Universiteit Leiden

nl en

Antheun Janse

Guest

Name
Dr. A. Janse
Telephone
+31 71 527 2564
E-mail
a.janse@hum.leidenuniv.nl

Antheun Janse is a guest at the Institute for History.

More information about Antheun Janse

Spreekuur / Hours

Woensdag 15.00 - 16.00 / Wednesday 3pm - 4pm

 

Fields of Interest

Late Medieval Knighthood and Nobility, esp. in the Low Countries; Socio-Political and Military History of the Northern Netherlands in the Later Middle Ages, esp. the County of Holland; Late Medieval Historiography

 

Major Publications

Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen, Adelsgeschiedenis nr. 1 (Hilversum 2001) 514 p.

Wim Blockmans and Antheun Janse (eds.), Showing Status. Representations of Social Positions in the Late Middle Ages, Medieval Texts and Cultures of Northern Europe 2 (Turnhout 1999).

'De Hollandse ridderschap omstreeks 1474. Een analyse van het register Valor feodorum', in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 1 (1998) 163-204.

'Ridderslag en ridderlijkheid in laatmiddeleeuws Holland', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 112 (1997) 317-335.

Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400, Ph.D. thesis, Hollandse historische reeks nr. 19 (The Hague 1993) 457 p.

Guest

 • Faculty of Humanities
 • Institute for History
 • Middeleeuwse Geschiedenis

Work address

Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Room number 0.18b

Contact

 • Janse A. (2013), Review of: Levelt Sjoerd (2011), Jan van Naaldwijk's Chronicles of Holland. Hilversum: Verloren. Holland: historisch tijdschrift .
 • Janse A. (2012), Brederode. In: Paravicini Werner, Hirschbiegel Jan, Orlowska Anna Paulina & Wettlaufer Jörg (Eds.), Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag. 257-261.
 • Janse A. (2012) De moord op Floris V: reactie. Review of: (2011), E.H.P. Cordfunke, Floris V. Een politieke moord in 1296. Zutphen: Walburg Pers. Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 26: 125-125.
 • Janse A. (2012), Egmond. In: Paravicini Werner, Hirschbiegel Jan, Orlowska Anna Paulina & Wettlaufer Jörg (Eds.), Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag. 372-377.
 • Janse A. (2012), Ellendighe vrouwe. Jacoba in de historiografie tot de vroege zestiende eeuw. In: Honings R. & Marion O. van (Eds.), Vrouw van het Vaderland. Jacoba van Beieren in literatuur en kunst: Kastelenstichting Holland en Zeeland. 14-34.
 • Janse A. (2012), Niederlande. In: Paravicini Werner, Hirschbiegel Jan, Orlowska Anna Paulina & Wettlaufer Jörg (Eds.), Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag. 37-41.
 • Janse A. (2012), Wassenaar. In: Paravicini Werner, Hirschbiegel Jan, Orlowska Anna Paulina & Wettlaufer Jörg (Eds.), Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag. 1631-1633.
 • Janse A. (2011), Bedden op het Binnenhof. De vorstelijke woonvertrekken in de middeleeuwen. In: Velde Henk te & Smit Diederik (Eds.), Van Torentje tot Trêveszaal. De geschiedenis van de noordzijde van het Binnenhof. Den Haag: Uitgeverij De Nieuwe Haagsche. 23-44.
 • Janse A. (2011) De moord op Floris V. Review of: Cordfunke E.H.P. (2011), E.H.P. Cordfunke, Floris V. Een politieke moord in 1296. Zutphen: Walburg pers. Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 25: 245-247.
 • Janse A. (2011), Geesten onderscheiden. Op zoek naar een wetenschappelijke methode, Déjà Vu. Periodiek van de Studievereniging HSVL 2(2): 6-7.
 • Janse A. (2011), Review of: (2009), De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners. Hilversum: Verloren. BMGN: Low Countries Historical Review 126: 81-82.
 • Janse A. (2010), Annales Sanctae Mariae Ultrajectenses. In: Dunphy R.G. (Ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden: Brill. 87.
 • Janse A. (2010), Beke, Johannes de. In: Dunphy R.G. (Ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden: Brill. 163.
 • Janse A. (2010), Bella campestria. In: Dunphy R.G. (Ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden: Brill. 164-165.
 • Janse A. (2010), Catalogus episcoporum Ultrajectorum. In: Dunphy R.G. (Ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden: Brill. 262.
 • Janse A. (2010), Chroniques des pays de Hollande, Zellande et aussy em partie de Haynnau. In: Dunphy R.G. (Ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden: Brill. 388.
 • Janse A. (2010), Chronogrammist. In: Dunphy R.G. (Ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden: Brill. 454.
 • Janse A. (2010), Clerc uten laghen landen. In: Dunphy R.G. (Ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden: Brill. 474-475.
 • Janse A. (2010), Cort Chronijkje van de Graaven van Holland. In: Dunphy R.G. (Ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden: Brill. 493.
 • Janse A. (2010), Croniken vanden biscopen van Utrecht. In: Dunphy R.G. (Ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden: Brill. 307.
 • Janse A. (2010), De Tweede Stand in laatmiddeleeuws Holland. In: Damen M. & Sicking L. (Eds.), Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber Alumnorum Wim Blockmans. Hilversum: Verloren. 159-176.
 • Janse A. (2010), Goutsch Cronijxcken. In: Dunphy R.G. (Ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden: Brill. 725.
 • Janse A. (2010), Hollandse Adelskronieken. In: Dunphy R.G. (Ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden: Brill. 811-812.
 • Janse A. & Stein R. (2010), Introduction. In: Hoppenbrouwers P.C.M., Janse A. & Stein R. (Eds.), Power and persuasion. Essays on the art of state building in honour of W.P. Blockmans. Turnhout: Brepols. vii-xiii.
 • Janse A. (2010), Review of: Timmer R. (2008), Profeet in eigen land. Philips van Leiden en het publiek belang. Hilversum: Verloren. BMGN: Low Countries Historical Review 125: 124-126.
 • Janse A. (2010), Kattendijke-kroniek. In: Dunphy R.G. (Ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden: Brill. 960-961.
 • Janse A. (2010), Kroniek van het St. Nicolaas-klooster te Utrecht. In: Dunphy R.G. (Ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden: Brill. 981.
 • Janse A. (2010), Lalaing, Yolande van. In: Kloek E. (Ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 • Janse A. (2010), Margaretha van Bourgondië. In: , Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 • Hoppenbrouwers P.C.M., Janse A. & Stein R. (Eds.) (2010), Power and Persuasion. Essays on the Art of State Building in Honour of W.P. Blockmans. Turnhout: Brepols.
 • Janse A. (2010), Woord vooraf. In: Salman H. & Steenvoorde H. (Eds.), Steenvoorde. Een verdwenen middeleeuws kasteel, een adellijk geslacht met niet-adellijke nazaten en een Rijswijks landgoed. Rijswijk: Stichting Rijswijkse Historische Projecten.
 • Janse A. (2010), Yolande van Lalaing (1422-1497). In: Hartog E. den & Wijsman H. (Eds.), Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode: Kastelenstichting Holland en Zeeland. 7-36.
 • Janse A. (2009), Een pion voor een dame. Jacoba van Beieren 1401-1436. Amsterdam: Balans.
 • Janse A. (2009), Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen. Hilversum: Verloren.
 • Janse A. (2009), Ridders vóór het jaar 1000? Anachronismen in en over de middeleeuwen, Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland 50(2): 28-32.
 • Janse A. & Damen M.J.M. (2008), Adel in meervoud. Methodologische beschouwingen over comparatief adelsonderzoek in de Bourgondische Nederlanden, BMGN: Low Countries Historical Review 123: 517-540.
 • Janse A. (2008) Annalen van Egmond. Review of: Gumbert-Hepp M. & Gumbert J.P. (2007), Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse leven van Thomas Becket en Het Chronicon Egmundanum. Hilversum: Verloren. Queeste 15: 181-183.
 • Janse A. (2008), Politiek en persoonlijkheid. Een nieuwe biografie van Jacoba van Beieren, Biografie Bulletin 2(18): 11-16.
 • Janse A. (2007), De Historie van Hollant. Een nieuw begin in de Hollandse geschiedschrijving in de vijftiende eeuw, Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 21: 19-38.
 • Janse A. (2007), Feudal registration and the study of nobility. The Burgundian registers of 1475. Louvain-la-Neuve & Nieus J.-F. (Eds.), Le vassal, le fief et l'écrit. Pratiques d'écriture et enjeux documentaires dans le champ de la féodalité (XIe-XVe s.). : Université Catholique de Louvain. 173-188.
 • Janse A. (2007), Van Utrechts naar Hollands. Het Nederlandse Beke-vervolg (ca. 1432) en zijn bewerking. Dijkhof E. & Gent M. van (Eds.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. . Den Haag: Instituut voor Nederlandse geschiedenis. 183-202.
 • Janse A. (2007), Verkochte vrijheid. Het Leerdamse stadsrecht van 1407. Hilversum: Verloren.
 • Janse A. (2006) Aaneenschakeling van momenten: literair mecenaat van Brabantse hertogen. Review of: Sleiderink R. (2003), De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430). Amsterdam: Prometheus. Queeste 13: 82-84.
 • Janse A. (2006) Boekbespreking. Review of: Sleiderink R. (2003), De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430). Amsterdam: Prometheus. Queeste 13: 82-84.
 • Janse A. (2006), De hondenbeet van 1416, Almanak van de HSVL 2005-2006. . Leiden 28-30.
 • Janse A. (2006), De Nederlandse Beke opnieuw bekeken, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 9: 116-149.
 • Gunn S. & Janse A. (2006), Introduction: New Histories of the Court. In: Gunn S. & Janse A. (Eds.), The Court as a Stage. England and the Low Countries in the later Middle Ages. Woodbridge: Boydell and Brewer. 1-12.
 • Janse A. (2006), Knippen en plakken in 1491. Uitgave van De Kattendijke-kroniek na veertien jaar voltooid, Spiegel Historiael. Themanummer: Van bijbels naar bytes? 2(41): 36-39.
 • Gunn S. & Janse A. (Eds.) (2006), The Court as a Stage. England and the Low Countries in the later Middle Ages. Woodbridge: Boydell and Brewer.
 • Janse A. (2006), Tourneyers and Spectators: Th Shrovetide Tournament at The Hague, 1391. In: Gunn S. & Janse A. (Eds.), The Court as a Stage. England and the Low Countries in the later Middle Ages. Woodbridge: Boydell and Brewer. 39-52.
 • Janse A. (2005), De kruistochten na Runciman. De religieuze factor, Leidschrift 20(1): 71-92.
 • Janse A. (2005), De Middeleeuwen in Archeon, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 19: 18-23.
 • Janse A., Anrooij W. van, Biemans J.A.A.M., Biesheuvel I., Ridderikhoff C.M. & Tilmans Karin (2005), Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 • Anrooij W. van, Biemans J.A.A.M. & Janse A. (2005), Karakteristiek van de auteur. In: Janse A. & Biesheuvel I. (Eds.), Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. cxl-cliii.
 • Janse A. (2004), De dood van Allairt Beylinc (1425). Kloek E. (Ed.), Verzameld verleden. Veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis. . Hilversum: Verloren. 14-17.
 • Janse A. (2004), De Kattendijke-kroniek en de vrucht van interdisciplinariteit, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 2: 5-6.
 • Janse A. (2004) De nieuwe Geschiedenis van Amsterdam: Beter later ... Review of: Carasso-Kok M. (2004), Geschiedenis van Amsterdam, I: Een stad uit het niets (tot 1578) no. 91. Amsterdam: SUN. Maandblad Amstelodamum 4: 30-32.
 • Janse A. (2004), Gijsbrecht van Amstel (ca. 1230 - ca. 1303). Kloek E. (Ed.), Verzameld verleden. Veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis. . Hilversum: Verloren. 18-21.
 • Janse A. & Veen M. van (2004), Kerk en vroomheid. In: Smit J.G. (Ed.), Den Haag. Geschiedenis van de stad, 1: Vroegste tijd tot 1574. Zwolle: Waanders. 215-270.
 • Janse A. (2003), De sprong van Jan van Schaffelaar. Oorlog en partijstrijd in de late Middeleeuwen. Hilversum: Verloren.
 • Janse A. (2003), Een Haagse kroniek over de Bourgondische tijd, Jaarboek geschiedkundige vereniging Die Haghe : 12-35.
 • Janse A. (2003), The Education of the Noble Wassenaar Family. Goudriaan K., Moolenbroek J. van & Tervoort A. (Eds.), Education and Learning in the Netherlands 1400-1600. . Leiden/Boston: Brill. 33-50.
 • Janse A. (2002), Een in zichzelf verdeeld rijk. Politiek en bestuur van de tiende tot het begin van de vijftiende eeuw. In: Nijs Thimo de & Beukers Eelco (Eds.), Geschiedenis van Holland, deel I: tot 1572. Hilversum: Verloren. 69-102.
 • Janse A. (2002), Toernooicultuur en adelscultuur in middeleeuws Holland, Holland: historisch tijdschrift 34(2): 150-166.
 • Janse A. (2001) Boekbespreking. Review of: Henstra D.J. (2001), The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of account in the former Frisia (c. 600-c. 1500). Groningen: Grafische Centrum RUG. Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 15: 69-70.
 • Janse A. (2001), De gelaagdheid van een middeleeuwse kroniek. De ontstaansgeschiedenis van het zogenaamde Goudse kroniekje, Queeste 8: 134-159.
 • Janse A. (2001), Dirk van Wassenaer: ambities en frustraties van een hoogadellijk prelaat. In: Brokken H.M. (Ed.), Heren van Stand. Van Wassenaer 1200-2000. Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis. Zoetermeer: Protocol. 250-252.
 • Janse A. (2001), Holland. Jeep J.M. (Ed.), Medieval Germany: an encyclopedia. . New York/Londen: Garland. 367-371.
 • Janse A. (2001), Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen. Hilversum: Verloren.
 • Janse A. & Gent M.J. van (2001), Van ridders tot baronnen: de Wassenaers in de Middeleeuwen (1200-1523). In: Brokken H.M. (Ed.), Heren van Stand. Van Wassenaer 1200-2000. Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis. Zoetermeer: Protocol. 1-75.
 • Janse A. (2001), Vorstelijk en autochtoon. Het Friese verleden van de Egmonds. Bremmer R.H. Jr, Jansma L.G. & Visser P. (Eds.), Speculum Frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker. Afscheid Ph.H. Breuker. Ljouwert/Leiden: Fryske Akademie. 45-58.
 • Janse A. (2001), Wie was Willem van Oegstgeest (1201)? Een zoektocht naar aanleiding van een 800 jaar oude oorkonde, Vereniging Oud Poelgeest presenteert 13: 1-19.
 • Janse A. & Winter J.M. van (2000), Een bruiloftsmaal aan het Hollandse hof in 1369, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 3: 162-195.
 • Janse A. (2000), Het religieuze leven in het Grote convent te Doesburg, Ons Geestelijk Erf 74: 84-104.
 • Janse A. (2000), Hoe de eerste partijen in Holand kwamen. Boer D.E.H. de, Cordfunke E.H.P. & Sarfatij H. (Eds.), 1299: één graaf, drie graafschappen. . Hilversum: Verloren.
 • Janse A. (2000), Vergane glorie? Een Hollands adelskroniekje in de Bourgondisch-Habsburgse periode, Leidschrift 15: 14-35.
 • Janse A. (1999), Marriage and noble lifestyle in Holland in the late Middle Ages. In: Blockmans W. & Janse A. (Eds.), Showing Status. Representation of Social Positions in the late Middle Ages. Turnhout: Brepols. 113-138.
 • Janse A. (1999) recensie. Review of: Amstel T.A.A.M. van (1999), De Heren van Amstel 1105-1378. Hilversum: Verloren. Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 13: 170-172.
 • Blockmans W.P. & Janse A. (Eds.) (1999), Showing Status. Representations of Social Positions in the late Middle Ages. Turnhout: Brepols.
 • Janse A. (1999), Westerse pelgrims voor Askelon (1153), Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 13: 17-30.
 • Janse A. (1998) Boekbespreking. Review of: Danneel M. (1998), Weduwen en wezen in het laatmiddeleeuwse Gent. Leuven/Antwerpen: Garant. Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 12: 54-56.
 • Janse A. (1998), Geschiedenis zonder historicus? De Haarlemse gravenportretten in context, Queeste 5: 84-87.
 • Janse A. (1998), Het leenbezit van de Hollandse ridderschap omstreeks 1475. Een analyse van het register Valor Feodorum, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 1: 163-204.
 • Janse A. (Ed.) (1998), . Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies.
 • Janse A. (1998) recensie. Review of: Kruisheer J.G. (1998), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, IV. Assen: van Gorcum. Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 12: 164-166.
 • Janse A. (1998), Tussen hel en paradijs. Een Franse ridder in het Midden-Oosten, Spiegel Historiael 33: 24-32.
 • Janse A. (1997), Ambition and administration. Charles the Bold and the feudal levy in Holland. In: Gosman M. & Vanderjagt A. (Eds.), The propagation of power in the Medieval West. Groningen: Egbert Forsten. 143-162.
 • Janse A. (1997), Beelden. In: Breuker Ph.H. & Janse A. (Eds.), Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding. Zutphen: Walburg Pers. ?-?
 • Janse A. (1997) De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de 13e eeuw. Review of: Burgers J.W.J. (1997), Paleografie in Holland en Zeeland. Leuven: Peeters. Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 11: ?-?
 • Janse A. (1997) Der Briefwechsel Karls der Kühnen. Inventas. Review of: Pasquieini W. (1997), Der Briefwechsel Karls der Kühnen. Frankfurt a. Main. BMGN: Low Countries Historical Review 112: 259-260.
 • Janse A. (Ed.) (1997), . Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies.
 • Janse A. (1997), Jean d'Avegnes, comte de Hollande (1299-13040: les villes, la noblesse, le pouvoir, Annales du circle Archeologique de Mons 77: 207-225.
 • Breuker P.H. & Janse A. (Eds.) (1997), Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding. Zutphen: Walburg Pers.
 • Janse A. (1997) Oorlog om Holland, 1000-1375. Review of: Graaf R.P de (1997), Oorlog om Holland. Hilversum: Verloren. Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 11: ?-?
 • Janse A. (1997), Ridderslag en ridderlijkheid in Laatmiddeleeuws Holland, BMGN: Low Countries Historical Review 112: 317-335.
 • Janse A. (1997), Willem II van Holland en de Friese vrijheidslegende. In: Breuker P.H. & Janse A. (Eds.), Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding. Zutphen: Walburg Pers.
 • Janse A. (1996), Adel en ridderschap in de tweede helft van de dertiende eeuw. In: Boer D.E.H. de, Cordfunke E.H.P. & Sarfatij H. (Eds.), Wi Florens ... De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw. Utrecht: NN. 154-172.
 • Janse A. (1996) De moord op Graaf Floris V. Review of: Verkaik J.W. (1996), Moord op Floris V. Hilversum: Verloren. TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 109: 590-591.
 • Janse A. (1995) Boekbespreking. Review of: Koch E. (1995), Over kaken, broodbanken en eetstoelen. Sporen van middeleeuws Nederland. Utrecht. Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 9: 113-115.
 • Janse A. (1995) Boekbespreking. Review of: Buitelaar A.L.P. (1995), De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek. Hilversum. Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 9: 156-159.
 • Janse A. (1995), Riddereer en krijgskunde: het voorbeeld van Crecy. In: Vogel H.Ph., Singor H.W. & Moor J.A. de (Eds.), Een wereld in oorlog.Militaire geschiedenis in hoofdstukken. Utrecht: NN. 109-126.
 • Janse A. (1995), West-Friesland tussen Holland en Friesland. In: NN NN (Ed.), Geschiedenis en Bestanden. Enkhuizen: NN. 19-26.

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.