Universiteit Leiden

nl en

Research project

PiP Leiden European City of Science 2022

Leiden is in 2022 European City of Science (www.leiden2022.nl). De organisatie van Leiden2022 wil graag dat er door een Master student CADS onderzoek wordt gedaan naar de receptie van het onderdeel Kennis door de Wijken. Dit beoogt een betekenisvolle brug te slaan tussen de wetenschap en maatschappij.

Contact
Erik de Maaker

De 101 buurten van Leiden en omstreken zijn daarbij het speelveld. Kennis door de Wijken is uniek: nog nooit eerder is er in deze hoedanigheid, op deze schaal, geprobeerd om wetenschap en samenleving te verbinden. Het project Kennis door de Wijken heeft als doel 365 activiteiten te co-organiseren in de 101 wijken. Laagdrempelige, interactieve activiteiten waarbij de nieuwsgierigheid van de mens wordt aangezet. Onze ambitie is om in 2022 élke bewoner op de een of andere manier te bereiken, en om daarbij een aanzienlijk deel van hen zodanig te betrekken dat ze een waardevolle kennissprong kunnen maken. Met dit project brengen, halen en delen we wetenschap, kennis, kunst en kunde in en uit de haarvaten van de stad Leiden. Daarbij betrekken we nadrukkelijk ook de streek: de gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest. Bij elkaar opgeteld hebben we dan een speelveld van 101 buurten: 55 in Leiden en 46 in de randgemeenten. De regio wordt zo een volwaardig onderdeel én mede-drager van het programma. We willen graag dat onderzocht wordt of het project dat wij neerzetten erin slaagt om bewoners te bereiken. Wie zijn de deelnemers? Waarom zijn ze naar de activiteit gekomen? Waarom juist zij? Hoe hebben zij de activiteit ervaren? Wat nemen ze mee naar huis? Hebben wij hun nieuwsgierigheid opgewerkt en een verschil gemaakt in hun relatie tot de wetenschap? Zijn we erin geslaagd om écht een brug te vormen tussen wetenschap en samenleving? 

This website uses cookies.  More information.