Universiteit Leiden

nl en

Centre for Learning and Literacy across Media

Public activities

A list of the activities of the Centre for Learning and Literacy across Media:

 • Instrumentontwikkeling passend onderwijs, Bijstra, Scholte en van Zoest (Februari, 2014). ‘Het vraagprofielinstrument. Inhoud en verantwoording’
 • PI7-Miniconferentie, Amsterdam (Oktober, 2013). ‘Het Vraag-Profiel-Instrument (VPI)’.
 • We’re making good time – but are we heading in the right direction? Een oplossingsgerichte benadering voor leesproblemen. Invited keynote address. Conferentie Begrijpend Lezen: Onderwijspraktijk en Wetenschap in Wisselwerking, CED Groep, Eindhoven, The Netherlands, September, 2013.
 • Nieuwsbegrip SIT: Het evalueren van de voortgang in begrijpend lezen. (Nieuwsbegrip SIT task:Evaluating progress in reading comprehension.) (S. Chung, R. Feijt, & C. Espin).Conferentie Begrijpend Lezen: Onderwijspraktijk en Wetenschap in Wisselwerking, CED Groep, Eindhoven, The Netherlands, September, 2013.
 • Ambulante Educatieve Dienst, Leiden (June, 2013). Begrijpend lezen.
 • Progress monitoring at the secondary-school level within RTI. (C. Espin, E. Lembke, H.Campbell, A. Foegen, P. Stecker & S. Beyers). Council for Exceptional Children, San Antonio, TX, USA, April, 2013.
 • Making the right connections: Improving the comprehension of struggling readers. (K. McMaster, C. Espin, P. van den Broek, B. Janda, V. Pinto, & P.G. Jung.) Council for Exceptional Children, San Antonio, TX, USA, April, 2013.
 • Sardes, Utrecht (January, 2013). Problemen in begrijpend lezen.
 • Kenniscentrum Begrijpend Lezen, Rotterdam (November, 2012). Begrijpend Lezen.
 • Honours Class LUMC 2012 "Looking Good: Vision from different, challenging perspectives". Reading between the lines: Cognitive and neurological processes during reading comprehension. Leiden, Netherlands, April 13, 2012.
 • Studium Generale en het Instituut voor Wijsbegeerte. Het cement van het universum. De rol van causaliteit in het begrijpen van tekst en in het dagelijks leven. Leiden, the Netherlands, March, 2012.
 • PI-Leiden, Leiden (November, 2012). ‘Onderwijsondersteuning bij ASS: de visie van leraren’.
 • Workshops leerproblemen. Utrecht (Oktober, 2012). ‘Onderkennen van leerproblemen met de LVT’.
 • Conferentie leerproblemen. Utrecht (Oktober, 2012). ‘Leerbelemmeringen bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen’.
  Bascule, Amsterdam (Oktober, 2011). ‘van stoornisgericht indiceren naar handelingsgericht toewijzen’.
 • PI-Leiden, Leiden (November, 2007). ‘Social emotional problems in special education’.
This website uses cookies.  More information.