Universiteit Leiden

nl en

Joost Welten

Guest

Name
Dr. F.J.J. Welten
Telephone
+31 71 527 1646
E-mail
f.j.j.welten@hum.leidenuniv.nl

Joost Welten holds a doctorate in history from the University of Utrecht (2007). As of 1 May 2018 he works as a researcher at the Leiden University Institute for History for the project 'Monarchy in turmoil'.

More information about Joost Welten

Fields of interest

All aspects of human life and human society in Europe in the late 18th and early 19th century, with a special interest in the impact of the French Revolution and Napoleonic France on processes of state formation in Europe.

Awards

The House of Arenberg History Prize 2020, awarded by the Arenberg Foundation, for my book De vergeten prinsessen van Thorn (1700-1794) (Gorredijk 2020: Sterck & De Vreese).

De la Court-Prijs 2008 by the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) for my PhD-dissertation In dienst voor Napoleons Europese droom. De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert (Leuven 2007: Uitgeverij Davidsfonds).

Publications

Scholary

Joost Welten, De vergeten prinsessen van Thorn (1700-1794) (Gorredijk 2019: Sterck & De Vreese). [book] (forthcoming)

Joost Welten, Antihelden. Bijzondere levens van gewone mensen uit de tijd van Napoleon (Leuven 2015: Uitgeverij Davidsfonds). [book]

Joost Welten, ‘Dagelijks leven in de late achttiende en vroege negentiende eeuw’ in: Limburg. Een geschiedenis. Deel 2 (Maastricht 2015), 203-227. [book chapter]

Joost Welten en Johan De Wilde, Met Napoleon naar Moskou. De ongelooflijke overlevingstocht van Joseph Abbeel (Leuven 2011: Uitgeverij Davidsfonds). [book]

Joost Welten, Met klinkende munt betaald: muntcirculatie in de beide Limburgen 1770-1839 (Utrecht 2010: Geldmuseum). (= Van Gelder-lezing 2010). [book]

Joost Welten, ‘Boten op de Maas en een molenaarskar met bellen: smokkelaars en douaniers aan de grens van napoleontisch Frankrijk’, in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg LIII [=Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 2008] (Maastricht 2008), 7-30. [book chapter]

Joost Welten, In dienst voor Napoleons Europese droom. De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert (Leuven 2007: Uitgeverij Davidsfonds). [tevens proefschrift Universiteit Utrecht 2007]  [book]

Popular

Joost Welten, ‘Het Dordts Patriciërshuis in woelige tijden’, in: Herman A. van Duinen en Cees Esseboom, red., Het Dordts Patriciërshuis. Museum aan de Maas (Dordrecht 2016), 73-91.

Joost Welten, ‘Antiheld John Irish Stephenson’, in: Gens Nostra 70 (2015), 198-204.

Joost Welten, ‘Waterloo door de ogen van een gewone soldaat’, in: Geschiedenis Magazine 50-4 (2015), 18-21.

Joost Welten, ‘Io vivat! Een Leidse student trekt ten strijde tegen Napoleon in 1815’, in: Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 21 (2015), 20-24.

Joost Welten, ‘‘Ons bloed heeft gevloeid voor het Keizerrijk.’ De verrassende militaire avonturen van twee Roermondse rechterszonen’, in: Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis (2014), 36-45.

Joost Welten, ‘Het fatale overspel. De officier, de koopmansdochter en de apotheker’, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor de Genealogie 66 (Den Haag 2012), 209-228.

Joost Welten, ‘Naamloze doden. Een tyfusepidemie onder soldaten van Napoleon’, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor de Genealogie 2010 (Den Haag 2010), 51-70.

Joost Welten, ‘Hollandse krijgsgevangenen in Rusland, 1812-1814’, in: Leidschrift 24-2 (2009), 45-68.

Joost Welten, ‘Napoleon Bonaparte en Peter Aengevaeren: op het snijvlak van de grote en de kleine geschiedenis’, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor de Genealogie 2009 (Den Haag 2009), 27-50.

Book reviews

Welten, J., (2019), review of: Anne Doedens en Lieke Mulder, Tiendaagse veldtocht. Burgeroorlog in het Koninkrijk der Nederlanden 1830-1839, in: BMGN - Low Countries Historical Review, 134(2). DOI: https://www.bmgn-lchr.nl/article/10.18352/bmgn-lchr.10665/

Welten, J. (2009), review of: C.M. Bos-Van Bers, N. Mulders-Thijssen en J. Vullings, red., Le Grand Canal du Nord van de Schelde tot de Maas. De Noordervaart en haar waterwegen (Geijsteren 2008), in: De Maasgouw (2009) 130-134.

Guest

  • Faculty of Humanities
  • Institute for History
  • Algemene Geschiedenis

Publications

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.