Universiteit Leiden

nl en

Business & Law Research Network

Future business structures

Below you will find the publications within the research area Future business structures.

Wuisman I.S. (2018), Twitter: naar een multi-stakeholder coöperatie en de commons. In: Bedeuker M., Kastrop E.M.J., Dortmond P.J., Nijland J., Groot C. de, Sangen G.J.H. van der, Wiggers M.Ph.M., Brabers M.C., Wuisman I.S., Zaman D.F.M.M. (red.) De coöperatie anno 2017. Ars Notariatus nr. 166 Deventer: Wolters Kluwer. 87-98.

Nijland J. & De Groot, C., ‘Nationale publieke belangen in de telecomsector afdoende beschermd tegen ongewenste zeggenschap?’, Onderneming en Financiering 2017-2, p. 36-44.

Wuisman I.S. & Vriesendorp R.D. (2017), Commanditaire vennoten krachtens volmacht en bestuurders: wie is er bang voor de faillissementscurator?. In: Assink B.F., Ginneken M.J. van, Timmerman L, Vletter-van Dort H.M. (red.) De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders': opstellen voor Prof. mr. M.J. Kroeze, vanwege zijn toetreden als raadsheer tot de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden per 1 september 2016. Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 104 Deventer: Wolters Kluwer. 303-319.

Wuisman I.S. (2017), Toekomstige soorten personenvennootschappen: If it ain’t fair, fix it!, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur 2017(1), p. 9-15.

Bartman S.M., De Groot C., Nijland J. & Wuisman I.S., ‘Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen’, Maandblad voor Ondernemingsrecht (2016-10/11), p. 227-233.

Wuisman I.S. (2016), Het menu van rechtsvormen in het (buitenlandse) ondernemingsrecht, Ars Aequi 2016(11): 806-808.

Wuisman I.S. (2016), Typen personenvennootschappen. Naar een solide en gerechtvaardigde basis van het personenvennootschapsrecht in het kader van beroep en bedrijf en (beperkte) aansprakelijkheid. In: Olffen M. van, Veen W. van (red.) Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen. ZIFO-reeks nr. 21 Deventer: Wolters Kluwer. 33-58.

Wuisman I.S. & Mannan M. (2016), Mitigating the democratic entropy of worker cooperatives: a holocratic approach. Lévis: Sommet international des coopératives, p. 1-21.

Wuisman I.S. & Mannan M. (2016), Mitigating the democratic entropy of worker cooperatives: a holacratic approach. In: Boom W. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer, p. 491-510.

 

Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S. & Zaman D.F.M.M. (red.) (2015), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst Ars Notariatus nr. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer.

Nijland J. (2015), De maatschap als meerpartijenovereenkomst. De aansprakelijkheid van de individuele maat nader beschouwd. In: Breedveld-de voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H., Oever H.A. ten (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolter Kluwer, p.127-138.

Wuisman I.S. (2015), Personenvennootschappen en aansprakelijkheid: in Nederlands en Duits perspectief. In: Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans Chr. M., Tervoort A.J.S.M.

Wuisman I.S., Zaman D.F.M.M. (red.) De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst. Ars Notariatus nr. 159 Deventer: Wolters Kluwer, p. 27-42.

Wuisman I.S. (2015), Aandeelhoudersovereenkomsten bij de persoonsgebonden BV als samenwerkingsverband. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolters Kluwer, p. 255-284.

Wuisman I.S. (2015), The Societas Unius Personae (SUP), European Company Law 12(1), p. 34-44.

Wuisman I.S. (2014), Ondernemingsrecht en de i-samenleving: mind the gap, take the next step, Ondernemingsrecht 2014(9): 423-431.

Wuisman I.S. (2013), De personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In: Horzen, F. van, Bellingwout J.W., Raaijmakers G.T.M.J., Tervoort A.J.S.M., Veen W.J.M. van, Wuisman I.S. (red.) Postmoderne rechtsvormen: Aanbevelingen voor verdere modernisering van het Ondernemingsrecht. ZIFO-reeks nr. 8 Deventer: Kluwer, p. 54-64.

 

This website uses cookies.  More information.