwers is Professor Emeritus of Medieval History at the Leiden University Institute for History.

Career

P.C.M. (Peter) Hoppenbrouwers (1954) studied history and Italian literature at Leiden University. He graduated in history in 1978, and was awarded his doctorate in 1992 at Wageningen University for a regional study on late medieval rural life in the villages of the Land van Heusden. From 1984 to 1994 he was Director of the Netherlands Agricultural Historical Institute (NAHI) and lecturer in Agrarian History at Groningen University, from 1994 to 2000 senior lecturer in Medieval History at Leiden University, and from 2001 to 2007 full professor of Medieval History at the University of Amsterdam (UvA). Since 2008 he holds the Chair of Medieval History at Leiden University. From 2019 to 2021 he was the Academic Director of the Netherlands Research School for Medieval Studies. From 2007 until 2022 he was Professor of Medieval History at the Leiden University Institute for History.

Between 1995 and 2005 Hoppenbrouwers was an active member of the International Research group CORN (Comparative Rural History of the North Sea Area). Between 2005 and 2013 he was the (co)supervisor of the research projects The charters and chanceries of the Counts of Holland and Hainaut, 1299-1345, and Twilight zone: party strife, factionalism, and feuding in the Northern Low Countries in the Late Middle Ages. 

Research: fields of interest

Rural society and village communities in the Late Middle Ages; household, family & sexual culture in medieval society; feuding, private warfare, and local military organization in medieval communities; ethnicity & the construction of protonational identities in medieval Europe; political philosophy in later medieval Italy; steppe empires in world history.

Selected recent publications

Village community and conflict in late medieval Drenthe (Turnhout: Brepols, 2018) (The Medieval Countryside; 20).

[with Wim Blockmans], Introduction to Medieval Europe, 300-1500. Third Edition (London/New York: Routledge, 2018).

‘Assemblies of estates and parliamentarism in later medieval Europe’ in: M. Damen, J. Haemers, and A. Mann (eds), Political representation: communities, ideas and institutions in Europe (c. 1200-c. 1650) (Leiden/Boston: Brill, 2018), 19-53.

‘Heren die parlementeren. Brabantse diplomatieke bedrijvigheid rond 1400’, Tijdschrift voor Geschiedenis 127 (4) (2014): 553-578.

‘An Italian city-state geared for war: urban knights and the cavallata of Todi’, Journal of Medieval History 39(2)(2013): 240-253.

‘Leges nationum and ethnic personality of law in Charlemagne's Empire’ in: J. Duindam, J. Harries, C. Humfress, and N. Hurvitz (eds), Law and Empire: Ideas, Practices, Actors (Leiden/Boston: Brill, 2013), 251-274.

‘The dynamics of national identity in the later Middle Ages’. In: R. Stein and J. Pollmann (eds.), Networks, Regions and Nations: Shaping Identities in the Low Countries, 1300-1650 (Leiden/Boston: Brill, 2010), 19-41.

‘Ridders en hun ruiters. Het krijgsbedrijf in Holland en Brabant gedurende de veertiende eeuw’, in: Mario Damen & Louis Sicking (eds), Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans (Hilversum: Verloren, 2010), 327-349.

‘Bloedwraak en vete in de late middeleeuwen’, Tijdschrift voor Geschiedenis 123 (2010) 158-177.

Work in progress

Peter Hoppenbrouwers currently works on two monographs, one on steppe empires in world history (1000 BCE - 1750 CE), the other on political culture in northern Italy during the first half of the fourteenth century.

PhD (co-)supervision

 • Marlisa den Hartog, Cupid on a Leash. Sexual Codes of Conduct in Renaissance Italy, 1450-1550 [with S. de Beer](Leiden University, 2022).
 • Martien van Asseldonk, De Meijerij van ’s-Hertogenbosch: de evolutie van plaatselijk bestuur, bestuurlijke indeling en dorpsgrenzen, circa 1200-1832 [with A.-J. Bijsterveld] (Tilburg University, 2002).
 • Herman Th. Colenbrander, Op zoek naar de gebroeders Limburg [with C. Chavannes-Mazel] (University of Amsterdam, 2006).
 • Anton Kos, Van meenten tot marken. Een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise marken en de gebruiksrechten op de gemene gronden van de Gooise markegenoten (1280-1568) (Leiden University, 2009).
 • Joost Cox, Hebbende privilege van stede. De verlening van stadsrechtprivileges in Holland en Zeeland (13de-15de eeuw) [with F. Keverling Buisman] (Leiden University, 2011).
 • Claire Weeda, Images of ethnicity in later medieval Europe [with G. Geltner] (University of Amsterdam, 2012).
 • Hans Koopmanschap, Grensgebied tussen zand en veen: een archeologisch perspectief op de middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de Langstraat en het aangrenzende zandlandschap van Noord-Brabant [with A-J. Bijsterveld (KUB) and J. Kolen] (Tilburg University, 2015).
 • Leen Alberts, Brouwen aan de Eem. Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late middeleeuwen [with L. Noordegraaf] (Leiden University, 2015).
 • Rachel Schats, Life in transition. An osteoarchaeological perspective of the consequences of medieval socioeconomic developments in Holland and Zeeland (AD 1000-1600) [with M.L.P. Hoogland and A.L. Waters-Rist] (Leiden University, 2016).
 • Alois van Doornmalen, De Herlaars in het Midden-Nederlandse rivierengebied (ca. 1075- ca. 1400) [with H.L. Janssen] (Leiden University, 2017).
 • Justine Smithuis, Urban politics and the role of guilds in the city of Utrecht (1250-1450) [with A.J. van den Hoven van Genderen] (Leiden University, 2019).
 • Jaap Ligthart, Vorst aan de grond? De veranderende financiële functies van het vorstelijke domein in de Nederlanden (1356-1473) [with Robert Stein] (Leiden University, 2019).
 • Margreet Brandsma, Tussen twee dynastieën: Margaretha van Bourgondië, gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland [with Robert Stein] (Leiden University, 2020).

Professor emeritus Medieval History

 • Faculty of Humanities
 • Institute for History
 • Middeleeuwse Geschiedenis
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2022), De heilige en de haas: werelden van verschil in de dertiende eeuw: afscheidscollege aan het Instituut van Geschiedenis van de Universiteit Leiden op 14 april 2022. Leiden, (Instituut voor Geschiedenis). [other]. other
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2021), Cases of Vengeance and the Moral Discourse on Retaliatory Violence in Late Medieval Holland. In: Reinle C. & Wendel A.-L. (Eds.) Das Recht in die eigene Hand Nehmen? Rechtliche, soziale und theologische Diskurse ueber Selbstjustiz und Rache. no. 7 Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 191-203. book chapter
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2021), Wraak en wrok in Holland: Een Haagse moord opnieuw bekeken. In: Engen H. van, Nijdam H. & Vliet K. van (Eds.) Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen. Hilversum: Verloren. 161-172. book chapter
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2021), 'Economic and Social Democracy'. In: Napolitano D. & Pennington K.J. (Eds.), A Cultural History of Democracy in the Medieval Age no. 2. London: Bloomsbury Academic. 75-93.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2020), 'Inleiding: Mediëvismen en Neomediëvismen', Leidschrift 35(1): 7-16.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2020), 'Moedermelk. Maria lactans en de kunst van Katerina Belkina', Leidschrift 35(1): 125-143.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2019) 'Weerbare boeren in de Kempen'. Review of: De Keyzer M. (2018), Inclusive commons and the sustainability of peasant communities in the medieval Low Countries. New York/London: Routledge. Tijdschrift voor Geschiedenis 132(1): 122-124.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2019), Review of: Müller Maarten (2017), Misdaad en straf in een Hollandse stad: Haarlem, 1245-1615. Haerlem Reeks no. 19. Hilversum: Verloren. The Medieval Low Countries 5(2018): 324-325.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2019), 'De militaire betekenis van de kastelen van graaf Floris V'. Lezing Muiderslotsymposium, Muiden, 23 januari 2019. [lecture].
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2019), 'Pietro d' Abano and the secrets of human nature'. Keynote lecture at the Workshop 'The obscure Middle Ages', Leiden, 9 May 2019. [lecture].
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2019), 'Seksualiteit en erotische cultuur in middeleeuws Europa.' Publiekslezing Stichting Ons Fort, Venlo, 12 april 2019. [lecture].
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2018), Assemblies of Estates and Parliamentarism in Later Medieval Europe. In: Damen M., Haemers J. & Mann A.J. (Eds.), Political Representation. Communities, Ideas and Institutions in Europe (c. 1200- c. 1690). Leiden/Boston: Koninklijke Brill NV. 19-53.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2018), Village Community and Conflict in Late Medieval Drenthe. The Medieval Countryside no. 20. Turnhout: Brepols Publishers.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2018), 'De mondialisering van de middeleeuwen.' Keynote lecture at the 24th Medieval Studies Day, Leiden, 30 november 2018. [lecture].
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2018), 'Inleiding'. In: Smis Paul Christiaan (Ed.), Korte verhalen uit de Middeleeuwen. Leiden: Uitgeverij Historische Verhalen. 9-22.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2018), 'Private land and public charges in the countryside of Holland around 1500'. Lecture in the Seminar 'Land, Credit, and Crisis in the Late Middle Ages', Girona, 25 September 2018. [lecture].
 • Blockmans W.P. & Hoppenbrouwers P.C.M. (2017), Introduction to Medieval Europe, 300-1500. 3rd Edition. London and New York: Routledge.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2017), Gotendämmerung. De veranderende identiteit van barbaren in de Volksverhuizingstijd, Frons. Blad voor Leidse classici 37: 5-9.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2017) De ziel gegijzeld. Review of: Brown Peter, Schulte Petra & Hesse Peter, The Ransom of the Soul. Afterlife and Wealth in Early Western Christianity l Reichtum im späten Mittelalter. Politische Theorie - Ethische Norm - Soziale Akzeptanz. Tijdschrift voor Geschiedenis 130(2): 293-295.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2017), Review of: Bont Chris de, Amsterdamse boeren. Een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi in de middeleeuwen.. BMGN-Low Countries Historical Review no. 132. BMGN: Low Countries Historical Review 132.
 • Blockmans W.P. & Hoppenbrouwers P.C.M. (2016), Eeuwen des onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa (compleet herziene tweede editie). Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2016) De zweep erover. Review of: Geltner G. (2014), De gesel en de ander. Lijfstraffen en culturele identiteit van Oudheid tot heden. Amsterdam: Amsterdam University Press. Tijdschrift voor Geschiedenis 129(2): 300-302.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2016) 'Vrede door geweld'. Review of: Malegam Jehangir Yezdi (2013), The sleep of Behemoth. Disputing peace and violence in Mediëval Europe, 1000-1200.. Ithaca & London: Cornell University Press. Tijdschrift voor Geschiedenis 129(1): 159-161.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (9 October 2015), Wachten op de barbaren. Nieuwe geschiedschrijving over de val van het Romeinse Rijk [ICLON Geschiedenisdag ‘De nieuwe middeleeuwen, Leiden, October 9, 2015]. [lecture].
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2015), 'Three Decades of Economic and Social History of the Medieval Low Countries. A Summary Survey'. In: Bosch R.A.A. & Schaik R.W.M. van (Eds.), Economies, Public Finances, and the Impact of Institutional Changes in Interregional Perspective no. 36. Turnhout: Brepols Publishers. 11-21.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2015) 'Middeleeuwse miljardairs'. Review of: Spencer A. (2014), Nobility and Kingship in Medieval England. The Earls and Edward I, 1272-1307. Cambridge: Cambridge University Press. Virtus : bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 21 (2014): 195-199.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2015), Review of: Callewier Hendrik, De papen van Brugge. De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad, 1411-1477. BMGN: Low Countries Historical Review 130(1).
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2015), 'Pseudo-stepperijken en hun impact op de geschiedenis van het Westen in de pre-Mongoolse periode', Leidschrift 30(1): 7-29.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2014), Heren die parlementeren. Brabantse diplomatieke bedrijvigheid rond 1400, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 127(4): 553-578.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2014) 'De Feodale Revolutie herzien'. Bespreking van Charles West, Reframing the Feudal Revolution. Political and social transformation between Marne and Moselle, c. 800- c. 1100. Review of: (2013). Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Cambridge: Cambridge University Press. TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 127(3): 505-508.
 • Blockmans W.P. & Hoppenbrouwers P.C.M. (2014), Introduction to Medieval Europe, 300-1500. Second edition. London and New York: Routledge.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2014), Van Vikingsaga tot opera: de lotgevallen van het Nibelungenlied, Geschiedenis Magazine (49-3): 45-49.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (26 November 2013), Over verdraagzaamheid en vrijheid in middeleeuws Europa [Annual Cleveringa-address, Brussels, November 26, 2013]. [lecture].
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2013), An Italian city-state geared for war: urban knights and the cavallata of Todi, Journal of Medieval History 39(2): 240-253.
 • Hoppenbrouwers Peter (2013), Leges nationum and ethnic personality of law in Charlemagne's Empire. In: Duindam Jeroen, Harries Jill, Humfress Caroline & Hurvitz Nimrod (Eds.), Law and Empire: Ideas, Practices, Actors. Rulers & Elites no. 3. Leiden: Brill. 251-274.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (Ed.) (2012), Editorial Board. The Medieval Countryside. Turnhout: Brepols Publishers.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Blockmans W.P. (2012), Introduçao à Europa medieval, 300-1550. Rio de Janeiro: Grupo Editorial Nacional/Forense Universitária.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (Ed.) (2012), Redactielid. Tijdschrift voor Geschiedenis. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (Ed.) (2012), Redactielid. Journal of Medieval History. London: Taylor and Francis.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (Ed.) (2012), Reviewer. The economic history review. Indianapolis: Wiley.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Blockmans W.P. (2012), Zhongshiji Ouzhou shi ('Geschiedenis van Europa in de middeleeuwen'). Guangzhou: Flower City Publishing House.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2011), Review of: (2010), Bas van Bavel, Manors and Markets. Economy and Society in the Low Countries, 500-1600. Oxford: Oxford University Press. Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 24: 171-177.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2011), Review of: (2009), Johanna Kossmann-Putto, Over middeleeuwse geschiedenis. Elf opstellen.. Utrecht: Stichting Matrijs. BMGN: Low Countries Historical Review 126: 78-79.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2011), 'Stadsridders: de cavallata van Todi en het mysterie van de sergentes'. Brand H., Benders J. & Nip R. (Eds.), Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden. . Hilversum: Verloren. 167-179.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), ‘Bloedwraak en vete in de late middeleeuwen’, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 123(2): 158-177.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (Ed.) (2010), . TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), 'Inleiding: seksualiteit in de middeleeuwen', Leidschrift 25(3): 7-20.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), ‘Malgoverno or good lordship? The failing state in the later Middle Ages’. In: Grodziskiego S. & et al. (Eds.), Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Waclawowi Uruszczakowi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. 321-336.
 • Hoppenbrouwers P.C.M., Janse A. & Stein R. (Eds.) (2010), Power and Persuasion. Essays on the Art of State Building in Honour of W.P. Blockmans. Turnhout: Brepols.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), ‘Ridders en hun ruiters. Het krijgsbedrijf in Holland en Brabant gedurende de veertiende eeuw’. In: Damen M. & Sicking L. (Eds.), Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans. Hilversum: Verloren. 327-349.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), 'The dynamics of national identity in the later Middle Ages'. In: Stein Robert & Pollmann Judith (Eds.), Networks, regions, and nations: shaping identities in the Low Countries, 1300-1650. Leiden en Boston: Brill. 19-41.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), ‘The dynamics of national identity in the later Middle Ages’. In: Stein R. & Pollmann J. (Eds.), Networks, regions and nations: shaping identities in the Low Countries, 1300-1650. Leiden and Boston: Brill. 19-41.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), Wim Blockmans at 65: interim report on an eminent historical entrepreneur. In: Hoppenbrouwers Peter, Janse Antheun & Stein Robert (Eds.), Power and persuasion. Essays on the art of state building in honour of W.P. Blockmans. Turnhout: Brepols Publishers n.v.. xv-xli.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2009), 'Drie geloven op één kussen. Interreligieuze dialoog in de middeleeuwen', Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland 50(2): 33-41.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (9 December 2008). Malgoverno of Good Lordship? Over het falen van de staat in de late middeleeuwen. Leiden. [inaugural address].
 • Blockmans W.P. & Hoppenbrouwers P.C.M. (2008), Eeuwen des onderscheids: een geschiedenis van middeleeuws Europa. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2008), Middeleeuwse medezeggenschap: een stand van zaken over standen en Staten. Dijkhof Eef & Gent Michel van (Eds.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. . Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. 133-159.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2007), Review of: (2006), Hildo van Engen, De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie no. 4. Hilversum: Verloren. BMGN: Low Countries Historical Review 122.
 • Blockmans W.P. & Hoppenbrouwers P.C.M. (2007), Introduction to Medieval Europe, 300-1550. London/New York: Routledge.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2007), Medieval peoples imagined. In: Beller M. & Leerssen J. (Eds.), Imagology: The cultural construction and literary interpretation of national characters. A critical survey. Amsterdam, New York 45-62.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2007), Meentocht, maagschap en partij. Stedelijk oproer in laatmiddeleeuws Holland, Holland: historisch tijdschrift 39: 132-147.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2007), Meer mythen rond twee meenten. De latere geschiedenis van het Wijkerzand te Wijk en de Ebbe te Aalburg (18e-20e eeuw), Historische Reeks Land van Heusden en Altena 16: 99-133.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2006), Brabant de natie, Noordbrabants historisch jaarboek 22-23: 291-297.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2006), Dutch rural economy and society in the later medieval period (ca. 1000-1500): an historiographical survey. In: Thoen E. & Molle L. van (Eds.), Rural history in the North Sea area: an overview of recent research. Turnhout: Brepols. 249-282.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2006), Such stuff as peoples are made on: ethnogenesis and the construction of nationhood in medieval Europe, The Medieval History Journal 9: 195-242.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2005), Review of: Halsall Guy (2003), Warfare and Society in the Barbarian West, 450-900. London/New York. The Medieval History Journal 8: 420-425.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2005), Review of: McCarthy Conor (2004), Love, sex, and marriage in the Middle Ages. A sourcebook. London/New York. The Medieval History Journal 8: 426-428.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2005), Medieval peoples imagined. Amsterdam.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2004), 1302-2002. De Guldensporenslag en zijn nagalm in de moderne tijd, BMGN: Low Countries Historical Review 119: 153-173.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2004), Amsterdam tot 1578: voltooid verleden tijd?, Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 91(4): 20-29.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2004), An abbot’s most worldly concerns. Transfers of land and the land market in the notebook of William of Ryckel (c.1250-1270). In: Hoppenbrouwers P.C.M. & Bavel B.J.P. van (Eds.), Landholding and land transfer in the North Sea area (late Middle Ages-19th century). Turnhout 101-127.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2004), Boeren op löss, veen en zand. In: Uytven R. & et al. (Eds.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden. Leuven etc 113-118.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2004) Duisternis der demografen. Middeleeuwse kijk op huwelijksmoraal en bevolkingspolitiek. Review of: Biller Peter (2000), The measure of multitude. Population in medieval thought. Oxford. De Academische Boekengids 47: 11-12.
 • Bavel J.P. van & Hoppenbrouwers P.C.M. (2004), Landholding and land transfer in the North Sea area (late Middle Ages-19th century). In: Bavel J.P. van & Hoppenbrouwers P.C.M. (Eds.), Landholding and land transfer in the North Sea area (late Middle Ages-19th century). Turnhout 13-43.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Bavel B.J.P. van (Eds.) (2004), Landholding and land transfer in the North Sea area (late Middle Ages-19th century). Turnhout.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2004), Passing property under an egalitarian system. The case of the Land van Heusden (the Netherlands) in the late medieval and early modern period. In: Cavaciocchi S. (Ed.), Il mercato della terra, secc. XIII-XVIII. Prato 951-977.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2003), Vengeance is ours? The involvement of kin in the settlement of “cases of vengeance” in later medieval Holland. In: Davis I., Müller M. & Rees Jones S. (Eds.), Love, marriage, and family ties in the later Middle Ages. Turnhout 241-275.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2003) Wereldvreemd uit overtuiging. Review of: Warnar Geert (2003), Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw. Amsterdam. Historisch Nieuwsblad : 57.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2002), De standaardfactor. Over het gevoel Engels te zijn in de twaalfde eeuw. Amsterdam.
 • Blockmans W.P. & Hoppenbrouwers P.C.M. (2002), Eeuwen des Onderscheids. Geschiedenis van de Europese middeleeuwen [Centuries of Discernment. A history of European middle ages]. Amsterdam: Prometheus.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2002), Review of: Levine David (2001), At the dawn of modernity. Biology, culture, and material life in Europe after the year 1000. Berkeley 47: 487-491.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2002), The use and management of commons in the Netherlands. An overview. In: Moor M. de, Shaw-Taylor L. & Warde P. (Eds.), The management of common land in north west Europe, c. 1500-1850. Turnhout 87-112.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2002), Van waterland tot stedenland. De Hollandse economie ca. 975-ca. 1570. In: Nijs T. de & Beukers E. (Eds.), Geschiedenis van Holland. Deel I. Tot 1572. Hilversum 103-148.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2001), Comparing medieval households from a legal perspective. In: Carlier M. & Soens T. (Eds.), The household in late medieval cities. Italy and Northwestern Europe compared. Leuven/Apeldoorn 51-56.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2001), De middeleeuwse oorsprong van de dorpsgemeente in het noorden van het hertogdom Brabant, Noordbrabants historisch jaarboek 17-18: 45-90 & 353-354.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2001), Review of: Bavel B.J.P. van (1999), Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het westelijke gedeelte van het Gelderse rivierengebied ca.1300-ca. 1570. Hilversum. Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 14: 156-161.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2001), Review of: Ham W.A. van (2000), Macht en gezag in het Markiezaat. Een politiek-institutionele studie over stad en land van Bergen op Zoom (1477-1583). Hilversum. BMGN: Low Countries Historical Review 116: 377-379.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Luiten van Zanden J.L. (2001), Introduction. The Brenner Debate and its historiographical fate. In: Hoppenbrouwers P.C.M. & Luiten van Zanden J.L. (Eds.), Peasants into farmers? The transformation of rural economy and society in the Low Countries (Middle Ages-19th century) in light of the Brenner debate. Turnhout 13-18.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2001), Mapping an unexplored field. The Brenner Debate and the case of Holland. In: Hoppenbrouwers P.C.M. & Luiten van Zanden J.L. (Eds.), Peasants into farmers? The transformation of rural economy and society in the Low Countries (Middle Ages-19th century) in light of the Brenner debate. Turnhout 41-66.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Luiten van Zanden J.L. (Eds.) (2001), Peasants into farmers? The transformation of rural economy and society in the Low Countries (Middle Ages-19th century) in light of the Brenner debate. Turnhout.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Luiten van Zanden J.L. (2001), Restyling the transition from feudalism to capitalism. Some critical reflections on the Brenner thesis. In: Hoppenbrouwers P.C.M. & Luiten van Zanden J.L. (Eds.), Peasants into farmers? The transformation of rural economy and society in the Low Countries (Middle Ages-19th century) in light of the Brenner debate. Turnhout 19-40.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2001), Town and country in Holland, 1300-1550. In: Epstein S.R. (Ed.), Town and country in Europe, 1300-1800. Cambridge 54-79.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2000), Cities as centers of creative activity. An interview with Jan de Vries, Leidschrift 15(2): 105-117.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2000), Review of: Bavel B.J.P. van (1999), Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het westelijke gedeelte van het Gelderse rivierengebied ca.1300-ca. 1570. Hilversum. NEHA-bulletin voor de Economische Geschiedenis 14: 284-287.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2000), Inleiding. Elites en eliteonderzoek in Nederland, Leidschrift 15(1): 5-13.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2000), Late medieval and early modern towns as focal point of market power. An interview with Stephan Epstein, Leidschrift 15(2): 87-104.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1999), Crop yields in Dutch agriculture, 1850-1990. In: Bavel B.J.P. van & Thoen E. (Eds.), Land productivity and agro-systems in the North Sea Area (Middle Ages-20th century). Turnhout: Brepols. 113-135.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1999), De millenniummythe. De angst voor het jaar 1000 en het idee van het millennium in de Middeleeuwen, De Sofa. Nieuwsblad voor de Studie Psychologie 8(2): 25-28.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1999), Rebels with a cause: the peasant movements of Northern Holland in the Later Middle Ages. In: Blockmans W. & Janse A. (Eds.), Showing status. Representation of social positions in the Late Middle Ages. Turnhout: Brepols. 445-482.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1999), Review article on John Haldon, Warfare, state and society in the Byzantine world, 565-1204 (London 1999), The Medieval History Journal 3: 387-395.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1999), Tussen hoop en vrees. Middeleeuwse ideeën over het duizendjarig rijk van de laatste dagen, Leidschrift 14: 47-74.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1998), England's agrarian history outside the Agrarian History of England and Wales, NEHA Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 61: 6-14.
 • Haan H.J. de & Hoppenbrouwers P.C.M. (1998), Intergenerational transfer of rural property in The Netherlands. Law, moral code and practice. In: Bouchard G., Goy J. & Head-König A.-L. (Eds.), Nécessité's économiques et pratiques juridiques. Problèmes de la transmission des exploitations agricoles (XVIIIe-XV|Xe siècles). Rome: Ecole Française de Rome. 339-355.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1998), Rekeningen als bron voor sociaal-economisch historisch onderzoek. Een historiografisch onderzoek van twee decennia. In: Boer D.E.H. de, Marsilje J.W. & Smit J.G. (Eds.), Van der Rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van middeleeuws rekeningmateriaal. Den Haag: Inst. voor Ned. Geschiedenis. 73-86.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1998), Ridders en boeren op het witte doek. Historische speelfilms over de Middeleeuwen tot lering of vermaak?, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 12: 161-169.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Vries P.H.H. (1998), 'The importance of knowledge-systems. Interview with John Rankine Goody', Itinerario 22: 9-21.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Vries P.H.H. (1998), The importance of knowledge-systems. Interview with John Rankine Goody, Itinerario 22(1): 9-21.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1997), Agricultural production and technology in the Netherlands, c. 1000-1500. In: Ashill G. & Langdon J. (Eds.), Medieval farming and technology. The Impact of agricultural change in northwest Europe. Leiden: Brill. 89-114.
 • Bailly M.C. le & Hoppenbrouwers P.C.M. (Eds.) (1997), . Leidschrift.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1997), In statu viatoris - reizen in de middeleeuwen tussen contemptus mundi en curiositas, Leidschrift 12(3): 5-18.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Bailly M.-C. le (Eds.) (1997), Reizen in de Middeleeuwen (special),. Leidschrift.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1997), "Wij" en de anderen. De buiten-Europese bijdrage aan de europeanisering van Europa, Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland 38(8): 16-21.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1996), Review of: Rösener Werner (1993), Die Bauern in der europäischen Geschichte. Munchen. TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 109.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1996), Op zoek naar de 'kerels'. De dorpsgemeente in de dagen van graaf Floris V. In: Boer D.E.H. de, Cordfunke E.H.P. & Sarfatij H. (Eds.), Wi Florens ... De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw. Utrecht: NN. 224-242.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1996), Over econometrie en de geschiedenis van het middeleeuwse platteland. Aantekeningen bij Robert M. Townsend, The medieval village economy. A study of the Pareto mapping in general equilibrium models (Princeton 1993), NEHA-bulletin voor de Economische Geschiedenis 10: 22-29.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1996), Over het gezin, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 10: 235-249.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1996), The shape of 'Europe'[interview with Robert Bartlett], Leidschrift 11: 39-53.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1995), Review of: Braam A. van (1993), Zaandam in de middeleeuwen. Hilversum. BMGN: Low Countries Historical Review 110: 572-574.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1995), Review of: Bavel B.J.P. van (1993), Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592). Hilversum. BMGN: Low Countries Historical Review 110: 569-571.
 • Hoppenbrouwers P.C.M., Bieleman J. & Elerie J.H.N. (Eds.) (1994), Boerenlandschap in beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouw Genootschap. Groningen.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Doorgifte van erfgoed op het laatmiddeleeuwse platteland, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 8: 88-98.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Geert Veenhuizen. In: Dijk J.D.R. van & Foorthuis W.R. (Eds.), Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen. Groningen 235-237.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Buursma A. (1994), Het Drentse landbouwbedrijf 1910-1970. In: Hoppenbrouwers P.C.M., Bieleman J. & Elerie J.N.H. (Eds.), Boerenlandschap in beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouw Genootschap. Groningen 87-106.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Review of: Buitelaar A.L.P. (1993), De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek. Hilversum. BMGN: Low Countries Historical Review 110: 563-565.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Review of: Bavel B.J. van (1993), Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592). Hilversum. Analecta Premonstratensia 70: 309-313.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Review of: Minnen B. (1991), Een landelijke parochie in de middeleeuwen. Rotselaar van 1044 tot 1559. Leuven. BMGN: Low Countries Historical Review 109: 67-68.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Review of: Knol E. & Langen G.J. de (1993 | 1992), De Noordnederlandse kustlanden in de vroege middeleeuwen | Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de vroege en volle middeleeuwen. Groningen. BMGN: Low Countries Historical Review 109: 462-465.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Jan Kok. In: Dijk J.D.R. van & Foorthuis W.R. (Eds.), Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen. Groningen 134-141.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Keulen J. van (1994), Kroniek 1993 – Literatuuroverzicht, Gronings Historisch Jaarboek : 146-161.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Territorialiteit en landsheerlijkheid. Aspecten van de wisselwerking tussen uitbreiding van bewoning en staatsvorming in het bovenland van Heusden en de westelijke Langstraat in de veertiende eeuw, Noordbrabants historisch jaarboek 10: 8-59.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1993), Een meent en haar mythen. De vroegste geschiedenis van het Wijkerzand (15de-16de eeuw), Historische Reeks Land van Heusden en Altena 3: 41-65.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1993), Juichkreet of uitroep van wanhoop? De herinnering aan het duurtejaar 1557 in twee Groninger kerken, Groninger Kerken 10: 137-143.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1992), De landbouw in het Halfambt van 1800 tot 1950. In: Boerma G., Kruizenga A.F. & Tuuk R. van der (Eds.), Boerderijen in het Halfambt. Groningen 33-72.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1992), Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden, ca. 1360-ca. 1515 (2 Vols.). Wageningen/Groningen.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1992), Het Vlaanderen van Thoen, BMGN: Low Countries Historical Review 107: 55-62.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1992), Review of: Brink A. van den (1990), Structuur in beweging. Het landbouwstructuurbeleid in Nederland, 1945-1985. Wageningen. BMGN: Low Countries Historical Review 107: 163-165.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1992), Review of: Schuurman A.J. (1991), Historische demografie en bevolkingsgeschiedenis. Zutphen. Ons Waardeel : 192-194.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1991), De historicus: Nanno Gerhard Addens (1892-1971). In: Hoppenbrouwers P.C.M. (Ed.), Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland. Groningen 78-95.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (Ed.) (1991), Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland. Historia Agriculturae. Groningen.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1991), Grondgebruik en agrarische bedrijfsstructuur in het Oldambt na de vroegste inpolderingen (1630-1720). In: Hoppenbrouwers P.C.M. & Elerie J.N.H. (Eds.), Het Oldambt, deel 2. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen. Groningen.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Elerie J.N.H. (Eds.) (1991), Het Oldambt, deel 2. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen. Groningen.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1991), Review of: Vries A.P. de (1989), Een kwarteeuw agrarisch leerlingwezen. De velerlei invloeden op de inrichting en de omvang van de drie agrarische leerlingstelsels. Wageningen. BMGN: Low Countries Historical Review 106: 144-145.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1991), Ter inleiding. In: Hoppenbrouwers P.C.M. (Ed.), Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland. Groningen 7-13.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1990), De Costumen van Heusden van 1569, Verslagen en Mededelingen van de Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht 6: 50-120.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Schaars A.H.G. (Eds.) (1990), Europa en de landbouw. Visies op verleden en toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Wageningen.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1990), Review of: Verstegen S.W. (1989), Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe [etc.]. Amserdam. Gelders Oudheidkundig Contactbericht 126: 3-4.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1989), Review of: Schaïk R. van (1987), Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen. Hilversum. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 15: 100-102.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1989), Review of: Keniston McIntosh M. (1986), Autonomy and community. The royal manor of Havering. Cambridge. TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 102: 120-121.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1988), Demographische Entwicklung und Besitzverhältnisse im Wold-Oldambt (Provinz Groningen), ca. 1630-1730. Die Quellen und ihre Probleme. In: Hinrichs E. & Zon H. van (Eds.), Bevölkerungsgeschichte im Vergleich. Studien zu den Niederlanden und Nordwestdeutschland. Aurich 9-26.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1988), Review of: Durliat Jean & et al (1985), Le grand domaine aux époques mérovingienne et carolingienne. Gent. TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 101: 255-256.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1987), De broederschap van Onze-Lieve-Vrouw te Heusden. In: Boer D.E.H. & Marsilje J.W. (Eds.), De Nederlanden in de late middeleeuwen. Utrecht 199-235.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1987), Review of: Fossier Robert & et al (1985), La Belgique rurale du Moyen-Age à nos jours [etc.]. Bruxelles. TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 100: 242-243.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1987), Review of: Rösener W. (1985), Bauern im Mittelalter. Munchen. TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 100: 234.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1987), Inventaris van het archief van het tertiarissenconvent van Sint-Catharina te Heusden (1308) 1316-1588 (1598). Inventarisreeks Rijksarchief in Noord-Brabant no. 36. 's-Hertogenbosch.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1986), Een moeilijk begin in de landbouw: prehistorie en middeleeuwen. In: Noordegraaf L. (Ed.), Agrarische Geschiedenis van Nederland van prehistorie tot heden. 's-Gravenhage 9-35.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1986), Geen heer, geen boer. De bemoeienissen van Johannes le Francq van Berkhey met de Hollandse landbouw, Holland: historisch tijdschrift 18: 130-147.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1986), Gezocht: Drenthe in de Middeleeuwen, Ons Waardeel 6: 50-55.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1986), Review of: Hofstee E.W. (1985), Groningen van grasland naar bouwland 1750-1930. Wageningen. TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 99: 117-118.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1986), Regionale geschiedenis en de inbreng van amateur-historici: een discussiestuk en een rede, Driemaandelijkse bladen 38: 43-56.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1985), Review of: Logan F.D. (1983), The Vikings in history. London. TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 98: 420-421.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1985), Maagschap en vriendschap. Een beschouwing over de structuur en functies van verwantschapsbetrekkingen in het laatmiddeleeuwse Holland, Holland: historisch tijdschrift 17: 69-108.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1984), De sociale structuur in de dorpen van het Land van Heusden omstreeks 1375, Met Gansen Trou 34: 36-41.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1984), Review of: Duindam H.F.J. & Stichting Comité Oud-Muiderberg (1982), Holland in der dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw. Den Haag. TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 97: 89-90.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1984), Review of: Toussaint Ingo (1982), Die Grafen von Leiningen [etc]. Sigmaringen. TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 97: 247-249.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1982), Dr. Camps’ levenswerk. Het oorkondenboek van de Meijerij, Varia Historica Brabantica 11: 1-15.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1981), Review of: Hugenholtz F.W.N. & Stichting Comité Oud-Muiderberg (1979), Floris V. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw. Den Haag. TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 94: 265-267.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1980), De rekeningen van de drossaard van Heusden 1393-1396. In: Boer D.E.H. de, Faber D.J. & Jansen H.P.H. (Eds.), De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. 's-Gravenhage 1-28.
 • Jansen H.P.H. & Hoppenbrouwers P.C.M. (1980), Heervaart in Holland, BMGN: Low Countries Historical Review 94: 1-26.
 • Jansen H.P.H. & Hoppenbrouwers P.C.M. (1980), Military obligation in mediaeval Holland. The burden of the host, 13(1980): 1-24.
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1978), Review of: Thoen E. (1987), Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen [etc.]. Gent. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 15: 298-300.

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.