Universiteit Leiden

nl en

Research project

Gemeente Heerenveen

Onderzoek naar verschil tussen platteland- en stadbewoners in gemeente Heerenveen

Contact
Peter Pels

MSc Cultural Anthropology and Development Sociology: Policy-oriented research internship (in Dutch)


De afdeling wijkmanagement van de gemeente Heerenveen werkt op het snijvlak van de gemeentelijke systeemwereld en de leefwereld van bewoners. Vanuit deze positie hebben we dagelijks te maken met sociale, maatschappelijke, ruimtelijke, politieke en hele praktische vraagstukken.

Onderzoek naar verschil tussen platteland- en stadbewoners

De gemeente Heerenveen bestaat uit 20 dorpen en de plaats Heerenveen. De manier van werken in en met de dorpen en de wijken verschilt sterk van elkaar. De dorpen zijn (beter) georganiseerd en bewonersorganisaties in de wijken hangen vaak als los zand aan elkaar. Waar komt dit verschil vandaan? Waarom zijn dorpsbewoners veel beter in staat om samen zaken te organiseren en waarom lukt dit haast niet in de wijken? Wat maakt de dorpsbewoners anders dan wijkbewoners?

Voor het onderzoek is het handig dat je Fries verstaat het ook spreken is een pre. Maar beheersing van de Friese taal is niet noodzakelijk.

This website uses cookies. More information