Universiteit Leiden

nl en

Frank Engelen

Professor of International Tax Law

Name
Prof.mr. F.A. Engelen
Telephone
+31 71 527 7840
E-mail
f.a.engelen@law.leidenuniv.nl

Professor of International Tax Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B 2.21

Contact

 • Engelen F.A., Vleggeert J. & Vergouwen T.M. (2019), Belastingverdragen en voorrang van richtlijnen op het gebied van directe belastingen, Weekblad Fiscaal Recht 2019(7314): 1553-1560. article in journal
 • Bender T. & Engelen F.A. (2016), BEPS-actie 6: De maatregelen tegen treaty shopping – bedreiging en kans, Weekblad Fiscaal Recht 145(7134): 342-350. article in journal
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2014), De stormachtige ontwikkeling van het Europese belastingrecht na "Avoir Fiscal", Weekblad Fiscaal Recht 2014/7065: 1194-1197. article in journal
 • Engelen F.A. (2013), De lotgevallen van Starbucks, Amazon en Google, NTFR 2013(158): 1-3. article in journal
 • Engelen F.A. & Gunn A.F. (2013), Flaws of the Selectivity Test, Chapter 9. In: Rust A. (Ed.) State Aid and Tax Law.: Kluwer Law International. book chapter
 • Engelen F.A. & Gunn A.F. (2013), Het BEPS-project: een inleiding., Weekblad Fiscaal Recht 2013(7026): 1413. article in journal
 • Engelen F.A. & Gunn A.F. (2012), Article 3(2) of the OECD Model Tax Convention and The Scope of Domestic Law, Bulletin for International Taxation 66(9). article in journal
 • Engelen F.A. (2012), De fiscale eenheid als dekmantel voor verboden discriminatie, NTFR 3(2012): 1-3. article in journal
 • Engelen F.A. & Gunn A.F. (2012), International - Article 3(2) of the OECD Model Tax Convention and the Scope of Domestic Law, Bulletin for International Taxation 66(9). article in journal
 • Engelen F.A. (2012), State Aid and Restrictions on Free Movement: Two Sides of The Same Coin, European Taxation 52(5): 204-209. article in journal
 • Engelen F.A. (2012), Zaak C-470/04 N tegen Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo. In: Vrij verkeer van personen in 60 arresten. De zegeningen van het Europees burgerschap. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Engelen F.A. (2011), Compartimentering bij verschuiving verdragswoonplaats, NTFR 2011(2): 1-2. article in journal
 • Engelen F.A. (2011), Fiscaal verdragsbeleid en het OESO-modelverdrag, Weekblad Fiscaal Recht (6903): 552-553. article in journal
 • Engelen F.A., Douma S.C.W. & Gunn A.F. (2011), Interim regime for currency results on participations, Tax Planning International European Focus 13: 28-29. article in journal
 • Engelen F.A. (2010), Herziening van de vennootschapsbelasting: vermogensaftrek of tariefsverlaging?, Weekblad Fiscaal Recht 6862: 779-786. article in journal
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2010), Non-discriminatory tax obstacles to free movement. In: Europaïsches Steuerrecht-Festschrift für Friedrich Rödler zum 60. Geburtstag. Wien: Linde. 193-203. conference paper
 • Engelen F.A. (2010), Over belastingen, fundamentele vrijheden en steunmaatregelen, NTFR (73): 1-2. article in journal
 • Engelen F.A. (2009), De gevolgen van de zaak Papillon voor de Nederlandse fiscale eenheid, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (73): 1-5. article in journal
 • Engelen F.A., Vording H. & Weeghel S. van (2009), Eenvoud, evenwicht en een lager tarief vennootschapsbelasting: waar staan we een jaar later? Een toetsing op hoofdlijnen van het consultatiedocument van 15 juni 2009, Weekblad Fiscaal Recht 138(6822): 953-959. article in journal
 • Engelen F.A. & Douma S.C.W. (2008), Conference position paper: The quest for the holy grail in international tax law – the legal status of the commentaries on the OECD Model tax convention on income and capital. In: Douma S.C.W., Engelen F.A. (Eds.) The Legal Status of the OECD Commentaries. Conflict of Norms in International Tax Law. Amsterdam: IBFD. 251-272. conference paper
 • Engelen F.A. (2008), (Door)werken aan groepsrente in 2008, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 9e jrg(1): 1-4. article in journal
 • Engelen F.A. (2008), How 'acquiescence" and "estoppel" can operate to the effect that the states parties to a tax treaty are legally bound to interpret the treaty in accordance with the Commentaries on the OECD Model Tax Convention. In: Douma S.C.W., Engelen F.A. (Eds.) The Legal Status of the OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD. 51-72. book chapter
 • Engelen F.A. & Scharrenburg R. van (2008), Onzakelijke leningen in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 137e jrg(6771): 705-715. article in journal
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2008), The Legal Status of the OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD. book
 • Engelen F.A., Vording H. & Weeghel S. van (2008), Wijziging van belastingwetten met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het verbeteren van het fiscale vestigingsklimaat, Weekblad Fiscaal Recht 137(6777): 891-906. article in journal
 • Engelen F.A. & Vegt P.C. van der (2006), De octrooi- en rentebox: dispariteit, distorsie of steunmaatregel, Weekblad Fiscaal Recht 2006(6689): 1181 e.v. article in journal
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A., annotation: The Court of Justice of the European Communities 21 February 2006, British Tax Review 2006; 429-440. annotation
 • Engelen F.A. (2006), Over waarden en normen. Het beginsel van de goede trouw in het (fiscale) verdragenrecht (On Value and Norms. The Principle of Good Faith in the Law of Treaties and the Law of Tax Treaties in Particular. Deventer: Kluwer. book
 • Engelen F.A. (2006), Some observations on the Legal Status of the Commentaries on the OECD Model, Bulletin for International Taxation 60(3): 105-109. article in journal
 • Engelen F.A. & Vegt P.C. van der (2006), Werken aan winst in de Europese Unie, Weekblad Fiscaal Recht 2006/3(6678): 797 e.v. article in journal
 • Bender T. & Engelen F.A. (2005), The final clause of the 1987 Netherlands Model Tax Convention and the interpretation of plurilingual tax treaties. In: IBFD Publications (Ed.) A Tax Globalist (Liber amicorum Maarten J. Ellis). Amsterdam: IBFD Publications. 12-33. conference paper
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (1), Weekblad Fiscaal Recht 6633(6633): 1029-1036. article in journal
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (2), Weekblad Fiscaal Recht 6634(6634): 1069-1078. article in journal
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2004), Italiaanse koelkasten, de zaak Roders en de plicht tot meestbegunstiging. In: Duynstee F.M.M. mr. (Ed.) Alle wegen leiden naar Brussel. 50 jaar NOB, 50 jaar Europese jurisprudentie en wetgeving.. Amsterdam: Reed Business Information B.V.. 75-87. conference paper
 • Bender T. & Engelen F.A. (2002), Hinken op twee gedachten in een driehoekssituatie, Weekblad Fiscaal Recht (2002/6500): 1461-1470. article in journal
 • Gerechtshof Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger
 • Monumentenstichting Rapenburg 65 Lid bestuur
 • Pricewaterhouse Coopers Belastingadviseurs NV Partner
 • Stichting FAITS Lid bestuur
 • Stichting International Tax Center Leiden Lid bestuur
This website uses cookies.  More information.