Leiden University logo.

nl en

Russisch 7

Startniveau
B1
Doelniveau
B1.2
Startdata
September, februari
Instructietaal
Engels/Russisch
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

De nadruk ligt in deze cursus op lezen en spreken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan woordenschat en grammatica. Aan de hand van praktijksituaties wordt zowel informeel als zakelijk taalgebruik geoefend. Daarnaast komen de samenleving en cultuur aan bod. Per les dient u rekening te houden met een voorbereidingstijd van ongeveer twee uur.

Na het volgen van deze cursus kan de cursist complexe teksten en gesproken Russisch over zowel vertrouwde als onbekende onderwerpen begrijpen. Daarnaast zal de cursist in staat zijn teksten te lezen en te schrijven over dezelfde onderwerpen.

De taal wordt in een communicatieve context geleerd en geoefend: cursisten geven korte presentaties waarin cultuur en maatschappij van het land naar voren komen en kunnen eigen interesses worden besproken. Daarnaast is er plaats voor discussie over verschillende maatschappelijke onderwerpen.

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

 • Paspoort voor Rusland 2, Hoofdstuk 18 t/m 19. Tekstboek. ISBN 9789061434153 .
 • Paspoort voor Rusland 2, Hoofdstuk 18 t/m 19. Werkboek. ISBN 9789061434160.
 • Nederlands-Russisch / Russisch-Nederlands woordenboek. ISBN 9789061432449.

  For English speakers:
 • Passport to Russia 2, Lessons 18-19. Textbook, M Louwerse/L. Lubotsky. ISBN: 9789061434153
 • Passport to Russia 2, Lessons 16-17. Workbook, M. Louwerse/L. Lubotsky. ISBN: 9789061434160

  Het lesboek dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat 23 hoofdstukken en correspondeert met twee niveaus van het CEFR/ERK. Het boek is bedoeld om u naar x te begeleiden. De inhoud wordt over x cursussen verdeeld. Na het volgen van de cursus Russisch 7 bereikt u niveau B1.2

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding.

Deelnemers die de cursus Russisch 6 bij het Academisch Talencentrum met goed gevolg hebben afgerond of anderszins kunnen aantonen dat zij over het vereiste instapniveau beschikken, kunnen zich inschrijven.

Overige informatie

 • Het maximum aantal deelnemers voor deze cursus is 14.
 • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
 • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
 • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
 • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
This website uses cookies.