Universiteit Leiden

nl en

Business & Law Research Network

Good corporate covernance

Below you will find the publications within the research area Good corporate covernance.

Wuisman I.S. & Wolf R.A. (2018), Directors’ and Officers’ Liability in the Netherlands. In: Deakin S., Koziol H., Riss O. (Eds.) Directors' & Officers' (D&O) Liability. Tort and insurance law no. 36 Berlin: De Gruyter. 295-37.

Wuisman I.S. (2018), Twitter: naar een multi-stakeholder coöperatie en de commons. In: Bedeuker M., Kastrop E.M.J., Dortmond P.J., Nijland J., Groot C. de, Sangen G.J.H. van der, Wiggers M.Ph.M., Brabers M.C., Wuisman I.S., Zaman D.F.M.M. (red.) De coöperatie anno 2017. Ars Notariatus nr. 166 Deventer: Wolters Kluwer. 87-98.

Nijland J. & Dijkhuizen T.C.A. (10 april 2017), Say on pay and focus on sustainability of companies: a revised Shareholders’ Rights Directive. Leiden Law Blog. Leiden: Faculty of Law, Leiden University [blog entry].

Nijland J. & De Groot, C., ‘Nationale publieke belangen in de telecomsector afdoende beschermd tegen ongewenste zeggenschap?’, Onderneming en Financiering 2017-2, p. 36-44.

Pham N.T., ‘Onzekerheid in bestuurdersaansprakelijkheid’, in: B.F. Assink, M.J. van Ginneken, L. Timmerman, H.M. Vletter-van Dort (red.), De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders’, Uitgave vanwege het Instituut van Ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer (2017).

Pham N.T., ‘Bange bestuurders revisited’, in: G. van Solinge, J. van Bekkum, N. Kreileman, B.A. Schuijling (red.), Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut. Deventer: Kluwer (2017).

Bartman S.M., De Groot C., Nijland J. & Wuisman I.S., ‘Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen’, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016-10/11), p. 227-233.

Dijkhuizen T.C.A. & Nijland J. (2016), Shareholders’ right to put items on the agenda of the general meeting: colliding perspectives on a core right of shareholders. In: Breedveld-de Voogd C.G. (red.) Core Concepts in the Dutch Civil Code. Continuously in Motion. BW Krant Jaarboek nr. 261 Deventer: Kluwer, p. 211-224.

Nijland J. & Ohmann D.O. (2016), Schorsing bestuurder Stichting Loterijverlies.nl, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(8 & 9), p. 205-212.

Wuisman I.S. & Mannan M. (2016), Mitigating the democratic entropy of worker cooperatives: a holocratic approach. Lévis: Sommet international des coopératives, p. 1-21.

Wuisman I.S. & Mannan M. (2016), Mitigating the democratic entropy of worker cooperatives: a holacratic approach. In: Boom W. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer, p. 491-510.

Nijland J. (2015), De maatschap als meerpartijenovereenkomst. De aansprakelijkheid van de individuele maat nader beschouwd. In: Breedveld-de voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H., Oever H.A. ten (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolter Kluwer, p.127-138.

Pham N.T., ‘Judges predict directors’ liability. A jurimetrics research’, in: Rotolo (ed.), Frontiers in artificial intelligence and applications series, IOS Press (2015).

Pham N.T., ‘Bange bestuurders? Een case studie onder Nederlandse top-level bestuurders’, in: B.F. Assink, K.F. Haak, J.M. de Jongh, M.J. Kroeze, A.J.P. Schild (red.), De toekomst van het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht van de toekomst. Uitgave vanwege het Instituut van Ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer (2015).

Wuisman I.S. (2015), Aandeelhoudersovereenkomsten bij de persoonsgebonden BV als samenwerkingsverband. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolters Kluwer, p. 255-284.

Huijgen W.G. & Nijland J. (2014), Banken als hoeders van het publiek belang?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 7007(145), p. 173-178.

Nijland J. (2014), Governance of Government Undertakings. Ensuring Public Interests in the Netherlands, Germany and France, European Company Law 11(6), p. 281-289.

Nijland J. (2014), Drie stellingen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 145(7028), p. 729-731.

Nijland J. (2014), Governance of Government Undertakings in the Netherlands: Ensuring Public Interests. In: McCann A, Rooij A.E. van, Wolf A.H. de, Neerhof A.R. (red.) When Private Actors Contribute to Public Interests. A Law and Governance Perspective. Governance & Recht NILG nr. 10 The Hague: Eleven International Publishing, p.245-260.

Pham N.T., ‘Understanding defensive practices in business and law’, 1 International Law Journal on Trade, Business and Economics 20-27 (2014).

Pham N.T., ‘Defensive behaviour in the law and practice of directors’ liability – Good corporate governance?’, Financial Markets Corporate Governance Conference, Brisbane, 22-24 April 2014.

Nijland J. (28 november 2013), Overheidsonderneming uit spagaat als ‘publieke nv’. Staatscourant, Uit de wetenschap.

Nijland J. (12 november 2013), De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden) Ars Notariatus nr. 154. Deventer: Kluwer. Promotor(en) en Copromotor(en):Huijgen W.G.

Nijland J. (2013), Neem het publieke belang mee in doel en naamgeving, Notariaat magazine (9), p. 14.

Pham N.T., H.G. van Bunt, J.G. van Erp, R.J.J. Eshuis, N.L. Holvast, ‘Bestuurdersaansprakelijkheid in de praktijk – Motieven voor het intern aansprakelijk stellen van bestuurders’, in: W. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (red.), Capita Civilologie. Kluwer: Deventer (2013).

This website uses cookies.  More information.