Universiteit Leiden

nl en

Henk Snijders

Professor Emeritus Civil Law and Civil Procedure

Name
Prof.mr. H.J. Snijders
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
h.j.snijders@law.leidenuniv.nl

Prof. dr. Henricus Joseph (Henk) Snijders is an emeritus professor of Civil Law and Civil Procedure at Leiden University.

More information about Henk Snijders

Personal website

general

Prof. dr. Henricus Joseph (Henk) Snijders is an emeritus professor of Civil Law and Civil Procedure at Leiden University. He was a full professor of Civil Law at this university from 1992 up to 2016), from 2007 both of Civil Law and of Civil Procedure.  From the same University, he obtained his master's degree and his doctorate in law. He became subsequently a lawyer and barrister of the Supreme Court at the law firm Buruma c.s. in The Hague (1978 – 1984), respectively professor of Private Law at the Law Faculty of Erasmus University at Rotterdam (1984 – 1992).

activities and functions related to the university

In connection with the university Henk Snijders is mainly active, nowadays, as:

 • teacher in de Leiden Advanced master Civil and Commercial Law
 • coordinator and teacher of the Hague Course International Arbitration (in cooperation with the  Permanent Court of Arbitration in the Grotius Centre for International Legal Studies at the Hague)
 • coordinator and teacher of courses for the Leiden Post Academic Education Centre
 • PhD-supervisor
 • pro-rector
 • chairman of the University Committee on Whistleblowing
 • chairman of the board of the Institute of Anglo-American Law
 • patron and member of the board of Mordenate College
 • patron of the Faculty Association JFV Grotius
 • patron of the Civil Law Master Association Suum cuique
 • patron of the Foundation Dutch-Flemish Moot Court

other positions (see also www.hjsnijders.com)

At present, Henk Snijders mainly acts and holds positions as:

 • arbitrator (a.o. NAI, ICC, LCIA, UNCITRAL, EDF  and ad hoc non non-regulatory) as well as binding advisor (NAI and ad hoc)
 • legal expert and advisor
 • author of books and articles (cf. the appendices)
 • deputy judge in the Civil Division of the Court of Appeal of Arnhem-Leeuwarden and deputy judge in the Civil Division of the District Court in The Hague
 • Dutch representative in the United Nations Commission on International Trade Law (Working Group II on International Dispute Resolution / Arbitration and Conciliation)
 • member of the committee for the selection of arbitrators in the Court of Arbitration for Arts (CAfA)
 • general editor of the ‘Tijdschrift voor Arbitrage’ (the Dutch Arbitration Review) and ‘Modellen voor de Rechtspraktijk’ (Templates for contracts, transfers and other documents for law practice including arbitration and mediation practice, loose-leaf and on-line version, Deventer)
 • editor of a.o. the ‘Studiereeks Burgerlijk Recht’ (a Civil Law series) and ‘Burgerlijk Proces en Praktijk’ (a series on Civil Procedure and Practice)
 • annotator of the ‘Nederlandse Jurisprudentie’ (the main Dutch Case Law review)
 • chairman of the Supervisory Board of Wolters Kluwer Nederland Holding
 • president of some working groups for self-regulation of the Dutch Social-Economic Counsel
 • member of the Advisory Board of the Institute of European and Comparative Law in Oxford, of the Belgian ‘Rechtskundig Weekblad’ (a Private Law review) and of the Dutch ‘Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht’ (a case law review on Civil Procedure)
 • ambassador of the Municipality of Leiden.

former additional activities and functions

Previously, Snijders was a.o.:

 • a member of the Netherlands Judiciary Selection Committee
 • co-drafter of the Bar Vocational Course on Civil Procedural Law
 • commissioner of the Zilveren Kruis Groep
 • member/vice chairman of the Board of the Association Achmea
 • chairman of the Advisory and Supervisory Board of the NAI (the Netherlands Arbitration Institute).

See for Snijders' former (additional) activities and functions his personal website.

Snijders’ publications (mentioned in the appendices) relate in particular to Property Law, Contract Law and Civil Procedure, including topics on the border of Civil Law and Civil Procedure, such as Legal Decision Making and Arbitration. 

See for an overview of Snijders' publications also his personal website

In his spare time Snijders plays the violin or travels (sometimes by bicycle).

Professor Emeritus Civil Law and Civil Procedure

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht
 • Snijders H.J. (2020), 5 jaar Arbitragewet 2015 én andere ontwikkelingen in het afgelopen lustrum, Tijdschrift voor Arbitrage 2020(1): 1-6. article in journal
 • Snijders H.J. (2020), Bewijs, tegen(deel)bewijs en rechtelijke vermoedens. In: Bock, R.H. de; Klomp, R.J.Q.; Schaafsma-Beversluis, E.L. (Eds.) Voor Daan Asser. Procesrechtelijke desiderata ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag (Asser-bundel). Deventer: Wolters Kluwer. 249-259. book chapter
 • Snijders H.J., annotation: HR 12 April 2019, no. 17/04926, NJ 2020,3/4; 297-299 (NJ 2020/15). annotation
 • Snijders H.J., annotation: EHRM 2 October 2018, no. 40575/10 & 67474/10, NJ 2020,29/30; 4069-4073 (NJ 2020/245 Mutu en Pechstein). annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 8 November 2019, no. 19/01115, NJ 2020,39; 5192-5198 (NJ 2020/305). annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 6 December 2019, no. 18/02194, NJ 2020,43; 6098-6100 (NJ 2020/356). annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 6 December 2019, no. 18/02869, NJ 2020,43; 6121-6122 (NJ 2020/357). annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 6 December 2019, no. 18/03786, NJ 2020,44; 6359-6360 (NJ 2020/366). annotation
 • Snijders H.J. (2020), Openbaar aanbod en aanvaarding daarvan, in het bijzonder bij zwartrijden. In: Breedveld-de Voogd, C.G.; Castermans, A.G.; Krans, H.B.; Wissink, A. (Eds.) Sluitertijd – Reflecties op het werk van Jaap Hijma. Deventer: Wolters Kluwer. 183-191. book chapter
 • Snijders H.J. (2019), Arbitrage en AI, Van arbitrage naar robotrage en van menselijke arbiter naar robotarbiter? [TvA 2019/1], Tijdschrift voor Arbitrage 2019(1): 1-8. article in journal
 • Snijders H.J. (2019), Enkele overgangsrechtelijke opmerkingen naar aanleiding van de Maximov-beschikking en uiteenlopende lagere rechtspraak [TvA 2019/66], Tijdschrift voor Arbitrage 2019(4): 136. article in journal
 • Snijders H.J. (2018), NCC en arbitrage [Redactioneel], Tijdschrift voor Arbitrage 2018(1): 1-8. article in journal
 • Snijders H.J. (2018), Nederlands Arbitragerecht. Algemene beschouwingen en artikelsgewijze opmerkingen bij art. 1020-1076 Rv in nationaal en internationaal perspectief [Vijfde druk]. Deventer: Wolters Kluwer. book
 • Snijders H.J. (2017), Aansprakelijkheid van arbiters (QNOW/B), repressie en preventie, Tijdschrift voor Arbitrage 2017(1): 1-6. article in journal
 • Snijders H.J. (2017), Aansprakelijkheid van arbiters, repressie en preventie - Ontwikkelingen in Nederland en beschouwingen mede in Belgisch perspectief. In: Carette N., Weyts B. (Eds.) Verantwoord aansprakelijkheidsrecht: liber amicorum Alois van Oevelen. Mortsel: Intersentia. 541-554. book chapter
 • Snijders H.J. & Rank-Berenschot E.B. (2017), Goederenrecht Studiereeks Burgerlijk Recht no. 2. Deventer: Wolters Kluwer. book
 • Snijders H.J. (2017), NBW-vermogensrecht 25 jaar, Maandblad voor Vermogensrecht 2017(12): 317-320. article in journal
 • Snijders H.J., Klaassen C.J.M. & Meijer G.J. (2017), Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Wolters Kluwer. book
 • Snijders H.J. (2016), BITs, MITs, TTIP en IDR, Tijdschrift voor Arbitrage 2016(1): 1-9. article in journal
 • Snijders H.J. (2015), Alweer (?) een nieuwe Arbitragewet. In: Snijders H.J., Meijer G.J. (Eds.) Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw?. Nederlandse Vereniging voor Procesrecht no. 30 Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 9-40. book chapter
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 21 March 2014, no. 12/05258, NJ 2015,18; 1841-1859. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 17 January 2014, no. 13/01926, NJ 2015,9; 797-805. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 21 February 2014, no. 13/02185, NJ 2015,10; 931-952. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 21 March 2014, no. 13/01510, NJ 2015,34/35; 3667-3686. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 26 September 2014, no. 13/04679, NJ 2015,36; 3854-3953. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 27 May 2014, no. 12/04368, NJ 2015,34/35; 3797-3810. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 28 March 2014, no. 13/04530, NJ 2015,34/35; 3686-3709. annotation
 • Snijders H.J. (2015), Bewijsvermoedens nader beschouwd. Mede in het licht van de actuele discussie over vergoeding van mijnbouwschade, Nederlands Juristenblad (38): 2664-2672. article in journal
 • Snijders H.J. (2015), Never a dull moment in arbitration, de nieuwe wet en de beïnvloedbare gevolgen voor de rechtspraktijk alsmede enkele andere saillante ontwikkelingen, Tijdschrift voor Arbitrage 2015(1): 1-2. article in journal
 • Snijders H.J. (2014), Arbitrage, vertrouwelijk of openbaar dan wel een mixtum daarvan, Tijdschrift voor Arbitrage 2014(1): 1-5. article in journal
 • Snijders H.J. (2014), Beschikking in weerwil van een beslag, een kritische analyse van de rechtspraak over de blokkeringsregel. In: Beekhoven van den Boezem F.E.J., Bergervoet G., Verstijlen F. (Eds.) Groninger zekerheid: liber amicorum Wim Reehuis. Deventer: Kluwer. 351-363. book chapter
 • Snijders H.J. (2014), De zaak Martijn: Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten, Nederlands Juristenblad 89(24): 1606-1609. article in journal
 • Snijders H.J., annotation: HR 20 September 2013, NJ 2014. annotation
 • Snijders H.J. 20 September 2013, NJ 2014. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 21 June 2013, NJ 2014. annotation
 • Snijders H.J. 21 June 2013, NJ 2014. annotation
 • Snijders H.J. 26 April 2013, NJ 2014. annotation
 • Snijders H.J. 8 February 2013, NJ 2014. annotation
 • Snijders H.J. (2014), Naschrift, Nederlands Juristenblad 89(34): 2370-2371. article in journal
 • Snijders H.J. (2014), New Developments in National Rules for ex Officio Raising of Points of Community Law by National Courts. In: Hartkamp A.S., Keus L., Kortemann J.S., C.H. Sieburgh C.H., Wissink M. (Eds.) The Influence of EU Law on National Private Law. Serie Onderneming en Recht no. 81 Deventer: Kluwer. 95-116. book chapter
 • Knigge M.W., Leyenhorst M.C. van & Snijders H.J. (2014), Ontwikkelingen in het Nederlandse arbitragerecht 2001-2013, Tijdschrift voor Privaatrecht 51(2): 903-951. article in journal
 • Snijders H.J. (2014), Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten. In: Blokker N.M., Van den Boogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (Eds.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks no. 233 Den Haag: Boom juridische uitgevers. 307-315. book chapter
 • Snijders H.J. (2014), Wet Herziening Arbitragerecht (inwerkingtreding 1 januari 2015), Tijdschrift voor Arbitrage 2014(2): 49-51. article in journal
 • Snijders H.J. (2013), Algemene beschouwingen bij het Wetsvoorstel Modernisering Arbitragerecht, Tijdschrift voor Arbitrage 2013(3): 91-101. article in journal
 • Hijma J. & Snijders H.J. (2013), Member of editorial staff Tijdschrift voor Privaatrecht . editorship of journal
 • Snijders H.J. 13 July 2012, NJ 2013. annotation
 • Snijders H.J. 16 December 2011, NJ 2013. annotation
 • Snijders H.J. 21 October 2011, NJ 2013. annotation
 • Snijders H.J. 23 September 2011, NJ 2013. annotation
 • Snijders H.J. 7 December 2012, NJ 2013. annotation
 • Snijders H.J. 8 February 2012, NJ 2013. annotation
 • Snijders H.J. 9 December 2012, NJ 2013. annotation
 • Snijders H.J 9 November 2012, NJ 2013. annotation
 • Snijders H.J. (2013), Non-contentieuze en zelfs niet-bindende arbitrage [TVA 2013/1], Tijdschrift voor Arbitrage 2013(1): 1-4. article in journal
 • Snijders H.J. (2013), Onvoorziene omstandigheden na uitvoering of expiratie van contract; verjaring en rechtsverwerking. In: Snijders H.J., De Tavernier P. (Eds.) Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht: Algemene beschouwingen en beschouwingen op deelterreinen van het privaatrecht. Antwerpen / Apeldoorn: Maklu. 95-104. book chapter
 • Snijders H.J. (2013), Overdracht, een rustig maar nog steeds interessant bezit, Tijdschrift voor Privaatrecht 50(2): 1177-1187. article in journal
 • Snijders H.J. (2012), Analyse van het Conceptwetsvoorstel Herziening arbitragerecht 2012, Piet Sanders en zijn Arbitragewet Revisited, Tijdschrift voor Arbitrage (4): 140-154. article in journal
 • Snijders H.J. (2012), Arbitrage en derden nader beschouwd. In: Flamée M., Lambrecht P. (Eds.) Eerbetoon aan Guy Keutgen. Voor zijn inspanningen om arbitrage te promoten (Hommage à Guy Keutgen. Pour son action de promotion de l'arbitrage.). Brussel: Bruylant uitgevers. 529-547. book chapter
 • Snijders H.J., Gerretsen R.B. & Rueb A.S. (2012), Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur, elfde druk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. book
 • Snijders H.J. (2012), Finaliteit en executabiliteit van arbitrale vonnissen: een redactioneel over de rechtsmiddelen bij arbitrage, nu en in de toekomst, Tijdschrift voor Arbitrage (1): 1-8. article in journal
 • Snijders H.J. & Rank-Berenschot E.B. (2012), Goederenrecht, vijfde druk. Deventer: Kluwer. book
 • Snijders H.J. (2012), Privaatrecht: is dat 'leuk' en wat doe je er later mee?. In: De Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen, bijlage Kluwer Collegebundel 2012-2013. Deventer: Kluwer. 36-38. book chapter
 • Snijders H.J. (2012), Prof. mr. Pieter Sanders (21 september 1912 - 27 september 2012), Tijdschrift voor Arbitrage 2012(5): 257-260. article in journal
 • Snijders H.J. (2012), Redelijkheid en billijkheid in het vermogensrecht van het Burgerlijk Wetboek voor en na 1992, Ars Aequi (9): 771-778. article in journal
 • Snijders H.J., annotation: HR 27 May 2011, NJ 2012. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 9 July 2010, NJ 2012. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 9 July 2010, NJ 2012. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 20 May 2011, NJ 2012. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 8 July 2011, NJ 2012. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 27 May 2011, NJ 2012. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 28 January 2011, NJ 2012. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 25 June 2010, NJ 2012. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 24 September 2010, NJ 2012. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 25 March 2011, NJ 2012. annotation
 • Snijders H.J. (2012), Unforeseen circumstances after enforcement or expiry of the contract, prescription and forfeiture of rights. In: Castermans C.A., Jansen K.J.O., e.a. (Eds.) Foreseen and unforeseen circumstances. Deventer: Kluwer. 29-40. book chapter
 • Snijders H.J. (2011), Arbitrage en/of bindend advies bij de SGC, Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken (1): 3-7. article in journal
 • Snijders H.J. (2011), Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer. book
 • Snijders H.J. (2011), Nederlands arbitragerecht. Een artikelsgewijs commentaar op de art. 1020-1076 Rv (vierde druk). Deventer: Kluwer. book
 • Snijders H.J., Klaassen C.J.M. & Meijer G.J. (2011), Nederlands burgerlijk procesrecht (vijfde druk). Deventer: Kluwer. book
 • Snijders H.J., annotation: HR 23 April 2010, NJ 2011. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 29 January 2010, NJ 2011. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 26 February 2010, NJ 2011. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 26 February 2010, NJ 2011. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 22 January 2010, NJ 2011. annotation
 • Snijders H.J. (2011), UNCITRAL Arbitration Rules stevig gereviseerd, Tijdschrift voor Arbitrage (1): 1-9. article in journal
 • Snijders H.J. (2011), Verandering van cassatierechtspraak, Tijdschrift voor civiele rechtspleging (3): 81-88. article in journal
 • Snijders H.J. (2010), Arbitraal beding en EU-recht: ambtshalve rechterlijk optreden in dat verband, Tijdschrift voor Arbitrage (1): 1-4. article in journal
 • Snijders H.J. (2010), Assignment of debts under Netherlands law. In: Setiawan R., Satiro J. (Eds.) Penjelasan Hukum tentang cessie. Jakarta: National Legal Reform Program. 27-38. book chapter
 • Snijders H.J. (2010), Bij de beesten af (redactioneel), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 27(5): 153-155. article in journal
 • Snijders H.J. (2010), Elektronische naast de schriftelijke vorm van overeenkomsten en andere rechtshandelingen (II, slot), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 141(6864): 840-846. article in journal
 • Snijders H.J. (2010), Elektronische naast de schriftelijke vorm van overeenkomsten en andere rechtshandelingen (I), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (141, 6863): 809-814. article in journal
 • Snijders H.J. (2010), Netherlands Law of Property. In: Snijders H.J., Hijma J. (Eds.) The Netherlands new civil code. Jakarta: National Legal Reform Program. 17-60. book chapter
 • Snijders H.J. (2010), Pledge in general and pledge of shares in particular including the enforcement under the Netherlands law. In: Suharnoko, Muljadi K. (Eds.) Penjelasan Hukum tentang eksekusi gadai saham. Jakarta: National Legal Reform Program. 19-27. book chapter
 • Snijders H.J., annotation: HR 10 July 2009, NJ 2010. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 27 March 2009, NJ 2010. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 19 June 2009, NJ 2010. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 24 April 2009, NJ 2010. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 10 July 2009, NJ 2010. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 11 December 2009, NJ 2010. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 11 September 2009, NJ 2010. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 11 September 2009, NJ 2010. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 2 October 2009, NJ 2010. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 20 March 2009, NJ 2010. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 6 November 2009, NJ 2010. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 6 February 2009, NJ 2010. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 26 June 2009, NJ 2010. annotation
 • Snijders H.J. (2009), Aanspraken op een goed ontstaan tussen een beslag op dat goed en de vernietiging van een rechterlijke opheffing van dat beslag, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6781): 22-25. article in journal
 • Snijders H.J. (2009), Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6779): 981-982. article in journal
 • Snijders H.J. (2009), Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6761): 541-552. article in journal
 • Snijders H.J. (2009), Andermaal de vraag naar ambtshalve aanvulling van rechtsgronden (van Europees recht), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6823): 998-1001. article in journal
 • Snijders H.J. (2009), Arbitrage, bindend advies, mediatie en de Ontwerprichtlijn betreffende consumentenrechten, Tijdschrift voor Arbitrage (1): 1-3. article in journal
 • Snijders H.J. & Wendels A. (2009), Civiel appel (vierde druk). Deventer: Kluwer. book
 • Snijders H.J. (2009), De objectieve verjaringstermijn in transnationaal perspectief, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (6): 205-205. article in journal
 • Snijders H.J. (2009), Door labyrinten en gnossiennes, van heuristiek naar legitimatie. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (Eds.) Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 269-280. book chapter
 • Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (Eds.) (2009), Ex libris Hans Nieuwenhuis: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H. Nieuwenhuis, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, bij zijn emeritaat Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (2009), Ex libris Hans Nieuwenhuis [woord vooraf]. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (Eds.) Ex libris Hans Nieuwenhuis: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H. Nieuwenhuis, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, bij zijn emeritaat. Deventer: Kluwer. V-IX. book chapter
 • Snijders H.J. (2009), Het exportartikel van de objectieve verjaringstermijn nader beschouwd en van gebruiksaanwijzingen voorzien. In: Boone I. (Ed.) In Clare luce, Liber amicorum Hubert Bocken. Brugge: Die Keure. 507-518. book chapter
 • Snijders H.J. (2009), Interpretation of National Rules for ex officio Raising of Points of Community Law by National Courts. In: Snijders H.J., Vogenauer S. (Eds.) Content and Meaning of National Law in the Context of Transnational Law. München: Sellier European Law Publishers. 133-156. book chapter
 • Hartlief T., Hijma Jac. & Snijders H.J. (2009), Over verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers, Nederlands Juristenblad 84(25 / 1197): 1554-1559. article in journal
 • Snijders H.J., annotation: HR 13 June 2008, NJ 2009. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 21 November 2008, NJ 2009. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 16 January 2009, NJ 2009. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 17 October 2008, NJ 2009. annotation
 • Snijders H.J. & Maeijer J.J.M., annotation: HR 20 June 2008, NJ 2009. annotation
 • Snijders H.J. & Schilfgaarde P. van, annotation: HR 11 September 2009, NJ 2009. annotation
 • Snijders H.J. & Stein P.A., annotation: HR 28 November 2008, NJ 2009. annotation
 • Snijders H.J. (2009), Verjaring van aan de schuldeiser onbekende rechtsvorderingen, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (10): 364-370. article in journal
 • Snijders H.J. (2008), Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2008(6761): 541-552. article in journal: refereed
 • Snijders H.J. (2008), Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2008(6779): 981-982. article in journal: refereed
 • Snijders H.J. (2008), Arbitrale onafhankelijkheid en onpartijdigheid, Tijdschrift voor Arbitrage 2008: 1-7. article in journal
 • Snijders H.J., Gerretsen R.B. & Rueb A.S. (Eds.) (2008), Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur. Den Haag: Boom. editorship of book
 • Snijders H.J., Gerretsen R.B. & Rueb A.S. (2008), Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur (voorwoord). In: Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur. Den Haag: Boom. book chapter
 • Snijders H.J. (2008), Onverschuldigde betaling door de derde-beslagene andermaal, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2008: 1-1. article in journal
 • Snijders H.J. (2008), Overdracht en derdenbescherming, Tijdschrift voor Privaatrecht 45(2): 698-705. article in journal
 • Snijders H.J. (2008), Overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid maar in strijd met dwingend recht?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2008: 381-381. article in journal
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 21 September 2007, NJ 2008; 5632-5659. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 8 June 2007, NJ 2008; 1325-1340. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 29 June 2007, NJ 2008; 1664-1684. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 7 December 2007, NJ 2008; 5762-5774. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 25 April 2008, NJ 2008; 5742-5762. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 14 March 2008, NJ 2008; 4505-4533. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 13 July 2007, NJ 2008; 1464-1474. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 15 June 2007, NJ 2008; 1455-1464. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 6 April 2007, NJ 2008; 363-374. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 4 May 2007, NJ 2008; 1309-1325. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 27 April 2007, NJ 2008; 1161-1183. annotation
 • Snijders H.J. (2007), 2006 was een gedenkwaardig jaar, Tijdschrift voor Arbitrage : 1-2. article in journal
 • Snijders H.J. (2007), Aanvulling van gronden van EU-recht door de Nederlandse burgerlijke rechter. In: Hartkamp A.S., Sieburg C.H., Keus L.A.D. (Eds.) De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht. Deventer: Kluwer. 79-96. conference paper
 • Snijders H.J. & Rank-Berenschot E.B. (2007), Goederenrecht. Deventer: Kluwer. book
 • Snijders H.J. (2007), Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer. book
 • Snijders H.J. (2007), Kwaliteit van arbitrage na 100 jaar, Enige bespiegelingen naar aanleiding van recente EU-rechtspraak en het Nader Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving. In: Chao-Duivis M.A.B. (Ed.) Honderd jaar van Raad van Arbitrage voor de Bouw 1907-2007. Den Haag: Instituut voor Bouwrecht. 195-225. conference paper
 • Snijders H.J. (2007), Nederlands Arbitragerecht. Deventer: Kluwer. book
 • Snijders H.J., Klaassen C.J.M. & Meijer G.J. (2007), Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer. book
 • Snijders H.J. (2007), Privacy of Contract. In: Ziegler K.S. (Ed.) Human Rights and Private Law, Privacy as autonomy. Oregon: Hart Publishers. 105-116. conference paper
 • Snijders H.J., annotation: HR 9 September 2005, NJ 2007; 1393-1405. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 17 March 2006, NJ 2007; 6005-6010. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 16 June 2006, NJ 2007; 4890-4904. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 19 January 2007, NJ 2007; 1-13. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 7 April 2006, NJ 2007; 6010-6019. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 10 November 2006, NJ 2007; 5721-5738. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 23 December 2005, NJ 2007; 1660-1670. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 16 March 2007, NJ 2007; 6384-6394. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 24 November 2006, NJ 2007; 5539-5556. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 30 June 2006, NJ 2007; 5212-5223. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 24 November 2006, NJ 2007; 5556-5569. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 15 September 2006, NJ 2007; 5531-5539. annotation
 • Snijders H.J. (2007), Some Comments on Dealing with Default, Enforcement and Insolvency in the Draft Legislative Guide on Secured Transactions. In: Foëx B., Thévenoz L., Bazinas S.V. (Eds.) Réforme des sûretés mobilières / Reforming Secured Transactions. Genève/Zürich/Bâle: Schulthes. 113-124. conference paper
 • Snijders H.J. (2007), The Culture of the Dutch Civil Code. In: Wang L.M., Wang W.G. (Eds.) Dutch Experiences and the Re-codification of Civil Law. Beijing: CUPL/Joyal. 93-104. conference paper
 • Snijders H.J. (2007), The Dutch Property Law. In: Wang L.M., Wang W.G. (Eds.) Dutch Experiences and the Re-codification of Civil Law. Beijing: CUPL/Joyal. 105-166. conference paper
 • Snijders H.J. (2007), Uitleg van rechterlijke uitspraken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 431-444. article in journal: refereed
 • Snijders H.J. (2007), Van massaschades naar massaprocedures. In: Berg N. van den, Henkemans R. (Eds.) Massaclaims, class actions op z'n Nederlands. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 5-8. conference paper
 • Snijders H.J., annotation: HR 30 June 2006, NJ 2007; 5089-5104. annotation
 • Snijders H.J. (2006), Access to Civil Securities and Free Competition in the EU, a Plea for one European Security Right in Movables.. In: Drobnig U., Snijders H.J., Zippro E.J. (Eds.) Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?. Munchen: Sellier European Law Publishers. 153-164. conference paper
 • Snijders H.J. (2006), Civil Procedure. In: Chorus J.M.J. (Ed.) Introduction to Dutch Law, fourth revised edition. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 241-268. book chapter
 • Snijders H.J., Drobnig U. & Zippro E.J. (Eds.) (2006), Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?. München: Sellier. European Law Publishers. editorship of book
 • Snijders H.J., Zippro E.J. & Drobnig U (2006), Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?. In: Drobnig U., Snijders H.J., Zippro E.J. (Eds.) Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?. München: Sellier. European Law Publishers. 3-13. conference paper
 • Snijders H.J. (2006), Goederenrechtelijke zekerheden ex contractu en mededinging binnen de EU.. In: Brinkhof J.J., Cock Buning M. de, Hondius E.H. (Eds.) Contracteren internationaal: opstellen aangeboden door collegae, oud-collegae, medewerkers, oud-medewerkers, promoti en promovendi aan prof. mr. F. Willem Grosheide ter gelegenheid van zijn afscheid als leerstoelhouder in het burgerlijk recht. Den Haag: Boom juridische Uitgevers. 339-350. conference paper
 • Snijders H.J. (2006), Post Nannini, Tijdschrift voor Arbitrage : 1-2. article in journal
 • Snijders H.J. (2006), Rechtsstatus van duurzaam met de grond verenigde objecten, een duurzaam probleem?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 403-403. article in journal
 • Snijders H.J., annotation: HR 18 March 2005, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 8 July 2005, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 11 March 2005, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 18 February 2005, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 22 October 2004, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 24 September 2004, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 29 April 2005, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 21 January 2005, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 19 November 2004, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 17 December 2004, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 3 September 2004, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 24 September 2004, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 22 April 2005, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 1 April 2005, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 29 November 2004, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 29 November 2004, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 27 May 2005, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J. (2006), Verpanding van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken., Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 223-228. article in journal: refereed
 • Snijders H.J. (2005), Algemene beschouwingen bij het Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving, Special, Tijdschrift voor Arbitrage : 1-9. article in journal
 • Snijders H.J. (2005), Bijwerking en aanvulling van modellen inzake boeken 3, 6, 7 en 7A BW plus boek 4 Rv. In: Modellen voor de rechtspraktijk (losbladig werk, 175 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. book chapter
 • Snijders H.J., Gerretsen R.B. & Rueb A.S. (Eds.) (2005), Burgerlijk procesrecht, 8e druk. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Snijders H.J. (2005), Hoofdstuk 9. In: Snijders H.J. (Ed.) Burgerlijk procesrecht, 8e druk. Deventer: Kluwer. 187-193. book chapter
 • Snijders H.J. (2005), Hoofdstukken 4-5. In: Snijders H.J. (Ed.) Burgerlijk procesrecht, 8e druk. Deventer: Kluwer. 55-125. book chapter
 • Snijders H.J. (2005), Pathologische geschilbeslechtingsclausules, Redactioneel, Tijdschrift voor Arbitrage : 1-3. article in journal
 • Snijders H.J. (2005), Pathologische geschilbeslechtingsclausules. In: Flach R.J.C., e.a. (Eds.) Amice (bundel aangeboden aan prof. mr. G.R. Rutgers o.r.v. R.J.C. Flach e.a.). Deventer: Kluwer. 315-319. book chapter
 • Snijders H.J., annotation: HR 9 January 2004, NJ 2005. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 30 January 2004, NJ 2005. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 11 June 2004, NJ 2005. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 9 January 2004, NJ 2005. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 1 November 2002, NJ 2005. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 14 May 2004, NJ 2005. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 11 March 2005, NJ 2005. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 30 January 2004, NJ 2005. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 9 January 2004, NJ 2005. annotation
 • Snijders H.J. (2005), Wetgever, heb mededogen met ons BW, ook bij financiële zekerheidsovereenkomsten., Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 91. article in journal
 • Snijders H.J., annotation: HR 29 October 2004, NJ 2006. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 10 September 2004, NJ 2005. annotation
 • Snijders H.J., NJ 2005. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 16 January 2004, NJ 2005. annotation
 • Snijders H.J. (2004), Annotaties van overheidsrechtspraak als spiegel voor arbiters, Redactioneel, Tijdschrift voor Arbitrage 1: 1-1. article in journal
 • Snijders H.J. (2004), Arbitrage onder vuur of in vuur voor de arbitrage?, Bouwrecht 3: 181-186. article in journal
 • Snijders H.J. (2004), De betekenis van het Russisch gedachtegoed voor onze (internationale) arbitrage, Tijdschrift voor Arbitrage 2: 80-82. article in journal
 • Snijders H.J. (2004), De kwaliteitsrekening nader beschouwd, Liber Amoricum T.P.R. en Marcel Storme, TPR 1: 601-622. article in journal
 • Snijders H.J. (2004), De kwaliteitsrekening nader beschouwd, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 7: 298-305. article in journal
 • Snijders H.J. (2004), Nova en monstra op het gebied van de bevrijdende verjaring, Redactioneel, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 1: 1-1. article in journal
 • Snijders H.J. (2004), Rechtsmodellen. In: Modellen voor de rechtspraktijk (170 bewerkte pagina's en ca. 14 nieuwe pagina's). Deventer: Kluwer. book chapter
 • Snijders H.J. (2004), Reconsideration of the Netherlands Arbitration Law, International Journal of Dispute Resolution 1: 51-52. article in journal
 • Hijma Jac., Brunner C.J.H., Snijders H.J. & Spier J. (Eds.) (2004), Serie Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Snijders H.J., annotation: HR 17 January 2003, NJ 2004. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 9 August 2002, NJ 2004. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 24 October 2003, NJ 2004. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 11 July 2003, NJ 2004. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 4 October 2002, NJ 2004. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 13 September 2002, NJ 2004. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 3 October 2003, NJ 2004. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 17 January 2003, NJ 2004. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 20 June 2003, NJ 2004. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 2 May 2003, NJ 2004. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 17 January 2003, NJ 2004. annotation
 • Snijders H.J. (2004), They have a dream....een fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging. In: Hendrikse M.L., Jongbloed A.W. (Eds.) De toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer. 19-46. conference paper
 • Snijders H.J. (2004), Vrijheid en verantwoordelijkheid van procespartijen in civiele zaken. In: Ingelse P., e.a. (Eds.) Commentaren op fundamentele herbezinning. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 9-24. conference paper
 • Snijders H.J., annotation: HR 19 December 2003, NJ 2005. annotation
 • Snijders H.J. (2003), Alternatieven voor civielrechtelijk appel.. In: Happé R.H. (Ed.) Hoger beroep in de steigers.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 203-213. book chapter
 • Snijders H.J. (2003), Annoteren, een summum van rechtswetenschappelijk presenteren?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 173-173. article in journal
 • Snijders H.J. (2003), Arbitragerecht is geen closed shop: schriftelijkheid op de (EU)schop., Tijdschrift voor Arbitrage : 1-3. article in journal
 • Snijders H.J. (2003), Arbitrage ter discussie? Much ado about nothing., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6539: 530-532. article in journal
 • Snijders H.J. & Wendels A. (2003), Civiel appel.. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. book
 • Snijders H.J. (2003), De functie van hoogleraar (in de rechtsgeleerdheid), jurist en werk . article in magazine/newspaper
 • Snijders H.J. (2003), De mr.-eis voor arbiters en hun secretarissen?. In: Berg M.A.M.C. van den (Ed.) Aangenomen werk.. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 335-339. book chapter
 • Snijders H.J. & Weatherill S. (2003), E-commerce Law, National and Transnational Topics and Perpectives. In: Meijers-reeks, nr. 54. Den Haag/London/New York: Kluwer Law International. book
 • Snijders H.J. (2003), losbladig werk (195 bewerkte pagina's). In: Modellen voor de rechtspraktijk. (losbladig).. book chapter
 • Snijders H.J. (2003), Nederlands Arbitragerecht, een artikelgewijs commentaar op de art. 1020-1076 Rv.. Deventer: Kluwer. book
 • Snijders H.J., Drobnig U & Sagel-Grande H.I. (2003), Neue Entwicklungen im Recht der persöhnlichen Kreditsicherheiten in Deutschland und in den Niederlanden.. Munchen: European Law Publishers. book
 • Hijma Jac., Snijders H.J. & Beenders D. (2003), Overzicht van rechtspraak X. Hoge Raad der Nederlanden 1997-2001 Member of editorial staff Tijdschrift voor Privaatrecht 40(1). editorship of journal
 • Snijders H.J., annotation: HvJ.EG 12 December 2002, NJ 2003. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Ben.GH 24 June 2002, NJ 2003. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Ben.GH 25 June 2002, NJ 2003. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 1 March 2002, NJ 2003. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 14 June 2002, NJ 2003. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 11 January 2002, NJ 2003. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 11 January 2002, NJ 2003. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 22 March 2002, NJ 2003. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 28 June 2002, NJ 2003. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HvJ.EG 18 June 2002, NJ 2003. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 31 May 2002, NJ 2003. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Ben. GH 7 June 2002, NJ 2003. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 31 May 2002, NJ 2003. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 31 May 2002, NJ 2003. annotation
 • Snijders H.J. (2003), "They have a dream".... een fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging., NJB-kronieken : 1696-1707. article in journal
 • Snijders H.J. (26 November 2002), Bevoegdheid, ontvankelijkheid en partijcomplicaties in appel (Lecture). Oegstgeest. other
 • Snijders H.J. (27 March 2002), Devolutieve werking en art. 25 Rv (Lecture). Zutphen. other
 • Snijders H.J. (7 March 2002), Bevoegdheid, ontvankelijkheid en partijcomplicaties in appel (Lecture). Zutphen. other
 • Snijders H.J. (13 February 2002), Sportarbitrage (Lecture). Amsterdam. other
 • Snijders H.J. (24 January 2002), Mediation: De toekomst? (Lecture). Leiden. other
 • Snijders H.J. (8 January 2002), Loop met de tijd van het recht (Lecture). Leiden. other
 • Snijders H.J. (2002), Arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut. In: Snijders H.J., Meijer G.J. (Eds.) Vademecum Burgerlijk Procesrecht Arbitrage. Deventer: Gouda Quint. 71-126. book chapter
 • Snijders H.J. (2002), Burgerlijk Procesrecht, monografie voor de beroepsopleiding van de advocatuur. In: Snijders H.J., Gerretsen R.B., Rueb A.S. (Eds.) Burgerlijk Procesrecht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 55-193. book chapter
 • Snijders H.J. (2002), De dienstverlener van het burgerlijk recht gereorganiseerd, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 19(2): 55-55. article in journal
 • Snijders H.J. (2002), De grote broer groeit een beetje, maar hoe staat het met de arbitrage?, Tijdschrift voor Arbitrage (1): 1-3. article in journal
 • Snijders H.J. (2002), Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema revisited en updated, 51(7/8): 483-498. article in journal
 • Snijders H.J. (2002), Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer. book
 • Snijders H.J. (2002), Legal Abstracts. Leiden: Kluwer. [other] other
 • Snijders H.J. (2002), Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer. [other] other
 • Snijders H.J. (2002), Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer. [other] other
 • Snijders H.J. (2002), Modellen vermogensrecht, bindend advies, arbitrage en mediatie. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk, supplement nr. 200. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Snijders H.J., Ynzonides M. & Meijer G.J. (2002), Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer. book
 • Snijders H.J. (2002), Noot bij Federatie Nederlandse Expediteursorganisatie (FENEX) arbitraal vonnis, Tijdschrift voor Arbitrage (4): 144-145. article in journal
 • Snijders H.J. (2002), Proces en (rechts)belang in civilibus, van Jeffrey naar de mediatie. In: Beukering-Rosmuller E.J.M. van, Kalkman-Bogerd L.E., Kezel E. de, Pel M., Wiel B.T.M. van der (Eds.) Recht(er) en belang, BW-krantjaarboek 17. Deventer: Kluwer. 9-26. conference paper
 • Snijders H.J. & Wackie Eijsten P.A. (2002), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint. [other] other
 • Snijders H.J., Rutgers G.R. & Vranken J.B.M. (2002), Serie Civiele procespraktijk. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. [other] other
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 20 April 2001, NJ 2002; 2794-2795. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 16 November 2001, NJ 2002; 2873-2874. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 12 January 2001, NJ 2002; 246-249. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 6 April 2001, NJ 2002; 2713-2715. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 2 February 2001, NJ 2002; 2654-2658. article in journal
 • Snijders H.J., annotation: HR 2 February 2001, NJ 2002. article in journal
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 2 February 2001, NJ 2002; 2593-2594. article in journal
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 30 March 2001, NJ 2002; 2666-2668. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 16 November 2001, NJ 2002; 2884-2885. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 30 November 2001, NJ 2002; 3041-3043. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 12 January 2001, NJ 2002. article in journal
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 13 April 2001, NJ 2002; 2786-2787. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 20 April 2001, NJ 2002; 2702-2705. article in journal
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 22 December 2000, NJ 2002; 255-255. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 12 January 2001, NJ 2002; 2587-2590. article in journal
 • Snijders H.J. (2002), Member of editorial staff Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht . editorship of journal
 • Snijders H.J. (2002), Member of editorial staff Tijdschrift voor Arbitrage . editorship of journal
 • Snijders H.J., Brunner C.J.H., Hijma Jac. & Spier J. (Eds.) (2002), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. other
 • Snijders H.J. (2002), We moeten eens ophouden met aansturen totdat wij erbij neervallen, Nederlands Juristenblad 77(15): 756-757. article in journal
 • Snijders H.J. (14 June 2001), Arbitrage (Lecture). Rotterdam. other
 • Snijders H.J. (6 June 2001), Bürgschaft (Lecture). Leiden. other
 • Snijders H.J. (2001), SSR-cursus: Hoger beroep in civiele zaken. Zutphen: SSR. [other] other
 • Snijders H.J. (16 May 2001), E-commerce (Lecture). Leiden. other
 • Snijders H.J. (25 April 2001), Arbitrage: actualiteiten, gevaren en voordelen (Lecture). Hilversum. other
 • Snijders H.J. (3 April 2001), Arbitration Law for the Baltic States (Lecture). Leiden. other
 • Snijders H.J. (30 January 2001), Juiste uitspraak van Hoge Raad in zaak werknemersoptie. Het Financiële Dagblad: 9-9. article in magazine/newspaper
 • Snijders H.J. (19 January 2001), Rond de arbitrage (Lecture). Leiden. other
 • Snijders H.J. (2001), Arbitrage, een alternatief voor de overheidsrechter?. In: Bolhuis L. (Ed.) Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen 2002. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 307-310. conference paper
 • Brunner C.J.H., Hijma Jac., Snijders H.J. & Spier J. (Eds.) (2001), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. other
 • Snijders H.J. (2001), Burgerlijk Wetboek. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk, suppl. nr. 191, 71 bewerkte pagina's. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Snijders H.J. (2001), Burgerlijk Wetboek. In: Losbladige Modellen voor de Rechtspraktijk, 37 bewerkte pagina's. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Snijders H.J. (2001), Des relations personelles importantes: internetbanden met indivuele belanghebbenden bij algemeen-belangacties en groepsacties. In: Cliteur P.B., Herik H.J. van den, Huls N.J.H., Schmidt A.H.J. (Eds.) It ain't necessarily so, In: Meijers-reeks, nr. 38. no. 38 Deventer: Kluwer. 501-510. conference paper
 • Snijders H.J. (2001), Etiquette, nettiquette en ....arbitraquette, Tijdschrift voor Arbitrage (1): 1-2. article in journal
 • Snijders H.J. & Rank-Berenschot E.B. (2001), Goederenrecht. Deventer: Kluwer. book
 • Snijders H.J. (2001), Het bereiken van een geadresseerde (per e-mail) (II), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 132(6445): 457-461. article in journal
 • Snijders H.J. (2001), Het bereiken van een geadresseerde (per e-mail) (I), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 132(6444): 433-440. article in journal
 • Snijders H.J. (2001), HR 28 juni 1996 (De Nieuwe Woning/Staat), NJ 1997, 495, een beloning voor regelgevende rechterlijke samenwerking in (civiele) zaken, Tijdschrift voor Privaatrecht 38(1): 221-231. article in journal
 • Snijders H.J., Wesseling-Van Gent E.M. & Ynzonides M. (2001), Invoering herziening burgerlijk procesrecht moet uitgesteld worden: open brief aan minister Korthals, Nederlands Juristenblad (43): 2113-2114. article in journal
 • Snijders H.J. (2001), Kreditsicherheiten an Mobilien: Rechtslage und neue Entwicklungen in den Niederlanden. In: Drobnig U., Sagel-Grande H.I., Snijders H.J. (Eds.) Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenzrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 75-100. book chapter
 • Snijders H.J. (2001), Legal Abstracts. Leiden: Kluwer. [other] other
 • Snijders H.J. (2001), Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer. [other] other
 • Snijders H.J. (2001), Losbladige modellen voor de rechtspraktijk: Kluwer. [other] other
 • Snijders H.J., Cate J.W. ten & Hondius E.M. (2001), Losbladige Vademecums Burgerlijk Procesrecht. Arnhem: Gouda Quint. [other] other
 • Snijders H.J. (2001), Naschrift bij "Het bereiken van een geadresseerde per e-mail, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 132(6453): 681-681. article in journal
 • Sagel-Grande H.I., Snijders H.J. & Drobnig U (Eds.) (2001), Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenzrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien Meijers-reeks no. 36. Amsterdam: Rozenberg Publishers. editorship of book
 • Snijders H.J., Wesseling-Van Gent E.M. & Ynzonides M. (2001), Open brief aan Minister van Justitie. Uitstel gevraagd van invoering Nieuw Burgerlijk Procesrecht, Advocatenblad: orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten 2001(21): 818-820. article in journal
 • Snijders H.J. (2001), Rechterlijk samenwerking in het burgerlijk recht: een tussenstand en voorzichtige vooruitblik. In: Cleiren C.P.M., Schoep G.K. (Eds.) Rechterlijke samenwerking, In: Meijers-reeks, nr. 34. no. 34 Deventer: Gouda Quint. 15-31. conference paper
 • Snijders H.J. & Wackie Eysten P.A. (2001), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint. [other] other
 • Snijders H.J., Rutgers G.R. & Vranken J.B.M. (2001), Serie Civiele procespraktijk. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. [other] other
 • Snijders H.J. (2001), Member of editorial staff Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht . editorship of journal
 • Snijders H.J. (2001), Member of editorial staff Tijdschrift voor Arbitrage . editorship of journal
 • Snijders H.J. (2001), Voor- en nadelen van (internationale) arbitrage, Elsa Magazine 1(2): 8-10. article in journal
 • Snijders H.J. (2001), Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In: Losbladige Modellen voor de Rechtspraktijk, suppl. nr. 188, 31 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Snijders H.J. (7 December 2000), Rechterlijke samenwerking in het burgerlijk recht (Lecture). Leiden. other
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 10 November 2000, NJ 2001; 2236-2237. annotation
 • Snijders H.J. (5 October 2000), Overheidsaanprakelijkheid (Lecture). Leiden. other
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 30 June 2000, NJ 2001; 2900-2902. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 26 May 2000, NJ 2001; 2889-2891. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 19 May 2000, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 19 May 2000, NJ 2001; 3046-3048. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 7 April 2000, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 24 March 2000, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 25 February 2000, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 25 February 2000, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 7 January 2000, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J. (2000), Arbitrage in de hijsbak, maar dan wel virtueel, Tijdschrift voor Arbitrage : 1. article in journal
 • Snijders H.J. (2000), Beschouwingen over de organisatie van de civiele cassatierechtspraak naar aanleiding van 'De Hoge Raad op de hei', Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 185-190. article in journal
 • Snijders H.J. (Ed.) (2000), Civiele procespraktijk. Deventer: Tjeenk Willink. editorship of book
 • Snijders H.J. (2000), Competentie en appellabiliteit, partij-complicaties resp. devolutieve werking en art. 48 Rv (Lecture). other
 • Snijders H.J. (2000), Een beetje zwanger kan niet, maar een beetje bevoegd wel, Tijdschrift voor Arbitrage : 147-151. article in journal
 • Snijders H.J. (2000), Goederenrechtelijke overeenkomstmodellen. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk t.v.z. Boek 3 BW. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Snijders H.J. (2000), Heeft de mediator verschoningsrecht, Tijdschrift voor Arbitrage : 8-9. article in journal
 • Snijders H.J. (Ed.) (2000), Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Snijders H.J. (Ed.) (2000), Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Snijders H.J. (Ed.) (2000), Losbladige Vademeca burgerlijk procesrecht. Deventer: Gouda Quint. editorship of book
 • Snijders H.J. (Ed.) (2000), Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht (Algemeen deel). Deventer: Gouda Quint. editorship of book
 • Snijders H.J. (Ed.) (2000), Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht (Arbitrage en bindend advies). Deventer: Gouda Quint. editorship of book
 • Snijders H.J. (2000), Nederlands arbitragerecht. Deventer: Kluwer. book
 • Snijders H.J. (2000), Nieuwe wettelijke overlegtermijnen voorafgaande aan een collectiviteitsactie, spel of realiteit?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6425: 853-856. article in journal
 • Snijders H.J. (Ed.) (2000), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint. editorship of book
 • Snijders H.J. (2000), Member of editorial staff Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht . editorship of journal
 • Snijders H.J. (2000), Member of editorial staff Tijdschrift voor Arbitrage . editorship of journal
 • Snijders H.J. (Ed.) (2000), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Snijders H.J. (2000), Verbintenisrechtelijke overeenkomstmodellen. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk t.v.z. Boek 3, 7 en 7A BW. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Snijders H.J. (2000), Verdeling van een gemeenschap en vaststelling op grond van een vaststellingsovereenkomst, een mandje fruit als oogst van interne rechtsvergelijking. In: Yin-Yang (Van Mourikbundel). Deventer: Kluwer. 345-358. conference paper
 • Snijders H.J. (2000), Verklaringen voor (privaat)recht in de rekestprocedure, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 410-412. article in journal
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 24 December 1999, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 24 December 1999, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 17 December 1999, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J. (1 November 1999), Competentie en apellabiliteit, partij-complicaties resp. devolutieve werking en art. 48 Rv (Lecture). other
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 18 June 1999, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HvJ-EG 1 June 1999, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HvJ-EG 1 June 1999, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 28 May 1999, NJ 1999. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Benelux Gerechtshof 25 May 1999, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Benelux Gerechtshof 25 May 1999, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 23 April 1999, NJ 2000. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 22 January 1999, NJ 1999. annotation
 • Snijders H.J. (1999), Beantwoording Rechtsvraag (273) Privaatrecht: Een pand van stand, : 488-492. article in journal
 • Snijders H.J. (1999), Civiel appel. Deventer: Tjeenk Willink. book
 • Snijders H.J. (Ed.) (1999), Civiele procespraktijk. Deventer: Tjeenk Willink. editorship of book
 • Snijders H.J. (1999), Codification of Netherlands Civil Law in practice. Jakarta, Indonesië. [other] other
 • Snijders H.J. (1999), Commentaar op boek IV (Arbitrage). In: Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Snijders H.J. (1999), De titel van art. 3:84 lid 2 BW. In: 'Van Beheersing', Goederenrechtelijke beschouwingen. Deventer: Gouda Quint. 163-170. conference paper
 • Snijders H.J. (1999), Een assertieve vooruitblik. In: 'Assertief! Dertien wijzen van pleiten, 75 jaar juridisch dispuut Tobias Asser'. Leiden. 7-13. conference paper
 • Snijders H.J. (1999), Goederenrechtelijke overeenkomstmodellen. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk t.z.v. Boek 3 BW. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Snijders H.J. (Ed.) (1999), Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Snijders H.J. (Ed.) (1999), Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Snijders H.J. (Ed.) (1999), Losbladige Vademeca burgerlijk procesrecht. Deventer: Gouda Quint. editorship of book
 • Snijders H.J. (Ed.) (1999), Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht (algemeen deel). Deventer: Gouda Quint. editorship of book
 • Snijders H.J. (Ed.) (1999), Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht (Arbitrage en bindend advies). Deventer: Gouda Quint. editorship of book
 • Snijders H.J. (1999), Maten van dwingend recht. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (Eds.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 153-167. conference paper
 • Snijders H.J. (1999), Promoveren, nu en niet later. In: Juridische beroepengids 1999. Den Haag: Jurist & Werk. 147-152. conference paper
 • Snijders H.J. (1999), Rechtsmiddelen in het algemeen. In: Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht. Deventer: Gouda Quint. book chapter
 • Snijders H.J. (Ed.) (1999), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint. editorship of book
 • Snijders H.J. (1999), Member of editorial staff Tijdschrift voor Arbitrage . editorship of journal
 • Snijders H.J. (1999), Member of editorial staff Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht . editorship of journal
 • Snijders H.J. (Ed.) (1999), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Snijders H.J. (1999), Verbintenisrechtelijke overeenkomstmodellen. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk t.z.v. boek 3, 7 en 7A BW. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Snijders H.J. (1998), Uitvoerige oppositie: diss. mw. mr. Annelies Wylleman over handelingsbekwaamheid in materieel en formeel Belgisch, Duits, Frans en Nederlans recht. RU Gent. [other] other
 • Snijders H.J. (1 December 1998), Enkele aspecten van rechtsvinding en rechtspleging (Lecture). Leiden. other
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 9 November 1998, NJ 1999. annotation
 • Snijders H.J. (28 September 1998), Inleiding Kort geding en art. 50 TRIPS-Verdrag in het licht van HvJ-EG (Hermes/FHT) (Lecture). Leiden. other
 • Snijders H.J. (17 June 1998), Algemene Inleiding Trust (Lecture). Leiden. other
 • Snijders H.J. (17 June 1998), Inleiding cursus Trust en Verhaal (Lecture). Leiden. other
 • Snijders H.J., annotation: HvJ-EG 16 June 1998, NJ 1999. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 15 May 1998, NJ 1999. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 15 May 1998, NJ 1999. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 1 May 1998, NJ 1999. annotation
 • Snijders H.J. (1998), Uitvoerige oppositie: diss. mw. mr. W.A. Jacobs, ADR en consument. RU Utrecht. [other] other
 • Snijders H.J., annotation: HOge Raad 6 March 1998, NJ 1999. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 21 februari 1998 21 February 1998, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 20 February 1998, NJ 1999. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 13 February 1998, NJ 1999. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 6 February 1998, NJ 1999. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 6 February 1998, NJ 1999. annotation
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 30 January 1998, NJ 1999. annotation
 • Snijders H.J. (1998), Arbitrage en minitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut, ondereel A.2.1. In: Vademecum Arbitrage en Bindend advies. Deventer: Gouda Quint. ca 270. book chapter
 • Snijders H.J. (Ed.) (1998), Burgerlijke Rechtsvordering (losbladig). Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Snijders H.J. (1998), Burgerlijk procesrecht, monografie voor de beroepsopleiding van de advocatuur. In: Burgerlijk procesrecht. Den Haag: NOvA. 55-113. book chapter
 • Snijders H.J. (1998), Burgerlijk procesrecht, monografie voor de beroepsopleiding van de advocatuur. In: Burgerlijk procesrecht. Den Haag: NOvA. 171-177. book chapter
 • Snijders H.J. (Ed.) (1998), Burgerlijk procesrecht, monografie voor de beroepsopleiding van de advocatuur. Den Haag: NOvA. editorship of book
 • Snijders H.J. (Ed.) (1998), Civiele procespraktijk. Deventer: Tjeenk Willink. editorship of book
 • Snijders H.J. (1998), De titel van art. 3:84 lid 2 BW. In: Van Beheering. Deventer: Gouda Quint. 163-170. book chapter
 • Snijders H.J. (1998), Een pand van stand (Rechtsvraag 273), : 789-790. article in journal: refereed
 • Snijders H.J. (1998), Goederenrechtelijke modellen t.z.v. Boek 3 BW. In: Modellen voor de Rechtspraktijk. Deventer: Kluwer. ca. 145. book chapter
 • Snijders H.J. (1998), Misleidende reklame spookt in de droogste luier en trappistenbrood. In: Symposiumbundel Misleidende reclame van Nemo Plus.. 1. book chapter
 • Snijders H.J. (Ed.) (1998), Modellen voor de Rechtspraktijk (losbladig). Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Snijders H.J. (Ed.) (1998), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint. editorship of book
 • Snijders H.J., annotation: HR 29 November 1996, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 12 September 1997, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 12 January 1996, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 4 April 1997, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 11 April 1997, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 27 June 1997, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 28 February 1997, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 3 December 1996, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 2 May 1997, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 21 March 1997, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 25 October 1996, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 30 May 1997, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 30 May 1997, NTBR 1998. annotation
 • Snijders H.J. (1998), Member of editorial staff Tijdschrift voor Arbitrage . editorship of journal
 • Snijders H.J. (1998), Member of editorial staff Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht . editorship of journal
 • Snijders H.J. (Ed.) (1998), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Snijders H.J. (Ed.) (1998), Vademeca burgerlijk procesrecht (losbladig). Deventer: Gouda Quint. editorship of book
 • Snijders H.J. (Ed.) (1998), Vademecum burgerlijk procesrecht (Algemeen Deel) (losbladig). Deventer: Gouda Quint. editorship of book
 • Snijders H.J. (Ed.) (1998), Vademecum burgerlijk procesrecht (Arbitrage en bindend advies) (losbladig). Deventer: Gouda Quint. editorship of book
 • Snijders H.J. (1998), Verbintenisrechtelijke modellen t.z.v. Boek 3, 7 en 7A BW. In: Modellen voor de Rechtspraktijk. Deventer: Kluwer. ca. 26. book chapter
 • Snijders H.J., annotation: Hoge Raad 19 December 1997, NJ 1999. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 21 March 1997, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: EHRM 18 March 1997, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 14 February 1997, NJ 1998. annotation
 • Snijders H.J., annotation: HR 3 January 1997, NJ 1998. annotation
 • Div. advocatenkantoren Particulier juridisch adviseur
 • Gerechtshof Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger
 • Kluwer Deventer Annotator Nederlandse Jurisprudentie
 • Kluwer Deventer, Boom Den Haag (Hoofd)redacteur van diverse vakpublicaties
 • Kluwer Deventer, Kluwer Law International, Sellier Publishers, München e.a. (Hoofd)redacteur van diverse wetenschappelijke publicaties
 • O.m. bij het Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam, ICC en ad hoc. Arbiter
 • Rechtbank Den Haag Rechter-plaatsvervanger
 • Sociaal Economische Raad Voorzitter van diverse SER-overleggroepen voor zelfregulering
 • Staat der Nederlanden Vertegenwoordiger van Nederland in de United Commission on International Trade Law
 • Wolters Kluwer Holding Nederland BV (president-)commissaris
This website uses cookies.  More information.