Universiteit Leiden

nl en

Research project

PiP Gemeente Amsterdam: Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en inclusiviteit zijn steeds belangrijker thema’s in grote organisaties. Ook de Gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid om diverser en inclusiever te worden. Diversiteit houdt in dat de gemeente Amsterdamse een afspiegeling moet zijn van de Amsterdamse samenleving. Dit vereist een diverse en inclusieve organisatiecultuur. Hier gaat de bestuursopdracht ‘Diversiteit & Inclusie’ over die ook het CTO Innovatieteam uit moet voeren. Om CTO diverser en inclusiever te maken organiseert het Innovatieteam een reeks events, waaronder learning events, leerinterventies, een teamontwikkelingsdag en dialoogsessies.

Contact
Anouk de Koning

CTO/Gemeente Amsterdam nodigt een masterstudent uit om in dit proces mee te lopen en een analyse te maken van de manier waarop diversiteit en inclusie begrepen en bediscussieerd wordt. Hoe ziet het beleid er op dit punt uit, en hoe wordt dat concreet vertaald in een programma, en verschillende activiteiten? Wat gebeurt er vervolgens in de verschillende bijeenkomsten? Wat voor noties van diversiteit en inclusie worden daar naar voren gebracht? Wat voor dynamieken doen zich voor voordoen in de gesprekken en interacties. Veranderen die termen en dynamieken in de loop van de tijd?

Voorafgaand aan de reeks activiteiten, en dus ook van het onderzoek, en na afloop wordt er een survey gedaan om te zien of er veranderingen te zien zijn op het vlak van diversiteit en inclusie in het denken van deelnemers en in hun praktijken. In aanvulling daarop biedt jouw kwalitatieve analyse inzichten in het proces zelf, en in het denken (en doen) rond diversiteit en inclusie bij CTO. Het helpt de trekkers te reflecteren op dit proces en hun aanpak, en op mogelijke dilemma’s, fricties en blinde vlekken.

This website uses cookies.  More information.