Universiteit Leiden

nl en

Matthew Gillett

External PhD candidate

Name
M.G. Gillett
Telephone
+31 71 527 5200
E-mail
geen

Title research:
Prosecuting environmental destruction under international criminal law

External PhD candidate

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Internationaal Publiekrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number flex

Contact

Publications

This website uses cookies. More information