Universiteit Leiden

nl en

Dissertation

Political Ideas of B.G. Tilak

On 12 April 2022 Alok Oak successfully defended a doctoral thesis and graduated.

Author
A. Oak
Date
12 April 2022
Links
Leiden Repository

De primaire focus van dit proefschrift is het onderzoeken van de politieke ideeën van BG Tilak (1856-1920), de congres-extremistische leider van de Indiase nationalistische beweging en, in het proces, de politieke en intellectuele geschiedenis van Maharashtra en India te reconstrueren tijdens de late 19e en begin 20e eeuw. Deze dissertatie daagt de oudere stijlfiguur uit die Tilak binnen de reikwijdte van de meerderheid van de hindoe-nationalistische politiek plaatst. Het plaatst zijn sociale conservatisme in de heersende sociale overtuigingen van en liturgische lezingen aangeboden door de laat 19e-eeuwse Marathi openbare intellectuelen. De belangrijkste agenda van Tilak was de creatie van een gecollectiviseerd en geradicaliseerd hindoe-zelf, geponeerd tegen het Britse kolonialisme. Zijn creatieve versmelting van moderne westerse historische exegese met Sanskriet kennissystemen in het pleiten voor hoge oudheid voor de Arische beschaving worden onderzocht. Zijn commentaar op de Bhagavad Gītā bood een infusie van ethische principes in massaal politiek activisme. Tilak slaagde erin om provinciale parochialisme ten opzichte van pan-nationale identiteiten te verminderen. Ten slotte stelt dit proefschrift dat het nationalistische ideaal van Tilak beperkt was tot Svarājya of Zelfbeschikking voor India binnen het Britse Gemenebest.

Supervisors: N.K. Wickramasinghe; P.R. Kanungo

This website uses cookies.  More information.