Universiteit Leiden

nl en

Jerem van Duijl

PhD candidate

Name
Dr. J.J. van Duijl MA
Telephone
+31 71 527 1646
E-mail
j.j.van.duijl@hum.leidenuniv.nl

Jerem van Duijl is a PhD Candidate interested in the late medieval Low Countries and its relations with (other) northern regions of the Holy Roman Empire. As a PhD Candidate he researches the possessions of the Teutonic House in Utrecht from the 13th until the 16th century.

More information about Jerem van Duijl

Leiden Medievalists Blog

Research

Dit onderzoek richt zich op de vorming en het beheer van het bezit van het Duitse Huis te Utrecht met haar onderhorige vestigingen in de middeleeuwen alsook op de veranderingen die daarin zijn opgetreden tot ca. 1600.

Aan de Springweg in Utrecht staat het zogenaamde "Duitse Huis". In de middeleeuwen was dit een regionaal hoofdconvent van de Duitse Orde, één van de grote geestelijke ridderorden naast de Tempeliers en de Johannieters. Deze tijdens de kruistochten ontstane orden hadden hun voornaamste werkterrein in het Heilige Land en elders langs de grenzen van de christenheid. Zo beschikte de Duitse Orde in de late middeleeuwen op den duur over tientallen kastelen in Pruisen en de Baltische gebieden. Ze had vanaf het begin echter ook tal van vestigingen in het Westen, voor het rekruteren van nieuwe leden en het genereren van geld. Op regionaal niveau ontwikkelden deze vestigingen zich meestal tot een zogenaamde balije, met een landcommandeur aan het hoofd.

In deze studie beoogt Jerem van Duijl het materiële reilen en zeilen van de balije van Utrecht van het ontstaan van de ordensprovincie tot aan de reformatie te ontleden. Uit recente publicaties is naar voren gekomen dat hierover nog veel vragen bestaan. Dankzij de grote hoeveelheid bronnen die in het archief van de balije bewaard zijn gebleven is het mogelijk hier een grondige studie aan te wijden. Doel is het beter begrijpen van de orde en haar draagvlak, en een scherper zicht krijgen op de sociale en economische ontwikkeling van kloosterlijke instituten in de Noordelijke Nederlanden in het algemeen. Lees de gehele projectbeschrijving hier (pdf).

Teaching activities

Werkcollege middeleeuwse geschiedenis (2015/2016)

Curriculum vitae

  • 11/2014-:Promovendus Universiteit Leiden
  • 9/2011-04/2014: Research Master Classical, Medieval and Renaissance Studies (Rijksuniversiteit Groningen)
  • 2012: KNAW Academie-assistent voor het onderzoeksproject " Sound Toll Registers Online" (Rijksuniversiteit Groningen)

PhD candidate

  • Faculty of Humanities
  • Institute for History
  • Middeleeuwse Geschiedenis

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.