Universiteit Leiden

nl en

Leendert Louwe Kooijmans

Guest

Name
Prof.dr. L.P. Louwe Kooijmans
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
l.p.louwe.kooijmans@arch.leidenuniv.nl

Contact

Office days

Since Leendert Louwe Kooijmans is retired, he is only irregularly present at the Faculty of Archaeology. You may contact him for an appointment.

Research

My research concentrated on the Meso- and Neolithic of the Netherlands in its European context and especially on the process of neolithisation.

Curriculum vitae

Born in 1940, I studied physical geography at Utrecht University and prehistory in Leiden. Was appointed as curator prehistory at the National Museum of Antiquities (1966), wrote a PhD thesis on the prehistoric occupation of the Rhine/Meuse delta and had the honour to be the successor of my teacher and supervisor prof. P.J.R. Modderman in 1982. I played an important role in the foundation in 1979 of the present Faculty of Archaeology, which I served as Dean till my retirement in 2003. I supervised 30 PhD studies, wrote over hundred scientific and popularising papers, and was author or (co)editor of eight major books.  

Guest

 • Faculteit Archeologie
 • Archeologie Faculteitsbureau
 • Jas J. & Louwe Kooijmans L.P. (2019), Portret van een 'Germaansche' urn uit Deelen. In: Arnoldussen S., Ball E.A.G., Dijk J. van, Norde E., Vries N. de (Eds.) Metaaltijden. no. 6 Leiden: Sidestone Press. 133-147.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2019), Willem Pleyte en zijn opgraving van het urnenveld bij Deelen, 1845 - 1889, Bijdragen en Mededelingen, Historisch Jaarboek voor Gelderland 110: 157-186.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (2018), Grafheuvels bij Arnhem. Opgravingen op het landgoed Warnsborn 1947-’48, Palaeohistoria : acta et communicationes Instituti Bio-archaeologici Universitatis Groninganae 59/60: 49-98.
 • Louwe Kooijmans L.P. (2017), Een kleine uithoek van de bewoonde wereld, nieuwe inzichten over Nederlands oudste geschiedenis, Kleio 58(6): 12-15.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (2017), Onze vroegste voorouders. Amsterdam: Bert Bakker.book
 • Louwe Kooijmans L.P. (2017), Vale gier - Gyps fulvus. In: Esser K., Lauwerier R. (Eds.) Vogelzang voor (ruim) 25 jaar Jorn T. Zeiler in de archeozoölogie. Amersfoort / Oostvoorne. 89-91.book chapter
 • Louwe Kooijmans L., Hamburg T. & Smits L. (2016), Burial and non-burial at Late Mesolithic Hardinxveld (NL). In: Grünberg J.M., Gramsch B, Larsson L., Orschiedt J., Meller H. (Eds.) Mesolithic burials - Rites, symbols and social organisation of early post-glacial communities. Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle no. 13 Halle (Saale): Landesmuseum für Vorgeschichte. 593-608.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2015), Pijlspitsen van de Pampel, Vrienden van de Hoge Veluwe 62(3): 4-7.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (2014), Hunebedden, 3000 voor Christus. In: Bouwman R. (Ed.) De canon van Nederland, onze geschiedenis in 50 thema's. Amsterdam: Meulenhoff.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2014), Late bronstijd op de Gulden Bodem, Arnhem, Westerheem 63: 168-178.
 • Louwe Kooijmans L.P. (2014), LIjdensweg of zegentocht? Pain or triumph?. In: Bakels C., Fennema K., Porck J.F., Wansleeben M. (Eds.) We discovered that times are a-changin and much stays the same. Leiden: Faculty of Archaeology. 90-94.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2012), Holland op z’n wildst? De Vera-hypothese getoetst aan de prehistorie, De Levende Natuur 113(2): 62-66.
 • Louwe Kooijmans L.P. (2012), Reflections on the Mesolithic burial pits at Mariënberg (province of Overijssel), the Netherlands. In: Niekus M.J.L.Th. (Ed.) A Mind Set on Flint. Studies in Honour of Dick Stapert. Groningen: Barkhuis, Groningen University Library. 401-424.
 • Louwe Kooijmans L.P. & Verbruggen M. (2011), Donken door de eeuwen heen, Westerheem 60: 274-287.
 • Louwe Kooijmans L.P. (2011), Levende stenen. De rituele rol van vuursteen, De Academische Boekengids 85: 7-8.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (2011), Schipluiden and the final stage of neolithisation in the Lower Rhine Basin. In: Bostyn F., Martial E., Praud I. (Eds.) Le Néolithique du Nord de la France dans son context européen: habitat et économieaux 4e et 3e millénaires avant notre ère. Actes du 29e colloque interrégionalsur le Néolithique, Villeneuve-d’Ascq, 2-3 octobre 2009. Revue archéologique de Picardie. 121-138.
 • Louwe Kooijmans L.P. & Vanmontfort B.L.L. (2010), Early pottery traditions in the Lower Rhine area. Concluding remarks. In: Bart Vanmontfort, Leendert Louwe Kooijmans, Luc Amkreutz (Eds.) Pots, Farmers and Foragers. Pottery traditions and social interaction in the earliest Neolithic of the Lower Rhine Area. Leiden: Leiden Unviersity Press. 209-213.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2010), Mesolithic Europe: diversity in uniformity, Antiquity 84: 241-246.article in journal
 • Vanmontfort B.L.L., Louwe Kooijmans L.P., Amkreutz L.W.S.W. & Verhart L.B.M. (2010), Pots, Farmers and Foragers. Pottery traditions and social interaction in the earliest Neolithic of the Lower Rhine Area.. Leiden: Leiden University Press.book
 • Louwe Kooijmans L.P. (2010), Schipluiden-Harnaschpolder en zijn plaats in de ontwikkeling van de neolithische levenswijze. In: Groenendaal H., Moerman J., Ooststroom F. van (Eds.) Historisch Jaarboek Schipluiden 2010.. 18-25.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2010), The ceramisation of the Low Countries, sees as the result of gender-specific processes of communication. In: Bart Vanmontfort, Luc Amkreutz, Leo Verhart, Leendert Louwe Kooijmans (Eds.) Pots, Farmers and Foragers. Pottery traditions and social interaction in the earliest Neolithic of the Lower Rhine Area.. Archaeological Studies Leiden University no. 20 Leiden: Leiden Unviersity Press. 27-39.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2010), The VL-pot van Kootwijk en enkele andere potdeposities uit de tweede helft van het vierde millennium v.Chr.. In: Ridder T. de (Ed.) Vlaardingen-cultuur. no. 2 Vlaardingen: Archeologische Werkgemeenschap Nederland.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2009), De archeologische collectie van het KZGW vroeger en nu, Zeeland 18(3): 90-94.article in journal
 • Tamis W.L.M., Beckers A., Louwe Kooijmans L.P. & Mourik J. (2009), Hap, daar gaat weer zon smakelijke orchis; de gevolgen van begrazing door vee voor Rode Lijstsoorten., Gorteria 33: 186-201.article in journal: refereed
 • Louwe Kooijmans L.P. (2009), The agency factor in the process of Neolithisation – a Dutch case study, Journal of Archaeology in the Low Countries 1(1): 27-54.
 • Louwe Kooijmans L.P. (2009), Van jager tot boer in Nederland, Argos 41: 8-14.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (2008), Delfland: een fijnschalige kijk op het neolithisatieproces. In: Flamman J., Besselen E.A. (Eds.) Het verleden boven water. Archeologische monumentenzorg in het AHR-project, Amersfoort-Delft.. 107-137.
 • Louwe Kooijmans L.P. (2008), Geleen-Janskamperveld: Landscape and soil conditions. In: Velde Pieter van de (Ed.) Excavations at Geleen-Janskamerveld 1990/1991.. 13-21.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2008), Het kindergraf van Molenaarsgraaf. In: Amkreutz L., Willemsen A. (Eds.) Tijdreizigers. Leiden: Rijksmuseum van Oudheden. 46-47.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2008), Peddelen over de plassen, over kano’s en peddels uit Meso- en Neolithicum in Nederland. In: Boomstamkano's, overnaadse schepen en tuigage: inleidingen gehouden tijdens het tiende Glavimans Symposion, Lelystad, 20 april 2006.. 26-37.conference paper
 • Louwe Kooijmans L.P. (2008), The earliest pottery in the western part of the North German Plain and its inspirations. In: Hartz S., Lüth F., Terberger T. (Eds.) Early pottery in the Baltic, dating, origin and social context. Frankfurt am Main. 443-446.
 • Louwe Kooijmans L.P., Mol J.A., Bakels C.C. & Wijngaarden-Bakker L.H. van (2007), Het donkenlandschap in prehistorische tijd., Mededelingenblad van de historische vereniging Hardinxveld-Giessendam 29(2): 21-28.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (2007), Multiple choices, mortuary practices in the Low Countries during the Mesolithic and the Neolithic, 9000-3000 cal BC. In: Larsson L., Luth F., Terberger T. (Eds.) Innovation and continuity - non-megalithic mortuary practices in the Baltic. no. 89 Mainz am Rhein: Philip von Zabern.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2007), Nogmaals Hazendonk. In: Bloemers J.H.F. (Ed.) Tussen D26 en P14: Jan Albert Bakker 65 jaar. Amsterdam: Amsterdams Archeologisch Centrum. 147-180.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. & Verhart L.B.M. (2007), Pebbles and paddles. On Rijckholt flint distribution and water transport in the Mesolithic and Neolithic in the Netherlands., Acta Archaeologica Ludensia 4(26): 201-206.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (2007), Pieter Jan Remees Modderman (1919-2005). In: Jansen R., Louwe Kooijmans L.P. (Eds.) Tien jaar Archol. Van Contract tot wetenschap.. Leiden: Archol BV.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2007), Schipluiden en de ontwikkeling van de neolitische levensstijl, Archeobrief 10.12: 2-10.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (2007), The gradual transition to farming in the Lower Rhine Basin. In: Whittle A., Cummings V. (Eds.) Going over: the Mesolithic-Neolithic transition in north-west Europe. Proceedings of the British Academy no. 144 London: British Academy. 287-309.
 • Louwe Kooijmans L.P. & Jansen R. (2007), Tien jaar Archol. In: Jansen R., Louwe Kooijmans L.P. (Eds.) Van contract tot wetenschap. Tien jaar archeologisch onderzoek door Archol BV, 1997-2007. Leiden: Archol BV. 9-19.book chapter
 • Jansen R. & Louwe Kooijmans L.P. (2007), Tien jaar Archol. Van Contract tot Wetenschap. Leiden: Archol BV.book
 • Louwe Kooijmans L.P. (2007), Van Hardinxveld naar Schipluiden, van jager naar boer.. In: Jansen R., Louwe Kooijmans L.P. (Eds.) Tien jaar Archol. Van Contract tot wetenschap.. Leiden: Archol BV. 152-166.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. & Jongste P.F.B. (2006), Discovery and working method. In: Schipluiden. A Neolithic settlement on the Dutch North Sea Coast c. 3500 CAL BC. Leiden: Faculty of Archaeology Leiden University. 3-19.book chapter
 • Hamburg T. & Louwe Kooijmans L.P. (2006), Features. In: Louwe Kooijmans L.P., Jongste F.B. (Eds.) Schipluiden.A Neolithic settlement on the Dutch North Sea Coast c.3500 CAL BC. Leiden: Faculty of Archaeology Leiden University. 39-67.book chapter
 • Smits E. & Louwe Kooijmans L.P. (2006), Graves and humain remains. In: Louwe Kooijmans L.P., Jongste P.F.B. (Eds.) Schipluiden. A Neolithic settlement on the Dutch North Sea Coast c. 3500 CAL BC. Leiden: Faculty of Archaeology Leiden University. 91-113.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2006), Les débuts de la traction animale aux Pays-Bas et ses conséquences. In: Pétrequin P., Arbogast A. (Eds.) Premiers Chariots, Premiers araires, La diffusion de la tractation animale en Europe pendant les IVe et IIIe millénaires avant notre ère. Parijs.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. & Jongste P.F.B. (2006), Schipluiden. A Neolithic Settlement on the Dutch North Sea Coast c.3500 CAL BC. Leiden: Faculty of Archaeology Leiden University.book
 • Louwe Kooijmans L.P. (2006), Schipluiden: a synthetic view. In: Louwe Kooijmans L.P., Jongste P.F.B. (Eds.) Schipluiden. A Neolithic settlement on the Dutch North Sea Coast c. 3500 CAL BC.: Faculty of Archaeology Leiden University. 485-517.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2006), Stenen des aanstoots, Archeobrief 10.2: 42.article in journal
 • Mol J.A., Louwe Kooijmans L.P. & Hamburg T. (2006), Stratigraphy and chronology of the site. In: Louwe Kooijmans L.P., Jongste P.F.B. (Eds.) Schipluiden. A neolithic settlement on the Dutch North Sea Coast c. 3500 Cal BC. Analecta Praehistorica Leidensia Leiden: Faculty of Archaeology Leiden University. 19-38.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2006), Terugblik (Jaaroverzicht 2005), Archeobrief 9.4: 3.article in journal
 • Wansleeben M. & Louwe Kooijmans L.P. (2006), The archaeological remains: a critical spatial approach. In: Louwe Kooijmans L.P., Jongste P.F.B. (Eds.) Schipluiden. A Neolithic settlement on the Dutch North Sea Coast c. 3500 CAL BC. Leiden: Faculty of Archaeology Leiden University. 67-89.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. & Kooistra L. (2006), Wooden artefacts. In: Louwe Kooijmans L.P., Jongste P.F.B. (Eds.) Schipluiden. A Neolithich settlement on the Dutch North Sea Coast c. 3500 CAL BC. Leiden: Faculty of Archaeology Leiden University. 225-253.book chapter
 • Gijn A.L. van & Louwe Kooijmans L.P. (2005), De eerste boeren: synthese. In: Louwe Kooijmans L.P., Broeke, P.W. van den, Fokkens H., Gijn A.L. van (Eds.) The Prehistory of the Netherlands. Amsterdam: Prometeus. 337-356.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P., Broeke P.W. van den, Fokkens H. & Gijn A.L. van (Eds.) (2005), De prehistorie van Nederland. Amsterdam: Prometeus.editorship of book
 • Gijn A.L. van & Louwe Kooijmans L.P. (2005), Hunters and gatherers: synthesis.. In: Louwe Kooijmans L.P., Gijn A.L. van (Eds.) The Prehistory of the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press. 187-202.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. & Jongste P.F.B. (2005), Midden-Delfland, den Hoorn, Harnaschpolder (Archeologische Kroniek Holland 2004), Archeologische Kroniek van Holland 2004: 103-106.article in journal
 • Gijn A.L. van & Louwe Kooijmans L.P. (2005), The first farmers. Introduction 5300-2900 BC.. In: Louwe Kooijmans L.P., Gijn A.L. van (Eds.) The Prehistory of the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press. 203-219.book chapter
 • Fokkens H., Louwe Kooijmans L.P., Gijn A.L. van & Broeke P.W. van den (2005), The Prehistory of the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press.book
 • Louwe Kooijmans L.P., Broeke P.W. van den, Fokkens H. & Gijn A.L. van (Eds.) (2005), The Prehistory of the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press.editorship of book
 • Gijn A.L. van & Louwe Kooijmans L.P. (2005), Vroeg- en midden-neolithicum. Inleiding: 5300-2900 v. Chr.. In: Louwe Kooijmans L.P., Broeke P.W. van den, Fokkens H., Gijn A.L. van (Eds.) Een prehistorie van deze tijd. Amsterdam: Prometeus. 203-218.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2004), Comment on Peter Rowley Conwy "How the West was lost", Current Anthropology 45(Supplement): S102-103.article in journal: refereed
 • Louwe Kooijmans L.P. (2004), Transition to farming along the lower Rhine and Meuse, 5500-3500B.C.. In: Bogucki P., Crabtree P.J. (Eds.) Enceclopedia of the Ancient Europe, 8000 B.C. - A.D. 1000, Volume I, The Mesolithic to Copper Age. New York: Thomsen Gale. 286-292.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2003), AMZ en Akademia, Archeobrief 25: 24-25.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (2003), Archaeological approaches to the Long-Term History of the Landscape. In: Benzing B., Hermann B. (Eds.) Exploitation and Overexploitation in Societies Past and Present. Münster: LIT Verlag.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. & Hamburg T.D. (2003), Een midden-neolithische nederzetting op een kustduin, circa 3700 voor Chr. De opgravingen aan de Noordhoornse weg te Schipluiden (, Archaeology, Leiden), . Leiden: Archol & Faculteit der Archeologie.report
 • Louwe Kooijmans L.P. & Hamburg T.D. (2003), Een midden-neolithische nederzetting op een kustduin, circa 3700 voor Chr. De opgravingen aan de Noordhoornse weg te Schipluiden (. Archaeology, Archaeology, Leiden), . Leiden: Archol & Faculty of Archaeology.report
 • Louwe Kooijmans L.P. (2003), Jagers in de wetlands tussen Rijn en Maas, 7500 jaar geleden Natuurkundige Voordrachten, Nieuwe Reeks no. 81. Den Haag: Diligentia. 59-64.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P., Velde P. van de & Kamermans H. (2003), The early Bandkeramik settlement of Geleen-Janskamperveld, its intrasite structure and dynamics. In: Eckert J., Eisenhauer U., Zimmermann A. (Eds.) Archäologische Perspectieven, Analysen und Interpretationen im Wandel. Festscgrift für Jens Lúning zum 65. Geburtstag. Rahden: Verlag Marie Leidorf. 373-397.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P., Velde, P. van de & Kamermans H. (2003), The early Bandkeramik settlement of Geleen-Janskamperveld (the Netherlands). In: Eckert J., Eisenhauer U., Zimmermann A. (Eds.) Archäologische Perspektiven, Festschrift für Jens Lüning zum 65. Geburtstag. Internationale Archäologie no. Studia Honoraria 20 Rahden/Westfalen: Marie Leidorf. 373-397.book chapter
 • LouweKooijmans L.P. (2003), The Hardinxveld sites in the Rhine/Meuse Delta. In: Larsson L., Kindgren H., Knutsson K., Loeffler D., Åkerlund A. (Eds.) Mesolithic on the Move, papers pesented at the sixth international conference on the Meolithic in Europe. Oxford: Oxbow Books. 608-624.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2002), Moord en doodslag in Wassenaar, een graf van 3700 jaar oud.. In: Bent G. van der, Ommering G. van der, Rossum R. van (Eds.) Dwars door de duinen. Katwijk: Van den Berg. 17.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2002), Moord en doodslag in Wassenaar, een graf van 3700 jaar oud.. In: Bent G. van den, Ommering G. van, Rossum R. van (Eds.) Dwars door de Duinen. Katwijk: Van den Berg. 17.book chapter
 • Coles B. & Louwe Kooijmans L.P. (2001), A new Mesolithic artefact from Hardinxveld, the Netherlands, Past, Newsletter of the Prehistoric Society 38: 5-7.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P., Gijn A.L. van, Oversteegen J. & Bruineberg M. (2001), Artefacten van been, gewei en tand. In: Louwe Kooijmans L.P. (Ed.) Hardinxveld-Giessendam De Bruin, een kampplaats uit het laat-mesolithicum en het begin van de Swifterbantcultuur in de Rijn/Maasdelta, 5500-4450 v. Chr.. ROB rapportage archeologische monumentenzorg no. 88 Amersfooort: ROB. 327-367.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P., Oversteegen J & Gijn A.L. van (2001), Artefacten van been, gewei en tand. In: Louwe Kooijmans L.P. (Ed.) Hardinxveld-Giessendam Polderweg. Een mesolithisch jachtkamp in het rivierengebied (5500-5000 v. Chr.). Rapportages archeologische monumentenzorg no. 83 Amersfoort: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). 285-324.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2001), Het is toch wel fijn om positivist te zijn.. In: Kaptijn E., Rossenberg E. van (Eds.) Een zeemansgraf. Bundel met opstellen ter gelegenheid van het vervroegd pensioen van Pieter van de Velde. Leiden: Faculteit der Archeologie. 15-18.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2001), Het is toch wel fijn, om positivist te zijn.. In: Kaptijn E., Rosenberg E. van (Eds.) Een zeemansgraf. Feestbundel met opstellen ter gelegenheid van het vervroegd pensioen van Pieter van de Velde. Leiden: Faculty of Archaeology. 15-18.book chapter
 • Gijn A.L. van, Louwe Kooijmans L.P., Zandstra & J.G. (2001), Natuursteen. In: Louwe Kooijmans L.P. (Ed.) Hardinxveld-Giessendam Polderweg. Een mesolithisch jachtkamp in het rivierengebied (5500-5000 v. Chr.). Amersfoort: ROB. 163-179.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2001), Vroeg-neolithische offerplaatsen, de wortels van bronsdeposities?. In: Edelpatina, 2 toespraken tot Jay J. Butler, gehouden op 12 april 2001 ter gelegenheid van de overhandiging van Patina.. 9-15.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2001), Vroeg-neolithische offerplaatsen, de wortels van bronsdeposities? (Lecture).other
 • Louwe Kooijmans L.P. (2000), De onschuld voorbij. De Faculteit der Archeologie. In: Jonge H.J. de, Otterspeer W. (Eds.) Altijd een vonk of twee. Leiden: Universitaire Pers. 17-26.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (2000), Living in the Neolithic - new perspectives on habitation and landscape, a cautionary view. In: Ritchie A. (Ed.) Neolithic Orkney in its European Context. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research. 323-331.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1999), Between Geleen and Banpo. The agricultural transformation of prhistoric society 9000-4000 BC Kroon-voordrachten no. 20: Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie.book
 • Louwe Kooijmans L.P. (1999), Shippea Hill and after, wetlands in North European prehistory and the case of the donken. In: Coles J., Bewley R., Mellars P. (Eds.) World Prehistory. Studies in Memory of Grahame Clark. no. 99 London: Oxford University Press. 107-124.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1998), Bronzezeitliche Bauern in und um die Niederländischen Delta-Niederung. In: Hänsel, B. (Eds.) Mensch und Umwelt in dei Bronzezeit Europas. Kiel: Oetker Voges Verlag. 327-339.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1998), De hunebedbouwers. In: Oostrom F.P. van (Ed.) Historisch Tableau, geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays. Ansterdam: Amsterdam University Press. 16-21.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1998), Hardinxveld-Giessendam site 4 'Polderweg', Archeologische Kroniek van Holland 1998: 356-358.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1998), Trijntje van de Betuweroute, jachtkampen uit de Steentijd te Hardinxveld-Giessendam, Spiegel Historiael: Maandblad voor geschiedenis en archeologie 33: 423-428.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1998), Understanding the Meso/Neolithic frontier in the Lower Rhine Basin, 5300-4300 cal BC. In: Edmonds M., Richards C. (Eds.) Social Life and Social Change: the Neolithic of North-Western Europe. Glasgow: Cruithne Press. 407-427.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1997), Denkend aan Holland ..., enige overwegingen met betrekking tot de prehistorische bewoning in de Nederlandse delta, aangeboden aan Francois van Regeteren Altena.. In: Hallewas D.P. (Ed.) Dynamisch landschap, archeologie en geologie van het Nederlandse kustgebied.. Amersfoort. 9-25.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1997), Paleoecologie van het rivierengebied, Landschap 14: 147-158.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1997), Scheiding der geesten? Over het spanningsveld tussen wetenschap en het beheer van erfgoed in de archeologie, rede 31 oktober 1996 bij het afscheid van drs C.Hendriks, Bulletin KNOB 96: 29-33.article in journal: refereed
 • Louwe Kooijmans L.P. (1995), Prehistory or paradise? Prehistory as a reference for modern nature development, the Dutch case, Mededelingen Rijks Geologische Dienst 52: 415-424.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1994), Another participants view on Dutch archaeology in post war times, Archaeological Dialogues 1: 38-45.article in journal: refereed
 • Louwe Kooijmans L.P. (1994), Interpreting Golden Rock. The View of an Old World archaologist. In: Versteeg A.H. (Ed.) Between St. Eustatius and the Guyanas. Publications of the |St. Eustatius Historical Foundation no. 3 St Eustatius: St Eustatius Historical Foundation. 26-42.book chapter
 • Kamermans H. & Louwe Kooijmans L.P. (1994), The Earliest Dutch Village?, Archaeology Ireland 8(3): 10-12.article in journal: refereed
 • Louwe Kooijmans L.P. (1994), Trends in de wetenschap: Archeologie - van de nood een deugd, jaarverslag NWO, Geesteswetenschappen 1994: 115-120.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P., Kamermans H. & Schutte I. (1993), Bandkeramische nederzetting, IJzertijd-sporen en een Romeins crematiegrafveld op het Janskamperveld te Geleen, Tijdschrift van de Heemkundevereniging Geleen 1993(1): 3-6.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1993), Een kleine vakgroep in de grote, boze wereld. In: Ginkel E. van, Theunissen L. (Eds.) Dertig Jaar Instituut voor Prehistorie 1962-1992. Leiden: Instituut voor Prehistorie.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1993), The Early/Middle Bronze Age multiple burial at Wassenaar, the Netherlands, Analecta Praehistorica Leidensia 26: 1-20.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1993), The Mesolithic/Neolithic transformation in the Lower Rhine Basin. In: Bogucki, P. (Eds.) Case Studies in European Prehistory. Boca Raton: CRC Press. 95-145.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1993), Wetland exploitation and upland relations of prehistoric communities in the Netherlands. In: Gardiner J. (Ed.) Flatlands and wetlands. Current Themes in East Anglian Archaeology. East Anglian Archaeology no. Report 50 Norwich: The Scole Archaeological Committee for East Anglia. 71-116.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P., Kamermans H. & Schutte I. (1992), Bandkeramische nederzetting, IJzertijd-sporen en een Romeins crematiegrafveld op het Janskamperveld, Publication de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1992(128): 250-255.article in journal
 • Kamermans H., Louwe Kooijmans L.P. & Schutte I. (1992), Bandkeramische nederzetting, IJzertijdsporen en een Romeins crematiegrafveld op het Janskamperveld te Geleen, Archeologie in Limburg 54: 124-126.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1992), Een waardering van het bodemarchief, Westerheem 41: 53-68.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1992), On the evidence for Neandertal burial, comment on R. Gargett, Current Anthropology 30: 322-323.article in journal: refereed
 • Louwe Kooijmans L.P. (1991), An Early Bandkeramik settlement and a Roman cemetery at Geleen-Janskamperveld (Netherlands), Notae Praehistoricae 11: 63-65.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1990), Een middenneolithisch nederzettingsterrein en een kuil van de Stein-groep op de voormalige Kraaienberg bij Linden, gem. Beers (N.-Br.), Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden 70: 49-108.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1989), Een midden-neolithische nederzetting bij Gassel, gem. Beers [N.-Br.], Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden 70: 49-108.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1988), A view of the Fens from the Low Countries, Antiquity 62(235): 377-380.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1988), Een Rössen-nederzetting te Maastricht-Randwijck, Notae Praehistoricae 8: 67-71.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1988), Limburg-vuursteenland, De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse Geschiedenis en Oudheidkunde 107(4): 170-181.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1987), A Dutch mirror for comfort, comment on David Austin, The future of Archaeology in British Universities, Antiquity 61(232): 236-238.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1987), Comment on Peter Bogucki, The establishment of agrarian communities on the North European Plain, Current Anthropology 28(1): 16-18.article in journal: refereed
 • Louwe Kooijmans L.P. (1987), De Laudibus Praehistoriae, Dies Lecture (Lecture). Leiden: Universiteit Leiden.other
 • Louwe Kooijmans L.P. (1987), Neolithic settlement and subsistence in the wetlands of the Rhine/Meuse delta. In: Coles J.M., Lawson A.J. (Eds.) European wetlands in prehistory. Oxford: Clarendon Press. 227-251.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1987), Nieuwe bezems door oud vuil. Veranderingen in het beeld van de Nederlandse prehistorie in de laatste twintig jaar, Bijdragen en mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 102(4): 541-561.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1986), Beers, Gassel, Archeologische Kroniek voor Noord-Brabant 1981-1982: 16-18.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1986), Grave, De Zitterd, Archeologische Kroniek voor Noord-Brabant 1981-1982: 19-20.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1986), Het loze vissertje of boerke Naas? Het een en ander over het leven van de steentijdboeren in het Rijnmondgebied. In: Trierum M.C. van, Henkes H.E. (Eds.) Landschap en bewoning rond de mondingen van Rijn, Maas en Schelde. Rotterdam Papers no. 5 Rotterdam. 7-25.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. & Versteeg A.H. (1986), Opgravingen op de Golden Rock. In: Stichting voor de Nederlandse Archeologie (Ed.) Vondsten uit het verleden. Archeologisch Jaarboek 1986. Maastricht / Brussel: Natuur & Techniek. 26-29.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1985), Tussen wetenschap en monumentenzorg, Kleio 26(2): 4-7.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1985), Wessem, Archeologische kroniek van Limburg 1984: 165-167.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1984), V óór een propedeuse archeologie. Een reactie op het artikel van prof. Waterbolk, Universiteit en Hogeschool 31(3): 147-150.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1984), Vóór een propedeuse archeologie. Reactie op het artikel van prof. Waterbolk, Universiteit en Hogeschool 31(3): 147-150.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1983), De Autheuren der Antiquiteten (Inaugural address, Archaeology, Leiden). Leiden: Universiteit Leiden.inaugural address
 • Louwe Kooijmans L.P. (1983), Tussen SOM en TRB, enige gedachten over het laat-neolithicum in Nederland en België, Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire 54(1): 55-67.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1982), Archaeology and coastal change of the Western Netherlands, excursion held in honour of Prof. Dr. P.J.R. Modderman. Leiden: Institute for Prehistory.report
 • Louwe Kooijmans L.P. (1981), Beers, Kraaienberg, Archeologische Kroniek voor Noord-Brabant 1977-1978: 20-21.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1981), Rijckholt type flint and the Michelsberg culture in the Dutch river district. In: Engelen F.H.G. (Ed.) Derde internationale symposium over vuursteen 24-27Mei 1979 Maastricht. Staringia no. 6: Nederlandse Geologische Vereniging. 105-107.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1981), Spijkenisse - Hekelingen, Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 1980: 257-261.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1980), Archaeology and coastal change in the Netherlands. In: Thompsen F.H. (Ed.) Archaeology and Coastal Change. Occasional Papers New Series no. 1 London: The Society of Antiquaries of London. 106-133.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1980), Bergschenhoek, Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1977: 245-247.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1980), De Lage Landen toen: prehistorische bewoning van onze kuststreken. In: Chanalaun M. Waterbolk H.T. (Ed.) Voltooid verleden tijd?. Amsterdam: Intermediair. 21-46.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1980), De midden-neolithische vondstgroep van Het Vormer bij Wijchen en het cultuurpatroon rond de zuidelijke Noordzee circa 300 v.C., Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden 59: 113-208.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. Velde P. van de (1980), De opgraving Hekelingen III, gemeente Spijkenisse, voorjaar en zomer 1990. Leiden: Rijksmuseum van Oudheden.report
 • Louwe Kooijmans L.P. (1980), Het onderzoek van neolithische nederzettingsterreinen in Nederland anno 1979, Westerheem 29: 93-136.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1980), Ottoland, Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1979: 277-278.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1978), Bergschenhoek, Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1977: 297-300.article in magazine/newspaper
 • Louwe Kooijmans L.P. (1977), Bergschenhoek, Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 1976: 245-247.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1977), Molenaarsgraaf - Hazendonk, Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1976: 248-251.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1977), National Museum of Antiquities. Exhibition of Archaeological Field-Work in South Holland, Museum, Quarterly review published by Unesco 29: 160-161.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1976), Hazendonk (gem. Molenaarsgraaf), Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1975: 263-265.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1976), Hazendonk (gem. Molenaarsgraaf), Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1975: 263-265.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1976), Local developments in a border land, a survey of the Neolithic at the Lower Rhine, Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden 57: 227-297.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1976), Prähistorische Besiedlung im Rhein-Maas Deltagebiet und die Bestimmung ehemaliger Wasserhöhen, Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 11: 119-143.article in journal: refereed
 • Louwe Kooijmans L.P. (1976), Steentijdbewoning van de delta, Fibula: historisch blad voor de jonge leden van de NJBG Fibula(17): 4-7.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1976), The Neolithic at the Lower Rhine, its structure in chronological and geographical respect. In: Laet S.J. De (Ed.) Acculturation and continuity in Atlantic Europe, mainly during the Neolithic period and the Bronze Age. Dissertationes Archaeologicae Gandensis no. 16 Brugge: De Tempel. 150-173.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1975), bewoning uit de Jonge Steentijd in de Alblasserwaard, Onze Streekhistorie, Bijdragen oever de streekhistorie van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 4: 18-27.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1975), Molenaarsgraaf-Hazendonk, Bulletin KNOB 74: *93-95.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1973), Archeologische ontdekkingen in het Rijnmondgebied, Holland 5: 25-32, 147-157.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1973), Archeologische ontdekkingen, Holland 5: 34-37, 147-157.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1973), Bewoning in het Land van Heusden en Altena van de steentijd tot de Middeleeuwen. In: Streekhistorie "Het Land van Heusden en Altena"..book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1973), De Nieuwe Steentijd. De eerste boeren in het Land van Maas en Waal. In: Graven naar Bataven. Nijmegen: Archeologische Werkgemeenschap voor Nijmegen en Omstreken. 5-9.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1973), Een grafheuvelgroep uit het laat-neolithicum en de bronstijd in het terrein van de Romeinse castra te Nijmegen. In: Es W.A. van, Hubrecht A.V.M., Stuart P., Mank W.C., Wynia S.L. (Eds.) Archeologie en historie, opgedragen aan H. Brunsting bij zijn zeventigste verjaardag. Bussum: Fibula-Van Dishoeck. 87-125.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1971), Mesolithic bone and antler implements from the North Sea and from the Netherlands, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 20-21: 27-73.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1971), Oudheidkundige boomkorvisserij in de Oosterschelde, Westerheem 20: 151-188.article in magazine/newspaper
 • Louwe Kooijmans L.P., Heide G.D. van der, Hulst & R.S. (1971), Zoelen, Kapel Avezaath, De Gelderse Archeologische Kroniek (Historisch Jaarboek voor Gelderland. Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre) 1968: 22-23.article in journal
 • Louwe Kooijmans L.P. (1970), De bewoning van het gebied en het ingrijpen van de mens in de geologische ontwikkeling. In: Verbraeck, A. (Eds.) Blad Gorinchem (Gorkum) Oost (38 O). Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland no. 38 Haarlem: Rijks Geologische Dienst. 1-2.book chapter
 • Louwe Kooijmans L.P. (1968), Culemborg, Den Heuvel, De Gelderse Archeologische Kroniek (Historisch Jaarboek voor Gelderland. Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre) 1968: 33-34.article in journal
 • article in journal

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.