Universiteit Leiden

nl en

Research project

Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt

Onderzoek naar de achtergrond, overlevingsstrategieën en mogelijkheden van langdurig ongedocumenteerde ouderen.

Contact
Ratna Saptari Soetikno Slamet
Partners

Stichting LOS

MSc Cultural Anthropology and Development Sociology: Policy-oriented research internship (in Dutch)


Het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt zet zich in voor de basisrechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Enerzijds vormt zij een landelijk steunpunt voor mensen en organisaties die hulp bieden aan deze groep en is zij actief in de politieke lobby omtrent dit thema. Anderzijds voert de stichting projecten uit rondom mensen zonder verblijfsvergunning.

Het doel van dit project is om de aanwezigheid van oudere, langdurig ongedocumenteerde migranten in Nederland zichtbaar te maken. Uit de grote steden krijgen wij signalen dat er een groep oudere migranten aanwezig is, die al jarenlang (langer dan 15 jaar) zonder verblijfsvergunning in Nederland woont en steeds meer moeite heeft om het zware leven in de illegaliteit vol te houden. Vanwege de lange verblijfsduur in Nederland is terugkeer geen optie meer. In een aantal gevallen spelen criminele antecedenten, psychische problematiek, verslaving en dakloosheid een rol. Er is weinig bekend over deze groep. Om een beter beeld te krijgen van de leefsituatie van deze groep en om hun perspectieven invoelbaar te maken is onderzoek noodzakelijk.

Voor het project zijn we op zoek naar een onderzoeker die affiniteit heeft met deze problematiek en zich in wil zetten voor een onderzoek over de achtergrond, overlevingsstrategieën en mogelijkheden van langdurig ongedocumenteerde ouderen.

This website uses cookies. More information